میوه خشک
33%
تخفیف

طرح توجیهی میوه خشک | چیپس میوه

5.00 1 رای
100,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی میوه خشک | چیپس میوه به صورت خانگی به همراه محاسبات مالی طرح با نرم افزار اکسل و کامفار و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی میوه خشک و چیپس میوه | بسته بندی میوه خشک | بسته بندی چیپس میوه | بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

41
100,000تومان
طرح توجیهی چیپس میوه
50%
تخفیف

طرح توجیهی چیپس میوه

دانلود جامع ترین طرح توجیهی چیپس میوه به صورت خانگی | خود اشتغال فایل Word به همراه فایل اکسل محاسبات فنی طرح و راهنمای جامع توسعه کسب و کار و مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

جهت نگارش طرح توجیهی تولید چیپس میوه به صورت خانگی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس حاصل فرمایید. 

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

108
50,000تومان
طرح توجیهی مشاغل خانگی تولید آبلیمو، آبغوره و سرکه
50%
تخفیف

طرح توجیهی آبلیمو آبغوره سرکه

4.00 1 رای
50,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی آبلیمو آبغوره سرکه به صورت تولید خانگی | خود اشتغالی به همراه راهنمای جامع توسعه کسب و کار و مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی آبلیمو آبغوره سرکه  بر اساس آخرین قوانین و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

20
50,000تومان
طرح توجیهی گل و گیاه زینتی
50%
تخفیف

طرح توجیهی گل و گیاه زینتی | فانتزی

4.00 1 رای
50,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی گل و گیاه زینتی | فانتزی به صورت کسب و کار خانگی | خود اشتغالی به همراه راهنمای جامع توسعه کسب و کار ، مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

جهت نگارش طرح توجیهی تولید گل و گیاهان زینتی و فانتزی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس حاصل فرمایید.

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

44
50,000تومان
طرح توجیهی ترشیجات
50%
تخفیف

طرح توجیهی ترشیجات و شوریجات

بدون امتیاز 0 رای
50,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی ترشیجات و شوریجات به صورت تولید خانگی | خود اشتغالی به همراه راهنمای توسعه کسب و کار، مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

جهت نگارش طرح توجیهی تولید ترشیجات و شوریجات بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1400 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس حاصل فرمایید. 

18
50,000تومان
طرح توجیهی لواشک
50%
تخفیف

طرح توجیهی لواشک

دانلود جامع ترین طرح توجیهی لواشک به صورت کسب و کار خانگی | خود اشتغالی به همراه راهنمای جامع توسعه کسب و کار و پشتیبانی علمی و تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی لواشک بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1400 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس حاصل فرمایید.

 

44
50,000تومان
طرح توجیهی عرقیات گیاهی و بسته بندی گیاهان دارویی
50%
تخفیف

طرح توجیهی عرقیات گیاهی | بسته بندی گیاهان دارویی

5.00 1 رای
50,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی عرقیات گیاهان دارویی | بسته بندی گیاهان دارویی به صورت خانگی فایل Word سال 1400 به همراه فایل اکسل محاسبات فنی طرح توجیهی و مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

جهت نگارش طرح توجیهی گیاهان دارویی | عرقیات گیاهان دارویی | عرقیات گیاهی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس حاصل فرمایید. 

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

76
50,000تومان
طرح توجیهی فینگر فود
50%
تخفیف

طرح توجیهی فینگر فود | غذاهای انگشتی

5.00 1 رای
50,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی فینگر فود | غذاهای انگشتی به صورت خانگی Word Doc به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

جهت نگارش طرح توجیهی تولید رب گوجه فرنگی | کنسرو گوجه فرنگی | پودر گوجه فرنگی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس حاصل فرمایید. 

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

45
50,000تومان