طرح توجیهی تولید تخت مدرن بیمارستانی

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید تخت مدرن بیمارستانی به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان

طرح توجیهی تولید ایمپلنت (پیچ ‌و مهره پزشکی)

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید ایمپلنت (پیچ ‌و مهره پزشکی) به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان

طرح توجیهی تولید کیسه خون

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی مشاغل خانگی تولید غذاهای انگشتی (فینگر فود) به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان

طرح توجیهی تولید کیسه خون و ست سرم و کیسه ادرار

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید کیسه خون و ست سرم به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان

طرح توجیهی تولید لوله خون گیری

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید لوله خون گیری به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان
25%
تخفیف

طرح توجیهی تولید محصولات آرایشی و بهداشتی گیاهی

امکان سنجی و طرح توجیهی تولید محصولات آرایشی و بهداشتی گیاهی داشتن جامعه ای سالم مستلزم داشتن افرادی سالم است…

0
150,000 تومان