طرح توجیهی تولید ECU ایربگ

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید ECU ایربگ به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان

طرح توجیهی لامپ LED با طول عمر بالا

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید لامپ LED با طول عمر بالا به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان