17%
تخفیف

طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف PP-PE-PS

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف PP-PE-PS به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
100,000 تومان

طرح توجیهی تولید ورق پلی کربنات

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید ورق پلی کربنات به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان

طرح توجیهی تولید تفلون

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید تفلون به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان

طرح توجیهی تولید آلیاژ‌های پلیمری

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید آلیاژ‌های پلیمری به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان

طرح توجیهی تولید الیاف پلی پروپیلن

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید الیاف پلی پروپیلن به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان

طرح توجیهی تولید ژئوگرید

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید ژئوگرید به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان

طرح توجیهی تولید پارچه بنر

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید پارچه بنر به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
20,000 تومان

طرح توجیهی تولید پروفیل و میلگرد کامپوزیتی

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید پروفیل و میلگرد کامپوزیتی به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان