محاسبه شاخص های تحلیل مالی طرح توجیهی

محاسبه شاخص های مالی طرح های توجیهی (نمونه کار شده: محاسبه شاخص‌های مالی طرح توجیهی تولید ماشین آلات صنایع غذایی-بیسکویت)…

6
100,000تومان