طرح توجیهی پارکینگ مکانیزه

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی پارکینگ مکانیزه به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو.

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.