طرح توجیهی رنگرزی پارچه

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی رنگرزی پارچه به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.