طرح توجیهی تولید گچ سفید و صنعتی

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید گچ سفید و صنعتی به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.