طرح توجیهی تولید پروفیل و میلگرد کامپوزیتی

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید پروفیل و میلگرد کامپوزیتی به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.