طرح توجیهی تولید بستنی پاستوریزه به همراه فایل اکسل محاسبات مالی طرح

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید بستنی پاستوریزه به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.