طرح توجیهی تولید درب و پنجره UPVC

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی تولید درب و پنجره UPVC به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
150,000 تومان

طرح توجیهی تولید درب و پنجره دو جداره UPVC

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی درب و پنجره دو جداره UPVC به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان