طرح توجیهی کشت صیفی‌جات به صورت هیدرو پونیک در گلخانه

معرفی طرح توجیهی کشت صیفی‌جات به صورت هیدرو پونیک در گلخانه محصولات اصلی که در این طرح مورد بررسی قرار…

0
50,000 تومان