طرح توجیهی تولید ردیاب ‌ماهواره‌ای(GPS) به همراه فایل اکسل

طرح توجیهی احداث واحد تولید ردیاب ماهواره‌ای (GPS) به همراه فایل اکسل محاسبات مالی طرح مطابق فرمت منطقه آزاد تجاری…

0
100,000 تومان