طرح توجیهی مجتمع تجاری مسکونی

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی مجتمع تجاری مسکونی به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان

طرح توجیهی احداث مجتمع تجاری خدماتی

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی احداث مجتمع تجاری خدماتی به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

0
50,000 تومان
33%
تخفیف

طرح توجیهی مجتمع خدماتی رفاهی و تفریحی

Iran معرفی طرح توجیهی مجتمع خدماتی رفاهی و تفریحی اهم اهداف اجرای طرح توجیهی مجتمع خدماتی رفاهی و تفریحی عبارتند…

0
100,000 تومان