طرح توجیهی فرآوری سیر، پیاز و سیب زمینی (فرنچ فرایز)

معرفی طرح توجیهی فرآوری سیر، پیاز و سیب زمینی (فرنچ فرایز) محصول این طرح سیب زمینی، پیاز و سیر فرآوری…

0
50,000 تومان