مجموعه ورزشی
33%
تخفیف

طرح توجیهی مجموعه ورزشی

5.00 1 رای
200,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی به صورت فایل Word به همراه فایل اکسل محاسبات فنی طرح توجیهی و  گزارش کامفار و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده کلیه طرح های توجیهی ورزشی (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

47
200,000تومان

طرح توجیهی بولینگ

5.00 1 رای
50,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی بولینگ | سالن ورزشی بولینگ به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی بولینگ بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده کلیه طرح های توجیهی ورزشی (کلیک نمایید)

مشاهده کلیه طرح های توجیهی گردشگری (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

11
50,000تومان
طرح توجیهی سالن ورزشی چند منظوره
40%
تخفیف

طرح توجیهی سالن ورزشی چند منظوره | فوتسال

دانلود جامع ترین طرح توجیهی سالن ورزشی چند منظوره | سالن فوتسال به همراه پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی سالن ورزشی چند منظوره | سالن فوتسال | مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده کلیه طرح های توجیهی ورزشی (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

45
15,000تومان
طرح توجیهی سالن ورزشی چند منظوره
47%
تخفیف

طرح توجیهی سالن ورزشی چند منظوره | مجموعه ورزشی

5.00 1 رای
80,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی سالن ورزشی چند منظوره | مجموعه ورزشی با مشارکت بخش خصوصی در قالب قرارداد BOT به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی سالن ورزشی چند منظوره | مجموعه ورزشی بر اساس آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده کلیه طرح های توجیهی ورزشی (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

73
80,000تومان
طرح توجیهی شهربازی
50%
تخفیف

طرح توجیهی شهربازی

5.00 1 رای
100,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی شهربازی سرپوشیده و شهربازی فضای باز با مشارکت بخش خصوصی و سازمان شهرداری در قالب قرارداد BOT فایل Word  به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی شهربازی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده کلیه طرح های توجیهی گردشگری (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

66
100,000تومان