طرح توجیهی فیلامنت
20%
تخفیف

طرح توجیهی فیلامنت

دانلود  طرح توجیهی فیلامنت پرینتر سه بعدی مطابق فرمت منطقه آزاد ارس به صورت فایل Word به همراه فایل اکسل محاسبات فنی طرح توجیهی و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای تشکیل پرونده اعتباری و نگارش طرح توجیهی فیلامنت پرینتر سه بعدی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1403 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی

0
80,000تومان

طرح توجیهی پمپ آب

4.00 1 رای
35,000تومان

دانلود  طرح توجیهی پمپ آب هوشمند بدون مخزن | خانگی مطابق فرمت منطقه آزاد ارس به صورت فایل Word به همراه فایل اکسل محاسبات فنی طرح توجیهی و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی پمپ آب بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

18
35,000تومان
طرح توجیهی توربو شارژر
38%
تخفیف

طرح توجیهی توربو شارژر

دانلود جامع ترین طرح توجیهی توربو شارژر به صورت فایل Word به همراه فایل اکسل محاسبات فنی و مالی طرح توجیهی و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی توربو شارژر بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

 

11
50,000تومان
طرح توجیهی رول فرمینگ
38%
تخفیف

طرح توجیهی رول فرمینگ | لوله و پروفیل

دانلود کامل ترین طرح ‌توجیهی رول فرمینگ فایل Word قابل ویرایش مطابق فرمت | پرسشنامه منطقه آزاد ارس به همراه فایل اکسل محاسبات فنی و مالی طرح توجیهی و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی رول فرمینگ بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس حاصل فرمایید. 

مشاهده کلیه طرح های منطقه آزاد ارس (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

22
50,000تومان
طرح توجیهی ردیاب خودرو GPS
50%
تخفیف

طرح توجیهی ردیاب ماهواره ای ‌خودرو GPS

دانلود طرح توجیهی ردیاب ماهواره ای خودرو GPS مطابق فرمت منطقه آزاد ارس به همراه فایل اکسل محاسبات فنی و مالی طرح توجیهی  و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی ردیاب ماهواره ای خودرو GPS بر اساس آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

راهنمای جامع نگارش طرح توجیهی منطقه آزاد ارس

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

6
25,000تومان

طرح توجیهی بسته بندی خرما | نمونه طرح توجیهی منطقه آزاد ارس

5.00 1 رای
50,000تومان

دانلود نمونه طرح توجیهی منطقه آزاد ارس | طرح توجیهی بسته بندی خرما مطابق فرمت منطقه آزاد ارس سال 1400 به همراه فایل اکسل محاسبات فنی طرح و فایل نقشه چیدمان کارخانه و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی بسته بندی خرما بر اساس آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده کلیه طرح های توجیهی فرآوری خرما

راهنمای جامع نگارش طرح توجیهی منطقه آزاد ارس (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

10
50,000تومان