طرح توجیهی فیلامنت
20%
تخفیف

طرح توجیهی فیلامنت

دانلود  طرح توجیهی فیلامنت پرینتر سه بعدی مطابق فرمت منطقه آزاد ارس به صورت فایل Word به همراه فایل اکسل محاسبات فنی طرح توجیهی و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی فیلامنت پرینتر سه بعدی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

0
80,000تومان
طرح توجیهی مجتمع تجاری خدماتی تفریحی
60%
تخفیف

طرح توجیهی مجتمع تجاری خدماتی تفریحی

5.00 1 رای
40,000تومان

دانلود کامل ترین طرح توجیهی مجتمع تجاری ، خدماتی و تفریحی فایل Word به همراه پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی مجتمع تجاری | مجتمع خدماتی | مجتمع تفریحی | مجتمع اداری بر اساس آمار و اطلاعات سال 1400 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده کلیه طرح های توجیهی مجتمع های تجاری (کلیک نمایید)

مشاهده کلیه طرح های توجیهی گردشگری (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

 

66
40,000تومان
طرح توجیهی مجتمع تجاری
50%
تخفیف

طرح توجیهی مجتمع تجاری

دانلود کامل ترین طرح توجیهی مجتمع تجاری به صورت فایل Word قابل ویرایش سال 1401 به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی مجتمع تجاری بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده کلیه طرح های توجیهی مجتمع تجاری (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

1
200,000تومان
طرح توجیهی بازارچه محلی
33%
تخفیف

طرح توجیهی بازارچه محلی | صنایع دستی | میوه

5.00 1 رای
80,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی بازارچه محلی | صنایع دستی | محصولات کشاورزی به صورت فایل Word به همراه فایل اکسل و کامفار محاسبات فنی و مالی طرح توجیهی و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی بازارچه مرزی | بازارچه محلی | بازارچه صنایع دستی | بازارچه میوه | مجتمع تجاری بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

10
80,000تومان
طرح توجیهی بازارچه مرزی
33%
تخفیف

طرح توجیهی بازارچه مرزی

دانلود جامع ترین طرح توجیهی بازارچه مرزی به صورت فایل Word به همراه فایل اکسل و کامفار محاسبات فنی و مالی طرح توجیهی و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی بازارچه های مرزی | بازارچه های محلی | مجتمع های تجاری بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده کلیه طرح های توجیهی مجتمع تجاری (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

5
80,000تومان
طرح توجیهی مجتمع تجاری و پارکینگ
40%
تخفیف

طرح توجیهی مجتمع تجاری و پارکینگ

5.00 1 رای
60,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی مجتمع تجاری و پارکینگ مکانیزه فایل Word به همراه فایل اکسل محاسبات فنی و مالی طرح و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

جهت نگارش طرح توجیهی مجتمع تجاری | مجتمع تجاری خدماتی | مجتمع تجاری اداری بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده کلیه طرح های توجیهی مجتمع های تجاری (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

6
60,000تومان

طرح توجیهی مجتمع تجاری مسکونی

4.00 1 رای
25,000تومان

طرح توجیهی فنی مالی و اقتصادی مجتمع تجاری مسکونی به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو

برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

11
25,000تومان

طرح توجیهی مجتمع تجاری خدماتی

5.00 1 رای
25,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی مجتمع تجاری خدماتی به همراه پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی مجتمع تجاری | مجتمع اداری | مجتمع خدماتی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1400 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده کلیه طرح های توجیهی تجاری (کلیک نمایید) 

24
25,000تومان