شیره کشمش
33%
تخفیف

طرح توجیهی شیره کشمش و شیره خرما

5.00 1 رای
80,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی شیره کشمش و شیره خرما به صورت فایل Word سال 1401 به همراه فایل اکسل و کامفار محاسبات فنی و مالی طرح توجیهی و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی  شیره کشمش | شیره خرما | شیره انگور بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

9
80,000تومان

طرح توجیهی خمیر خرما

دانلود جامع ترین طرح توجیهی خمیر خرما فایل Word به همراه پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی خمیر خرما بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1400 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده طرح های توجیهی فرآوری خرما (کیلک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

14
40,000تومان

طرح توجیهی پودر خرما

5.00 1 رای
80,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی پودر خرما و پودر هسته خرما فایل Word قابل ویرایش به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی پودر خرما و پودر هسته خرما بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده کلیه طرح های توجیهی فرآوری خرما (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

10
80,000تومان

طرح توجیهی بسته بندی خرما | نمونه طرح توجیهی منطقه آزاد ارس

5.00 1 رای
50,000تومان

دانلود نمونه طرح توجیهی منطقه آزاد ارس | طرح توجیهی بسته بندی خرما مطابق فرمت منطقه آزاد ارس سال 1400 به همراه فایل اکسل محاسبات فنی طرح و فایل نقشه چیدمان کارخانه و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی بسته بندی خرما بر اساس آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده کلیه طرح های توجیهی فرآوری خرما

راهنمای جامع نگارش طرح توجیهی منطقه آزاد ارس (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

10
50,000تومان

طرح توجیهی قند مایع خرما

4.00 1 رای
40,000تومان

دانلود کامل ترین طرح توجیهی قند مایع خرما به همراه پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی قند مایع خرما بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده طرح های توجیهی فرآوری خرما (کیلک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

8
40,000تومان

طرح توجیهی کنسانتره خرما

5.00 1 رای
40,000تومان

دانلود کامل ترین طرح توجیهی کنسانتره خرما فایل Word قابل ویرایش به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی کنسانتره خرما بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده کلیه طرح های توجیهی فرآوری خرما (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

24
40,000تومان

طرح توجیهی شکلات خرما

3.00 1 رای
40,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی تولید شکلات خرما به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

27
40,000تومان

طرح توجیهی شیره خرما

4.00 1 رای
40,000تومان

دانلود کامل ترین طرح توجیهی شیره خرما فایل Word قابل ویرایش به همراه مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی شیره خرما بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس حاصل فرمایید. 

مشاهده کلیه طرح های توجیهی فرآوری خرما (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

51
40,000تومان