طرح توجیهی توسعه معدن سنگ مرمریت به همراه فایل اکسل

طرح توجیهی توسعه معدن به همراه فایل اکسل محاسبات مالی طرح (قابل ویرایش) در میان سنگ های ساختمانی سنگ مرمریت…

0
100,000 تومان