طرح توجیهی کشت و اسانس گیری گیاهان دارویی

معرفی طرح توجیهی کشت و اسانس گیری گیاهان دارویی هدف از اجرای طرح حاضر کشت گیاهان دارویی و تهیه اسانس…

0
50,000 تومان