33%
تخفیف

طرح توجیهی نوسازی واحد تولید و بسته بندی نان لواش

طرح توجیهی نوسازی واحد تولید و بسته بندی نان لواش به همراه فایل اکسل محاسبات مالی طرح (قابل ویرایش) 2-1-…

0
80,000 تومان