طرح توجیهی مجتمع گردشگری (ورزشی، رفاهی و تفریحی)

معرفی طرح توجیهی مجتمع گردشگری (ورزشی، رفاهی و تفریحی) مجتمع گردشگری مکانهایی از یک استان هستند که آن مکان یا…

0
150,000 تومان

طرح ‌توجیهی پارک آبزیان و باغ پروانه به همراه فایل اکسل محاسبات مالی طرح

معرفی طرح توجیهی پارک آبزیان و باغ پروانه پارک آبزیان و باغ پروانه محلی برای نگهداری انواع آبزی و پروانهاست.…

0
130,000 تومان