طرح توجیهی معماری شهری نوسازی فضای شهری
25%
تخفیف

طرح توجیهی معماری شهری | نوسازی فضای شهری

5.00 1 رای
150,000تومان

دانلود  طرح توجیهی معماری شهری | نوسازی فضای شهری فایل Word به همراه فایل اکسل محاسبات فنی طرح توجیهی و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای تشکیل پرونده اعتباری و نگارش طرح توجیهی معماری شهری | نوسازی فضای شهری بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1403 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره سرمایه گذاری و تامین مالی

20
150,000تومان
خانه پیش ساخته بتنی
33%
تخفیف

طرح توجیهی خانه پیش ساخته بتنی

دانلود جامع ترین طرح توجیهی خانه پیش ساخته بتنی به صورت فایل Word به همراه فایل اکسل و کامفار محاسبات فنی و مالی طرح توجیهی و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی تولید خانه های پیش ساخته بتنی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید. 

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

7
100,000تومان
طرح توجیهی کاشی ضد اسید
50%
تخفیف

طرح توجیهی کاشی و سرامیک ضد اسید و ضد سایش

5.00 1 رای
150,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی کاشی و سرامیک ضد اسید و ضد سایش به صورت فایل Word به همراه فایل اکسل و کامفار محاسبات فنی و مالی طرح توجیهی و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی تولید انواع کاشی و سرامیک بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

9
150,000تومان
میلگرد کامپوزیت
40%
تخفیف

طرح توجیهی میلگرد کامپوزیت | FRP

5.00 1 رای
150,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی میلگرد کامپوزیت | FRP به صورت فایل Word به همراه فایل اکسل و کامفار محاسبات فنی و مالی طرح توجیهی و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی میلگرد کامپوزیت | FRP بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

 

15
150,000تومان
طرح توجیهی بازارچه محلی
33%
تخفیف

طرح توجیهی بازارچه محلی | صنایع دستی | میوه

5.00 1 رای
80,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی بازارچه محلی | صنایع دستی | محصولات کشاورزی به صورت فایل Word به همراه فایل اکسل و کامفار محاسبات فنی و مالی طرح توجیهی و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی بازارچه مرزی | بازارچه محلی | بازارچه صنایع دستی | بازارچه میوه | مجتمع تجاری بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

19
80,000تومان
طرح توجیهی بازارچه مرزی
33%
تخفیف

طرح توجیهی بازارچه مرزی

دانلود جامع ترین طرح توجیهی بازارچه مرزی به صورت فایل Word به همراه فایل اکسل و کامفار محاسبات فنی و مالی طرح توجیهی و پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی بازارچه های مرزی | بازارچه های محلی | مجتمع های تجاری بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

مشاهده کلیه طرح های توجیهی مجتمع تجاری (کلیک نمایید)

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

11
80,000تومان

طرح توجیهی احداث سد و بند تنظیمی

5.00 1 رای
40,000تومان

دانلود جامع ترین طرح توجیهی احداث سد و بند تنظیمی به صورت سرمایه گذاری مشترک BOT و به همراه پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی احداث سد و بند تنظیمی بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس بگیرید.

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

3
40,000تومان

طرح توجیهی کاشی و سرامیک

5.00 1 رای
25,000تومان

دانلود کامل ترین طرح ‌توجیهی کاشی و سرامیک فایل Word قابل ویرایش به همراه پشتیبانی علمی تخصصی گروه پژوهشی صنعتی تسکو. برای دریافت مشاوره و پشتیبانی علمی تخصصی، پس از خرید محصول از بخش تیکت استفاده نمایید.

برای نگارش طرح توجیهی کاشی و سرامیک بر اساس آخرین آمار و اطلاعات سال 1401 با گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس حاصل فرمایید. 

گروه پژوهشی صنعتی تسکو، ارائه دهنده خدمات مشاوره مدیریت، سرمایه گذاری و تسهیلات بانکی

15
25,000تومان