توضیحات محصول

طرح‌توجیهی- امکان‌نسجی احداث‌ واحد‌ بسته‌بندی میوه خشک، خشکبار‌ و‌ حبوبات بهمراه‌ فایل‌ اکسل محاسبات مالی طرح

بسته بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا ميبخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است. نظريه پردازان بازاريابي ، دو نقش مهم براي بسته بندي متصور هستند كه عبارتند از نقش حفاظتی[1] و نقش تبلیغاتی[2].

چنانكه از واژه به كار گرفته شده براي اين نقش ها نيز برميايد نقش نخست به وجه نگهداري و دوام حاصل از بسته بندي و نقش دوم به جنبه آگاهي دهنده و پيش برنده بسته بندي اشاره دارد.

از ديگر سو توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات مختلف غذايي كشور عليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب در بدو توليد به دليل پيدايش پاره‌اي آلودگي‌هاي ثانويه و يا عرضه در اندازه ها و اشكالي خارج از استاندارد يا پسند بازار هدف نتوانند به بازارهاي جهاني راه يافته و مسير را براي افزايش سطح توليد داخلي هموار نمايند. بديهي است با اجراي طرح‌هاي فرآوري و بسته بندي بهداشتي‌، محصولات غذايي توليدي كشور، قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را در بازارهاي جهاني خواهند داشت.

همچنين با توجه به بازار تقاضاي مطلوب داخلي براي انواع آجیل، خشکبار و حبوبات لزوم توجه بيشتر به بسته‌بندي اين مواد به منظور افزايش سهولت دسترسي (عرضه) و نگهداري مشخص‌تر مي‌شود. ضمن اينكه پرداختن به اين موضوع داراي توجيه مناسب اقتصادي بوده و با اجراي اين طرح، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد.

2-2- صنعت بسته بندی مواد غذایی

بسته بندی عبارت است از هنر و علم آماده سازی مواد غذایی برای انبار کردن ودر نهایت فروش. بسته بندی باید تا حد امکان ساده و ارزان باشد ضمن اینکه اهداف اولیه بسته بندی یعنی خاصیت حفاظتی و جذابیت را نیز دارا باشد. با عنایت به این که مواد بسته‌بندی توسط ماشین های مختلف فرایند می شوند بنابراین خواص دیگری نیز باید داشته باشند که عبارتند از: نرمش، قابلیت پذیرش چاپ، قابلیت استفاده در ماشین‌های لفاف‌، قابلیت دوخته شدن در حرارت، شکل پذیری به کمک باد یا خلا و یا فن اوری‌های حرارتی.

خواص مطلوب دیگری که به ویژه از دیدگاه صنایع غذایی مهم هستند عبارتند از : شفافیت، نفوذپذیری یا غیر نفوذپذیری محصول نسبت به بخار آب وگازهای دی اکسید کربن، اكسيژن و نیتروﮋن.

اگر چه تعداد زیادی از مسائل فن‌اوری مربوط به استفاده از مواد پلاستیکی در بسته بندی مواد غذا‌یی از جمله مشکلاتی هستند که کلا به صنعت بسته‌بندی مربوط می‌شوند ولی برخی از مسا ئل مربوط به طبیعت ماده به کار رفته در بسته بندی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. موفقیت کاربرد پلاستیک‌ها در بسته بندی نیاز به همکاری تولید کنند‌گان مواد غذایی‌، سازندگان انواع پلاستیک‌ها، طراحان و در نهایت مصرف کنندگان دارد. ملاحظات اقتصادی محدودیت‌های بیشتری را اعمال می‌کند، چرا که مصرف کننندگان صرفا به دنبال کیفیت محصول هستند تا بسته بندی آنها.

نیازمندیها و ويژگی‌های مهم مواد بسته بندی مواد غذایی را می‌توان به شرح ذیل دسته‌بندی کرد:

  • شفافیت و درخشش سطح ان برای رضایت وجلب نظر مصرف کننده
  • کنترل در انتقال رطوبت
  • کنترل در انتقال سایر گاز ها
  • تحمل تغییرات درجه حرارت به هنگام نگهداری و استفاده
  • فقدان مواد سمی
  • ارزان بودن
  • مقاومت در مقابل ضربه

مصرف کننده دوست دارد انچه می‌خرد ببیند و بنابراین شفا‌فیت و شیشه‌ای مانند بودن بسته‌های مواد غذایی نیاز ضروری در بسته‌بندی آنها است. مواد غیر شفاف مانند سینی‌های سفید رنگ نیز در حد وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این سینی ها مانع از ان می شوند تا مصرف کننده هر دو طرف ماده غذایی راببیند که در برخی موارد مانند بسته بندی گوشت از عدم اعتماد و مقاومت خریدار می کاهد .کنترل تغییرات رطوبت موجود در ماده غذایی در طول نگهداری ان بسیار مهم است .

برخی فراورده های غذا یی مانند چیپس ، پفک و بیسکویت باید در موادی بسته بندی شوند که نفوذپذیری انها به رطوبت خیلی کم باشد تا تردی انها محفوظ بماند . همچنین از تبخیر برخی مواد غذایی باید جلوگیری گردد و در این موارد نیز باید از ورقه هایی با نفوذپذیری پایین استفاده شود . در بقیه موارد از دست دادن نسبی رطوبت ماده غذا یی مطلوب است تا از عرق زدن و تراکم بخار اب در داخل پاکت بسته بندی و در نتیجه از بین رفتن شفافیت آن وخطر رشد کپک‌ها جلوگیری شود.

علاوه بر اتنتقال بخار اب به داخل وخارج مواد بسته بندی ، کنترل نفوذ پذیری این مواد نسبت به سایر گازها مانند اکسیژن و گاز کربنیک نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اغلب مواد غذایی تازه نیاز به تنفس دارند و بنابراین مواد بسته بندی این گونه غذا ها باید امکان تنفس را از نظر تامین اکسیژن و حذف گاز کربنیک فراهم آورد. در مواقعی که مواد بسته بندی انتخاب شده نتواند به اندازه کافی گازهای تنفسی را منتقل نمایند ، از ورقه های مشبک یا سورخدار استفاده می‌شود.

2-5- معرفی محصول

چیپس میوه:

به طور کلی چیپس میوه جات به میوه‌هایی گفته می‌شود که قسمت خوراکی آن پس رسیدن به گونه طبیعی رطوبت فراوانی دارد و بخش اعظم این رطوبت با خشک کردن به شیوه‌هاي گوناگون براي افزایش عمر نگهداري یا کاربردهاي دیگر، از میوه‌ها گرفته می‌شود

خشکبار:

به میوه‌هایی گفته می‌شود که فرابر آن‌ها، هنگام رسیدن خشک می‌شود. این میوه‌ها معمولا دارای پوست سخت بوده و دارای میان بر یا درون‌بر خوراکی هستند و به صورت با پوست یا بدون پوست عرضه می‌شود. مغزهای خوراکی، مانند پسته، گردو، بادام و فندق در این دسته قرار می‌گیرند.

حبوبات:

حبوبات شامل انواع دانه‌های خوراکی ماند لوبیا، عدس، ماش، نخود، لپه و غیره می‌باشد. حبوبات در دسته دانه گیاهان دو لپه ای هستند، که درون غلاف رشد می کنند و سرشار از پروتئین هستند

[1] Protective

[2] Promotive

 

مشخصات ساختاری طرح
تاریخ آخرین بروز آوری: 1398

تعداد صفحات: 149صفحه

نوع فایل: ورد 2007

دانلود 20 صفحه اول گزارش (PDF)

سرفصل‌های گزارش
مشخصات متقاضی طرح و بررسی توانمندی‌های متقاضی.. 8

1-1- مشخصات حقوقی سرمایه‌‌گذار 9

سرمایه ثبت شرکت و سهامداران.. 9

1-4- بررسی‌های توانمندی متقاضی.. 10

فصل دوم: بررسی اقتصادی طرح.. 11

2-1- مقدمه                 12

2-2- صنعت بسته بندی مواد غذا یی.. 12

2-3- کاربرد های بسته بندی آجیل و خشکبار و  حبوبات… 15

2-4- مزایاي بسته بندی… 15

2-5- معرفی محصول.. 16

2-6- کد آیسیک محصولات… 17

2-7- شماره و تعرفه گمرکی.. 18

2-8- بررسی کالاهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول.. 19

2-9- شرایط واردات   19

2-10- استانداردهای محصول.. 19

2-11- بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت داخلی و جهانی محصول.. 21

2-12- مشخصات و موارد مصرف محصولات طرح.. 24

2-13-1- پسته. 24

2-12-2-فندق.. 26

2-12-3- بادام درختی.. 28

2-12-4- تخمه کدو. 30

212-5- تخم آفتابگردان.. 32

2-12-6- تخم هنداوانه. 34

2-12-7-گردو. 36

2-12-8- بادام هندی… 38

2-12-9- بادام زمینی.. 40

2-12-10- زردآلو  خشک…. 42

2-12-11- هلو خشک…. 44

2-12-12- کشمش…. 46

2-12-13- آلو خشک…. 48

2-12-14- آلبالو خشک…. 50

2-12-15- انجیر خشک…. 52

2-12-16- زغال اخته خشک…. 54

2-12-17- سیب خشک…. 56

2-12—18- پرتقال خشک…. 58

2-12-19- نارگیل خشک…. 60

2-12-20- آناناس خشک…. 62

2-12-21- بلوبری خشک…. 64

2-12-22- موز خشک…. 66

2-12-23- کیوی خشک…. 68

2-12-24- انبه خشک…. 70

2-12-25- زنجبیل خشک…. 72

2-12-لوبیا 74

2-12-27- نخود. 76

2-12-28- عدس…. 78

2-12-29- لپه. 80

2-13- بررسی کالاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول.. 81

2-14- اهمیت استراتژیکی کالا در دنیاي امروز 81

2-15 – شرایط صادارت محصول.. 82

2-16- وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی.. 82

2-16-1- حمایت تعرفه گمرکی (محصولات و ماشین آلات) و مقایسه با تعرفه هاي جهانی.. 82

2-16-2- حمایت هاي مالی (واحدهاي موجود و طرح‌ها)، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار 83

فصل سوم: بازار 84

3-1- مقدمه                 84

3-2- راهبردهای بازاریابی.. 84

3-3-کشورهای وارد کننده. 85

3-3-1- اطلاعات واردات انواع  میوه خشک…. 85

3-3-2- اطلاعات واردات انواع آجیل و دانه میوه. 88

3-3-3- اطلاعات واردات انواع حبوبات… 91

3-4- کشورهای صادرکننده. 94

3-4-1- اطلاعات صادرات انواع  میوه خشک…. 94

اطلاعات صادارات انواع آجیل و دانه میوه. 97

3-4-3- آمار صادرات انواع حبوبات… 100

3-5- واردات کشور 103

اطلاعات واردات انواع میوه خشک (کد تعرفه: 0813) 103

اطلاعات واردات انواع آجیل و دانه میوه. 104

اطلاعات واردات انواع حبوبات… 106

3-6- صادرات کشور 109

3-6-1- اطلاعات صادرات انواع میوه خشک…. 109

3-6-2- اطلاعات صادرات انواع آجیل و دانه میوه. 112

3-6-3- آمار صادرات انواع حبوبات… 115

فصل چهارم:  مطالعات فنی.. 118

4-1- مقدمه                 119

4-1-1- زمین.. 120

4-1-2- محوطه‌سازی و آماده‌سازی زمین.. 120

4-1-3- تجهیزات و ماشین‌آلات… 121

4-1-4- تاسیسات… 124

4-1-5- انشعابات… 125

4-1-6- تجهیزات و  لوازم اداری… 126

4-1-7- هزینه‌های قبل از بهره‌برداری… 126

4-2- هزینه‌های عملیاتی و جاری طرح.. 127

4-2-1- هزینه تامین مواد اولیه. 128

3-2-2- هزینه‌های پرسنلی.. 130

3-2-3- برآورد هزینه استهلاک… 131

3-2-4- برآورد هزینه نگهداری و تعمیرات… 131

3-2-5- هزینه انرژی و ارتباطات… 132

3-3- درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های کارخانه. 132

4-4- برنامه زمان‌بندی اجرای طرح.. 137

فصل چهارم: تحلیل‌های مالی طرح.. 138

5-1- شاخص‌های مالی طرح.. 139

5-2- پیش‌بینی سود و زیان.. 140

5-3- برآورد سرمایه در گردش…. 141

5-4- هزینه‌های ثابت و متغیر طرح.. 142

5-5- صورت جریان وجود نقد. 143

5-6- تحلیل هزینه فایده. 144

5-7- ترازنامه       .145

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری… 146

پیوست… 147

ردیف شناسنامه طرح
1 عنوان طرح احداث واحد بسته بندی حبوبات و خشکبار
2 مجری طرح
3 ظرفیت تولید/خدمت 27 تن در سال
4 مساحت سالن استیجاری 1200مترمربع
5 مساحت زیر بنا 1000 مترمربع
6 سرمایه‌گذاری ثابت طرح 3172 میلیون ریال
7 سرمایه در گردش 38.726 میلیون ریال
8 سرمایه گذاری کل طرح 41.898 میلیون ریال
9 تسهیلات بلند مدت (5 ساله) 1902 میلیون ریال
10 تسهیلات کوتاه مدت 0 میلیون ریال
11 شاغلین طرح 19 نفر
12 درآمد سالیانه 491091 میلیون ریال
13 نقطه سر به سر 2% 
14 میزان فروش در نقطه سر به سر 8.493 میلیون ریال
15 نرخ بازگشت سرمایه 115%
16 دوره بازگشت سرمایه 11 ماه

اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید

دیدگاه‌ها

شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *