توضیحات محصول

مدیریت سازمان به منظور اطمینان از اثربخش بودن اجرای  سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ؛  ، در دوره های زمانی مشخص اقدام به ممیزی داخلی توسط پرسنل آموزش دیده بر اساس استاندارد ایزو ۱۹۰۱۱  قرار می‌دهد.

ردیفنام سندکد سند
1چک لیست ممیزی داخلی واحد آموزشaudit 1
2چک لیست مميزي داخلي كليه واحدها بخش تجزيه و تحليل داده هاaudit 2
3چك ليست مميزي داخلي واحد انبارداريaudit 3
4چك ليست مميزي داخلي واحد مديريت تضمين كيفيتaudit 4
5چك ليست مميزي داخلي واحد تضمين كيفيت بخش ممیزی داخلیaudit 5
6چك ليست مميزي داخلي واحد بازرگاني و مهندسي فروشaudit 6
7چك ليست مميزي داخلي واحد تضمين كيفيت بخش تعيين وضعيت  بازرسي و آزمونaudit 7
8چك ليست مميزي داخلي واحد كنترل كيفي بخش بازرسي و آزمون (پايش و اندازه گيري محصول )

audit 8

9چك ليست مميزي داخلي واحد كاليبراسيون بخش كنترل و مديريت تجهيزات بازرسي اندازه گيري و آزمون.audit 9
 10چك ليست مميزي داخلي واحدهاي  مديريت پروژه (كنترل طراحي و توسعه) .audit 10
 11چك ليست مميزي داخلي واحد تضمين كيفيت ( اقدامات اصلاحي) .audit 11
 12چك ليست مميزي داخلي واحد بازرگاني (بازنگري الزامات مرتبط با محصول) .audit 12
 13چك ليست مميزي داخلي «  معاونت اداري مالي و پشتيباني و مديريت پروژه ها » براي خريدهاي پروژه ايaudit 13
14چك ليست مميزي داخلي واحد تضمين كيفيت بخش بازنگري كنترل اسناد و مدارك .audit 14
 15چك ليست مميزي داخلي واحد واحد مديريت شركتaudit 15
 16چك ليست مميزي داخلي واحد كنترل كيفي بخش كنترل محصول نامنطبق .audit 16
 17چك ليست مميزي داخلي واحد معاونت برنامه ريزي و كنترل پروژه.audit 17
 18چك ليست مميزي داخلي واحد توليد بخش شناسايي و رديابي  .audit 18
 19چك ليست مميزي داخلي واحد تضمين كيفيت بخش كنترل سوابق كيفيت.audit 19
 20چك ليست مميزي داخلي واحد مديريت پروژه ( تحقق محصول )audit 20
اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید
0/5 (0 Reviews)

دیدگاه‌ها

    شما باید برای گذاشتن بازبینی وارد شوید

    نظری بدهید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *