/ در طرح توجیهی / توسط
آخرین زمان ویرایش:

1- مطالعات توجیه فنی و اقتصادی (طرح توجیهی)

طرح توجیهی:  منظور از مطالعات توجیهی، گردآوری مجموعه آمار و اطلاعات و بررسی و تحلیل‌هایی درباره یک طرح است تا بر پایه آن بتوان درباره سودمندی طرح داوری کرد و مطمئن شد که برای رفع یک یا چند نیاز جامعه، تمام گزینه های مطلوب (راه حل های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و از میان آنها، بهترین گزینه مشخص شده است و از این رو، انتخاب و اجرای طرح از نظر جامعه و اقتصاد ملی کشور، سودمند و بخردانه است.

با توجه به مطلب یاد شده در مطالعات توجیهی طرحها، باید عناصر مهم و اساسی مربوط به تولید یک کالا یا خدمت معین، به همراه گزینه های محتمل آنها تعیین، تعریف و تحلیل شود.

مطالعه توجیهی باید وضع طرح را بر اساس یک ظرفیت معین و در یک منطقه مشخص، با کاربرد تکنولوژی با تکنولوژی های خاص در ارتباط با منابع مورد نیاز و با یک هزینه سرمایه گذاری و هزینه بهره برداری و نگهداری معلوم و در آمد متصور احتمالی مشخص کند و سودمندی طرح را از نظر مالی و اقتصادی و ملاحظات اجتماعی تعیین نماید.

هنگامی طرح موجبات افزایش محصول ملی را فراهم می آورد که مجموع ارزش کلی محصول تولید شده مستقیم و با محصولات غیر مستقیمی که به دلیل اجرای طرح توسط سایر بخش ها تولید می شود، بیش از هزینه اقتصادی منابعی باشد که برای تولید محصولات یاد شده مورد استفاده قرار گرفته است.

در مرحله مطالعه و تألیف طرح توجیهی، بین وجوه فنی، مالی و اقتصادی، توالی وجود ندارد و این مطالب باید همزمان مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. به این منظور همکاری نزدیک کارشناسان فنی، مالی و اقتصادی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که مسایل فنی طرح با رعایت ملاحظات مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

معمولا در جریان مطالعه و تألیف طرح توجیهی، شماری از گزینه ها دوش به دوش تا آخرین مرحله مطالعه پیش خواهند رفت. برای مقایسه گزینه های مختلف یک طرح با یکدیگر و یا برای داوری درباره پذیرش یا مردود شمردن طرح‌ها و رتبه بندی آنها، باید مقدار سرمایه گذاری، هزینه های بهره برداری و نگهداری سالانه و در آمد ، شيوه تأمین مالی و سازمان دهی طرح ها و گزینه های مختلف مشخص شود تا بر پایه این اطلاعات، بتوان سود آوری مالی و سود آوری اقتصادی آنها را بر حسب مورد، محاسبه گرد.

♦ مقاله بررسی اجمالی روش های جهانی تدوین گزارش طرح توجیهی 

♦ مقاله روند مطالعه توجیهی طرح های عمرانی در ایران 

♦ مقاله چرخه حیات یک طرح

 

2- ساختار عمومی (فرمت عمومی) جهت نوشتن طرح توجیهی

فرمت عمومی یک طرح توجیهی از چهار بخش ذیل تشکیل شده است.

بخش اول: سوابق متقاضی

بخش دوم: مطالعه بازار

بخش سوم: مطالعه فنی

بخش چهارم: مطالعه مالی

که در مقاله زیر به تشریح کامل هر یک از بخش‌ها پرداخته شده است.

♦ مقاله ساختار عمومی (فرمت عمومی) یک طرح توجیهی

4- ارزیابی طرح اقتصادی (طرح توجیهی)

فرآیند ارزیابی طرح های اقتصادی (توجیهی) ، شامل پیش بینی نتایج هر گزینه (Alternative) است. در برخی از موارد، نتایج اقتصادی یک سرمایه گذاری در مدتی کوتاه به دست می آیند. در این حالت، می توان نتایج پیش بینی شده را گردآوری کرده و بر اساس نتیجه خالص، تصمیم گیری کرد. هنگامی که نتایج اقتصادی یک سرمایه گذاری طی چندین سال به دست می آید و انجام مخارج و تولید محصول در پروژه های مختلف هم زمان نباشد، نمی توان به آسانی تصمیم گیری کرد. لذا لازم است که برای تحلیل اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری، بهره و ارزش زمانی پول نیز در نظر گرفته شوند.

تعریف بهره (Interest Rate): هزینه استفاده از سرمایه است. هر چه میزان نرخ بهره بیشتر باشد هزینه بیشتری جهت استفاده از سرمایه پرداخت خواهد شد.

تعریف ارزش زمانی پول (time Value of Money): ارزش زمانی پول از اصول اساسی ارزیابی طرح های اقتصادی است و کلیه تکنیک های موجود بر مبنای ارزش زمانی پول بتا گشته است. هنگامی که مدتی برای دریافت مبلغی پول در انتظار بمانید، ارزش آن در پایان این مدت می بایستی بیشتر از ارزش تقدی آن مبلغ باشد.

در ارزیابی طرح های اقتصادی (طرح توجیهی) برای مقایسه گزینه‌ها از ۴ روش عمده استفاده می شود که عبارت اند از:

1) روش تحلیل ارزش فعلی خالص (NPV:Net Present Value): با استفاده از ارزش فعلی خالص، گردش نقدی پیش بینی شده آینده به معادل ارزش کنونی آن تبدیل می شود. 

2) روش معادل گردش نقدی سالانه (Equivalent Uniform Annual): در روش معادل گردش نقدی سالانه، تمام گردش های نقدی مربوط به یک سرمایه گذاری به ارزش معادل یکنواخت سالانه آن تبدیل می شود.

3) روش تحلیل هزینه فایده (Benefit/Cost): روش تحلیل هزینه فایده، نسبت میانگین منافع احتمالی سالانه به معادل هزینه یکنواخت سالانه پروژه پیشنهادی است.

4) روش نرخ بازده داخلی (Rate of Return): در روش نرخ بازده داخلی نیزه ارزش فعلی عایدات نقد حال و آتی با یکدیگر برابر می شود تا بازده تا سررسید پروژه مشخص گردد.

 تکنیکهای مذکور، کمک می کند تا مدیران، مهندسان و کارشناسان از وضعیت آتی پروژه ها آگاهی پابند و در فرایند تصمیم گیری مؤثر افتند تا منافع و مخارج سرمایه گذاری بر پایه جریان نقد پروژه ارزیابی شود.

 

5- سایر تکینک ‌های ارزیابی طرح های توجیهی (اقتصادی)

1)‌ روش دوره بازگشت سرمایه

دوره بازگشت سرمایه یک روش تقریبی برای مقایسه اقتصادی پروژه هاست. تحلیل گر با استفاده از این روش، در جستجوی دوره با مدت زمانی است که سرمایه اولیه بتواند توسط در آمدهای سالیانه جبران شود. روش محاسبه دوره بازگشت سرمایه تفاوت زیادی با روشهای بحث شده پیشین دارد. نکات زیر قبل از استفاده از این روش باید در نظر گرفته شود: این روش یک روش تقریبی است نه یک روش صحیح و کامل برای تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها و همچنین کلیه هزینه ها و درآمدها بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول مورد استفاده قرار گرفته اند. پارامترهای مهم در هر سرمایه گذاری از قبیل ارزش اسقاطی عمر مفید، استهلاک، مالیات و غیره معمولا مورد استفاده قرار نمی گیرند. با توجه به آن چه که گفته شد نتیجه حاصل از این روش غالبا صحیح نیست و با نتایج حاصل از روش های دیگر تفاوت دارد. البته سرمایه گذاران بسیار مشتاقند که از مدت زمان بازگشت سرمایه آگاه باشند و این عامل نوعی ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری است. معمولا سرمایه گذاران با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی تمایل به سرمایه گذاری در پروژه های کوتاه مدت دارند. به همین جهت در روش دوره بازگشت سرمایه پروژه ای اقتصادی تر است که دارای دوره بازگشت سرمایه کوچکتر باشد.

2) روش تجزیه و تحلیل عمر خدمات

اگر در روش دوره برگشت سرمایه ارزش زمانی پول رعایت گردد، یک روش منطقی خواهد بود و نتیجه حاصله دقیقا مطابق با نتایج روش های پیشین است. در این روش عمر مفید واقعی طرح محاسبه می شود. این عمر مفید که آن را عمر خدمت می نامیم، در حقیقت عمر اقتصادی طرح می باشد.

3) روش ارزش آینده

روش ارزش آینده ارزش کلیه هزینه ها و درآمدها با توجه به نرخ بهره با حداقل نرخ جذب کننده معین، در آینده محاسبه شده و مبنایی برای انتخاب یک طرح اقتصادی و مقایسه اقتصادی چند طرح خواهد بود.

♦ مقاله برآورد سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در طرح توجیهی

 

6- تیپ‌های طرح توجیهی

1-6- طرح توجیهی گردشگری

حضور جاذبه های گردشگری یکی از مهمترین دلایل مسافرت مردم به یک مقصد خاص است. جاذبه های گردشگری به عنوان عامل کشش، با توجه به ویژگی های خاص و جذابیت هایی که دارند، می توانند گردشگران را از نقاط و سرزمین های دور به سمت خود جذب کنند و هر قدر جاذبه های گردشگری متنوع تر و منحصر به فردتر و جذاب تر باشند، از قدرت کشش بالاتری برخوردار خواهند بود و در نتیجه حوزه نفوذ بسیار وسیعتری خواهند داشت.

شناسایی و معرفی ویژگی ها، جذابیت ها و توانایی های بالقوه و بالفعل جاذبه ها از ارکان اساسی صنعت گردشگری بوده و مطالعات طرح توجیهی گردشگری معیاری برای تعیین ظرفیت پذیرش گردشگران، برنامه ریزی توسعه ی بازار و مدیریت بازاریابی خواهد بود. به طور کلی، در گزارش طرح توجیهی گردشگری منابع گردشگری از نظر پراکنش مکانی- فضایی و ویژگی های خاص به دلیل قدمت و سابقه تاریخی، وجود عناصر با ارزش و منحصر به فرد، جذابیت های بصری، جنبه های قداست و تبرک، طبیعی یا فرهنگی بودن و … پاسخگویی بخش های خاصی از بازار بررسی و تحلیل می‌شود.

2-6- طرح توجیهی کشاورزی

 

3-6- طرح توجیهی خدماتی

 

7- سفارش طرح توجیهی


جهت دریافت مشاوره و خدمات طرح توجیهی با کارشناسان گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس حاصل فرمایید.

دفتر مرکزی: ۳۳۳۷۸۱۹۶-۰۴۱        ایمیل:Info@tasscogroup.ir       فرم سفارش خدمات مشاوره (دانلود)


 

نوشته های مشابه

طرح توجیهی صنایع تبدیلی و تکمیلی

طرح توجیهی صنایع تبدیلی و تکمیلی طرح توجیهی صنایع تبدیلی و تکمیلی طرح توجیهی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی دانلود رایگان طرح…

ارزش فعلی خالص در طرح توجیهی

ارزش فعلی خالص (NPV:Net Present Value) مقایسه اقتصادی پروژه های با اهمیت ترین نوع تصمیم گیری برای هر مدیر است.…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *