/ در طرح توجیهی / توسط
آخرین زمان ویرایش:

طرح توجیهی

1- مطالعات توجیه فنی و اقتصادی (طرح توجیهی)

طرح توجیهی:  منظور از مطالعات توجیهی، گردآوری مجموعه آمار و اطلاعات و بررسی و تحلیل‌هایی درباره یک طرح است تا بر پایه آن بتوان درباره سودمندی طرح داوری کرد و مطمئن شد که برای رفع یک یا چند نیاز جامعه، تمام گزینه های مطلوب (راه حل های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته و از میان آنها، بهترین گزینه مشخص شده است و از این رو، انتخاب و اجرای طرح از نظر جامعه و اقتصاد ملی کشور، سودمند و بخردانه است.

با توجه به مطلب یاد شده در مطالعات توجیهی طرحها، باید عناصر مهم و اساسی مربوط به تولید یک کالا یا خدمت معین، به همراه گزینه های محتمل آنها تعیین، تعریف و تحلیل شود.

مطالعه توجیهی باید وضع طرح را بر اساس یک ظرفیت معین و در یک منطقه مشخص، با کاربرد تکنولوژی با تکنولوژی های خاص در ارتباط با منابع مورد نیاز و با یک هزینه سرمایه گذاری و هزینه بهره برداری و نگهداری معلوم و در آمد متصور احتمالی مشخص کند و سودمندی طرح را از نظر مالی و اقتصادی و ملاحظات اجتماعی تعیین نماید.

هنگامی طرح موجبات افزایش محصول ملی را فراهم می آورد که مجموع ارزش کلی محصول تولید شده مستقیم و با محصولات غیر مستقیمی که به دلیل اجرای طرح توسط سایر بخش ها تولید می شود، بیش از هزینه اقتصادی منابعی باشد که برای تولید محصولات یاد شده مورد استفاده قرار گرفته است.

در مرحله مطالعه و تألیف طرح توجیهی، بین وجوه فنی، مالی و اقتصادی، توالی وجود ندارد و این مطالب باید همزمان مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. به این منظور همکاری نزدیک کارشناسان فنی، مالی و اقتصادی ضروری است تا اطمینان حاصل شود که مسایل فنی طرح با رعایت ملاحظات مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است.

معمولا در جریان مطالعه و تألیف طرح توجیهی، شماری از گزینه ها دوش به دوش تا آخرین مرحله مطالعه پیش خواهند رفت. برای مقایسه گزینه های مختلف یک طرح با یکدیگر و یا برای داوری درباره پذیرش یا مردود شمردن طرح‌ها و رتبه بندی آنها، باید مقدار سرمایه گذاری، هزینه های بهره برداری و نگهداری سالانه و در آمد ، شيوه تأمین مالی و سازمان دهی طرح ها و گزینه های مختلف مشخص شود تا بر پایه این اطلاعات، بتوان سود آوری مالی و سود آوری اقتصادی آنها را بر حسب مورد، محاسبه گرد.

♦ مقاله بررسی اجمالی روش های جهانی تدوین گزارش طرح توجیهی 

♦ مقاله روند مطالعه توجیهی طرح های عمرانی در ایران 

♦ مقاله چرخه حیات یک طرح

 

2- ساختار عمومی (فرمت عمومی) جهت نوشتن طرح توجیهی

فرمت عمومی یک طرح توجیهی از چهار بخش ذیل تشکیل شده است.

بخش اول: سوابق متقاضی

بخش دوم: مطالعه بازار

بخش سوم: مطالعه فنی

بخش چهارم: مطالعه مالی

که در مقاله زیر به تشریح کامل هر یک از بخش‌ها پرداخته شده است.

♦ مقاله ساختار عمومی (فرمت عمومی) یک طرح توجیهی

4- ارزیابی طرح اقتصادی (طرح توجیهی)

فرآیند ارزیابی طرح های اقتصادی (توجیهی) ، شامل پیش بینی نتایج هر گزینه (Alternative) است. در برخی از موارد، نتایج اقتصادی یک سرمایه گذاری در مدتی کوتاه به دست می آیند. در این حالت، می توان نتایج پیش بینی شده را گردآوری کرده و بر اساس نتیجه خالص، تصمیم گیری کرد. هنگامی که نتایج اقتصادی یک سرمایه گذاری طی چندین سال به دست می آید و انجام مخارج و تولید محصول در پروژه های مختلف هم زمان نباشد، نمی توان به آسانی تصمیم گیری کرد. لذا لازم است که برای تحلیل اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری، بهره و ارزش زمانی پول نیز در نظر گرفته شوند.

تعریف بهره (Interest Rate): هزینه استفاده از سرمایه است. هر چه میزان نرخ بهره بیشتر باشد هزینه بیشتری جهت استفاده از سرمایه پرداخت خواهد شد.

تعریف ارزش زمانی پول (time Value of Money): ارزش زمانی پول از اصول اساسی ارزیابی طرح های اقتصادی است و کلیه تکنیک های موجود بر مبنای ارزش زمانی پول بتا گشته است. هنگامی که مدتی برای دریافت مبلغی پول در انتظار بمانید، ارزش آن در پایان این مدت می بایستی بیشتر از ارزش تقدی آن مبلغ باشد.

در ارزیابی طرح های اقتصادی (طرح توجیهی) برای مقایسه گزینه‌ها از ۴ روش عمده استفاده می شود که عبارت اند از:

1) روش تحلیل ارزش فعلی خالص (NPV:Net Present Value): با استفاده از ارزش فعلی خالص، گردش نقدی پیش بینی شده آینده به معادل ارزش کنونی آن تبدیل می شود. 

2) روش معادل گردش نقدی سالانه (Equivalent Uniform Annual): در روش معادل گردش نقدی سالانه، تمام گردش های نقدی مربوط به یک سرمایه گذاری به ارزش معادل یکنواخت سالانه آن تبدیل می شود.

3) روش تحلیل هزینه فایده (Benefit/Cost): روش تحلیل هزینه فایده، نسبت میانگین منافع احتمالی سالانه به معادل هزینه یکنواخت سالانه پروژه پیشنهادی است.

4) روش نرخ بازده داخلی (Rate of Return): در روش نرخ بازده داخلی نیزه ارزش فعلی عایدات نقد حال و آتی با یکدیگر برابر می شود تا بازده تا سررسید پروژه مشخص گردد.

 تکنیکهای مذکور، کمک می کند تا مدیران، مهندسان و کارشناسان از وضعیت آتی پروژه ها آگاهی پابند و در فرایند تصمیم گیری مؤثر افتند تا منافع و مخارج سرمایه گذاری بر پایه جریان نقد پروژه ارزیابی شود.

 

5- سایر تکینک ‌های ارزیابی طرح های توجیهی (اقتصادی)

1)‌ روش دوره بازگشت سرمایه

دوره بازگشت سرمایه یک روش تقریبی برای مقایسه اقتصادی پروژه هاست. تحلیل گر با استفاده از این روش، در جستجوی دوره با مدت زمانی است که سرمایه اولیه بتواند توسط در آمدهای سالیانه جبران شود. روش محاسبه دوره بازگشت سرمایه تفاوت زیادی با روشهای بحث شده پیشین دارد. نکات زیر قبل از استفاده از این روش باید در نظر گرفته شود: این روش یک روش تقریبی است نه یک روش صحیح و کامل برای تجزیه و تحلیل اقتصادی پروژه ها و همچنین کلیه هزینه ها و درآمدها بدون در نظر گرفتن ارزش زمانی پول مورد استفاده قرار گرفته اند. پارامترهای مهم در هر سرمایه گذاری از قبیل ارزش اسقاطی عمر مفید، استهلاک، مالیات و غیره معمولا مورد استفاده قرار نمی گیرند. با توجه به آن چه که گفته شد نتیجه حاصل از این روش غالبا صحیح نیست و با نتایج حاصل از روش های دیگر تفاوت دارد. البته سرمایه گذاران بسیار مشتاقند که از مدت زمان بازگشت سرمایه آگاه باشند و این عامل نوعی ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری است. معمولا سرمایه گذاران با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی تمایل به سرمایه گذاری در پروژه های کوتاه مدت دارند. به همین جهت در روش دوره بازگشت سرمایه پروژه ای اقتصادی تر است که دارای دوره بازگشت سرمایه کوچکتر باشد.

2) روش تجزیه و تحلیل عمر خدمات

اگر در روش دوره برگشت سرمایه ارزش زمانی پول رعایت گردد، یک روش منطقی خواهد بود و نتیجه حاصله دقیقا مطابق با نتایج روش های پیشین است. در این روش عمر مفید واقعی طرح محاسبه می شود. این عمر مفید که آن را عمر خدمت می نامیم، در حقیقت عمر اقتصادی طرح می باشد.

3) روش ارزش آینده

روش ارزش آینده ارزش کلیه هزینه ها و درآمدها با توجه به نرخ بهره با حداقل نرخ جذب کننده معین، در آینده محاسبه شده و مبنایی برای انتخاب یک طرح اقتصادی و مقایسه اقتصادی چند طرح خواهد بود.

♦ مقاله برآورد سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در طرح توجیهی

 

6- تیپ‌های طرح توجیهی

1-6- طرح توجیهی گردشگری

حضور جاذبه های گردشگری یکی از مهمترین دلایل مسافرت مردم به یک مقصد خاص است. جاذبه های گردشگری به عنوان عامل کشش، با توجه به ویژگی های خاص و جذابیت هایی که دارند، می توانند گردشگران را از نقاط و سرزمین های دور به سمت خود جذب کنند و هر قدر جاذبه های گردشگری متنوع تر و منحصر به فردتر و جذاب تر باشند، از قدرت کشش بالاتری برخوردار خواهند بود و در نتیجه حوزه نفوذ بسیار وسیعتری خواهند داشت.

شناسایی و معرفی ویژگی ها، جذابیت ها و توانایی های بالقوه و بالفعل جاذبه ها از ارکان اساسی صنعت گردشگری بوده و مطالعات طرح توجیهی گردشگری معیاری برای تعیین ظرفیت پذیرش گردشگران، برنامه ریزی توسعه ی بازار و مدیریت بازاریابی خواهد بود. به طور کلی، در گزارش طرح توجیهی گردشگری منابع گردشگری از نظر پراکنش مکانی- فضایی و ویژگی های خاص به دلیل قدمت و سابقه تاریخی، وجود عناصر با ارزش و منحصر به فرد، جذابیت های بصری، جنبه های قداست و تبرک، طبیعی یا فرهنگی بودن و … پاسخگویی بخش های خاصی از بازار بررسی و تحلیل می‌شود.

2-6- طرحتوجیهی کشاورزی

 

3-6- طرح توجیهی خدماتی

 

7- سفارش طرح توجیهی


جهت دریافت مشاوره و خدمات طرح توجیهی با کارشناسان گروه پژوهشی صنعتی تسکو تماس حاصل فرمایید.

دفتر مرکزی: ۳۳۳۷۸۱۹۶-۰۴۱        ایمیل:Info@tasscogroup.ir       فرم سفارش خدمات مشاوره (دانلود)


8- دانلود طرح توجیهی رایگان

تذکر: کلیه طرح‌های توجیهی ارائه شده در زیر، توسط ارگان‌ها و نهادهای دولتی تدوین شده و قدیمی می‌باشند. جهت بروز آوری و تکمیل طرح های توجیهی با ما تماس بگیرید.

کد طرح نام طرح (فایل PDF) نوع طرح توضیحات
001 طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسي خدماتی هدف: اراه خدمات مشاور‌ه‌ای در بخش صنعت و معدن
کاربرد: پیاده‌سازی سیستم‌های یکپپارچه مدیریت، کیفیت و تولید، اتوماسیون اداری و صنعتی، سیستم‌های تضمین کیفیت، مطالعات امکان‌سنجی و طرح توجیهی و …
مواد اولیه: ملزومات اداری
002 طرح توجیهی احداث استخر سرپوشيده خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه: مواد شوینده و ضدعفونی کننده، کلر
003 طرح توجیهی تاسیس مدرسه غير انتفاعی خدماتی هدف: راه‌اندازی مدرسه غیر انتفاعی با ظرفیت پذیرش 200 دانش‌آموز در سال
کاربرد:
مواد اولیه: ملزومات اداری و آموزشی
004 طرح توجیهی تاسیس مهد كودك خدماتی هدف: راه اندازی مهد کودک با ظرفیت پذیرش 75 کودک در سال
کاربرد: تعليم و تربيت صحيح فرزندان
مواد اولیه: ملزومات اداری و آموزشی
005 طرح توجیهی توليد ترانس مهتابي ٤٠ وات و ٢٠ وات صنعتی هدف: تولید ترانس مهتابی با ظرفیت 400000 عدد در سال
کاربرد: تولید لامپ فلورسنت
مواد اولیه: آهن، سیم قلع، پلی‌اتیلن تزریقی، چسب بوبین، ترمینال، فیلم، سیم مسی
ویژگی محصول: لامپ هاي فلورسنت به عنوان يك محصول الكتريكي در روشنايي بسياري از اماكن بكار ميرود. مزيت اصلي لامپ هاي فلورسنت ايجاد نور يكنواخت بدون خيره كنندگي بوده و به دليل مصرف اندك برق ، در سطح وسيعي مورد استفاده قرار ميگيرند. استفاده فراوان از انواع و اشكال مختلف اين لامپ ها ( ميله اي، حلقوي و … ) در روشنايي محيط كارگاهها و كارخانجات ، بيمارستانها و مراكز درماني ، مدارس و دانشگاهها ، ادارات و تابلوهاي فروشگاهها ، اهميت توليد اين محصول و لوازم جانبي آن شامل ترانس، استارت و … را عيان ميسازد. مضافا اينكه تركيب نور حاصل از لامپ هاي فلورسنت با نور زرد حاصل از لامپ هاي رشته اي ( تنگستن ) براي حفظ بهداشت و سلامتي چشم مورد تاكيد پزشكان ميباشد
006 طرح توجیهی توليد رشته آشی و پلويی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید رشته آشی و پلویی با ظرفیت 360 تن در سال
کاربرد: مصرف خانوار جهت پخت آش
مواد اولیه: آرد، نمک، پلاستیک، جعبه مقوایی 900 گرمی
007 طرح توجیهی احداث باشگاه ورزش های رزمی خدماتی هدف: راه اندازی باشگاه ورزشی با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال
کاربرد:
مواد اولیه:
008 طرح توجیهی توليد پفك نمكي صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید پفک نمکی با ظرفیت 400 تن در سال
کاربرد: تنقلات
مواد اولیه: بلغور ذرت، روغن جامد، نمک، مواد غذایی افزودنی، سلفون بسته‌بندی
009 طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه حسابداري خدماتی هدف: راه‌اندازی آموزشگاه حسابداری با ظرفیت 1664 دانش آموز در سال
کاربرد: ارائه آموزشهاي نظري و كاربردي در مورد مسائل مختلف حسابداري از حسابداري موسسات بازرگاني و مالي تا سازمانهاي صنعتي
مواد اولیه: ملزومات اداری و آموزشی
010 طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: پرورش و نگهداری زنبول عسل با ظرفیت 700 کندو
کاربرد: عسل به عنوان يك ماده كامل غذايي همچنين داراي انواع ويتامين ها ((K,E,C,B6,B5,B3,B2,B1  اسيدهاي آلي ( اسيد ماليك، وينيك، سيتريك، لاكتيك و اگزاليك  ها) و پروتئين بوده و ميتواند ٣١٥ تا ٣٣٥ كيلوكالري انرژي ( به ازاي هر يكصد گرم ) توليد نمايد
مواد اولیه: کندوی خالی، شکر، موم آج شده، دارو، ظروف بسته‌بندی عسل، رنگ روغن و سیم
011 طرح توجیهی پرورش ماهی قزل آلا کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: پرورش ماهی قزل آلا با ظرفیت 800 تن در سال
کاربرد: ا اجراي اين گونه طرحها علاوه بر تامين پروتئين مورد نياز جوامع در حال رشد، راندمان توليد افزايش يافته و از امكانات بالقوه و بالفعل محلي و منطقه اي استفاده بهينه به عمل مي آيد مضافاً اينكه باعث ايجاد اشتغال مولد گرديده و سوددهي معقولي را براي سرمايه گذار در پي خواهد داشت.
مواد اولیه: بچه ماهی، غذا، اکسیژن، مکمل و دارو
012 طرح توجیهی پرورش گل و گیاه در گلخانه- پیتوس و نخل زینتی کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: پرورش پیتوس و نخل زینتی با ظرفیت 2000 هزار مترمربع
کاربرد:
مواد اولیه: قلمه و بذر و پياز گل، خاك برگ، ماسه بادي، كود حيواني، كود شيميايي، كودهاي ميكرو المنت، قارچ كش و آفت كش، گلدان پلاستيكی
013 طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل-2 کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: پرورش و نگهداری زنبور عسل با ظرفیت 1000 کندو
کاربرد: عسل به عنوان يك ماده كامل غذايي همچنين داراي انواع ويتامين ها ((K,E,C,B6,B5,B3,B2,B1  اسيدهاي آلي ( اسيد ماليك، وينيك، سيتريك، لاكتيك و اگزاليك  ها) و پروتئين بوده و ميتواند ٣١٥ تا ٣٣٥ كيلوكالري انرژي ( به ازاي هر يكصد گرم ) توليد نمايد
مواد اولیه: کندوی خالی، شکر، موم آج شده، دارو، ظروف بسته‌بندی عسل، رنگ روغن و سیم
014 طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علمی آزاد خدماتی هدف: راه‌اندازی آموزشگاه علمی آزاد با ظرفیت 14800 ساعت آموزش- نفر در سال
کاربرد: آموزشگاههاي آزاد علمي ميتوانند ضمن استفاده از نيروهاي تحصيلكرده و داراي صلاحيت، علاوه بر پاسخگويي به نيازهاي آموزشي داوطلبان ، سهمي در اشتغال فارغالتحصيلان دانشگاهي داشته و بازده مناسبي نيز از اين فعاليت اقتصادي – فرهنگي ببرند
مواد اولیه: ملزومات اداری و آموزشی
015 طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه علوم رايانه خدماتی هدف: راه آندازی آموزشگاه علوم رایانه با ظرفیت 2496 هنرجو در سال
کاربرد: با توجه به اين مطالب اهميت فراگيري صحيح علوم رايانه و شيوة بكارگيري اين وسيله بيش از پيش فزوني يافته و به تبع آن آموزش علمي و كاربردي اين علوم نيز مورد اقبال قابل توجهي واقع ميگردد. از سوي ديگر افراد جوياي كار در حال حاضر بطور فزاينده اي مواجه با فرصتهاي شغلياي هستند كه مستلزم تسلط و يا حداقل آشنايي با كاربرد كامپيوتر است
مواد اولیه: ملزومات اداری و آموزشی
016 طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه رانندگي خدماتی
017 طرح توجیهی پرورش صيفي جات گلخانه اي کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: پرورش صیفی‌جات گلخانه‌ای با ظرفیت تولید 200 تن خیار در سال
کاربرد: تامين نياز صنايع تبديلي و بازار مصرف
مواد اولیه: سموم، ضدعفوني كننده، سموم قارچ كش، سموم حشره كش، كود شيميايي، كوددامي و خاك، پلاستيك كف بستر، بذر خيار
018 طرح توجیهی پرورش قارچ خوارکی 2 کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت 100 تن در سال
کاربرد: قارچ ، به علت اينكه سرشار از مواد پروتئيني ، گلوسيدي ، ويتامينها و ليپيدها است ميتواند غذاي مناسب و كاملي براي انسان به شمار آيد. ضمن اينكه به واسطه سهولت پرورش قارچ هاي خوراكي ميتوان آنها را به صورت تازه ، خشك ، كنسرو و پودر به بازار عرضه نمود
مواد اولیه: بذر، كلش گندم و جو، كود مرغي، كود اوره، گچ و آهك ،خاك، سموم ضد عفوني كننده، ظروفب ستهبندي نيم كيلوي
019 طرح توجیهی پرورش قارچ خوراكی کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: پرورش قارچ خوراکی با ظرفیت 50  تن در سال
کاربرد: قارچ ، به علت اينكه سرشار از مواد پروتئيني ، گلوسيدي ، ويتامينها و ليپيدها است ميتواند غذاي مناسب و كاملي براي انسان به شمار آيد. ضمن اينكه به واسطه سهولت پرورش قارچ هاي خوراكي مي‌توان آنها را به صورت تازه ، خشك ، كنسرو و پودر به بازار عرضه نمود
مواد اولیه: بذر، كلش گندم و جو، كود مرغي، كود اوره، گچ و آهك ،خاك، سموم ضد عفوني كننده، ظروف بسته بندي نيم كيلوي
020 طرح توجیهی پرورش گاو شيري کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: پرورش گاو شیری با ظرفیت 50 راس
کاربرد: يكي از اساسي ترين و مهم ترين مواد غذايي هر جامعه را لبنيات تشكيل مي دهد. و پاية توليدات لبني شير است شير حاوي تركيبات غذايي بسيار غني از جمله كلسيم ، چربي بدون كلسترول ، ويتامين ها ، علي الخصوص ويتامين D و مواد پروتئيني مي باشد.بطوريكه به تنهايي ميتواند غذاي كاملي براي انسان محسوب گردد ، غذايي كه مصرف آن براي همة گروههاي سني و جنسي لازم و ضروري است
مواد اولیه: دارو، بذر، كود شيميايي، كود دامي، انواع سموم، تفاله، سبوس، مواد ضد عفوني كننده
021 طرح توجیهی باغداری و پرورش میوه و محصولات زیر درختی کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: باغداري و پرورش ميوه جات با ظرفيت 15 هكتار
کاربرد:
مواد اولیه: بذر يونجه، كود حيواني،  كود شيميايي، سموم شيميايي
022 طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه هنرهاي تجسمي خدماتی هدف: راه اندازی آموزشگاه هنـرهاي تجسمي با ظرفيت پذيرش 800 هنرجو در سال
کاربرد: آموزش هنرجويان در رشته هاي خوشنويسي، طراحي، نقاشي، گرافيك و مينياتور
مواد اولیه: ملزومات اداری و آموزشی
023 طرح توجیهی تاسیس آموزشگاه زبان هاي خارجي خدماتی هدف: راه اندازی آموزشگاه زبانهاي خارجي با ظرفيت ١٨٧٢ دانش آموز در سال
کاربرد: اجراي اين طرح ضمن اينكه پاسخي به نياز اقشار مختلف جامعه براي يادگيري زبان هاي خارجي است، ميتواند از بازدهي اقتصادي مناسبي نيز برخوردار بوده و همچنين زمينه ساز اشتغال نيروهاي متخصص به خصوص در رشته زبان هاي خارجي گردد.
مواد اولیه: ملزومات اداری و آموزشی
024 طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزي خدماتی هدف: راه اندازی درمانـگاه شـبانه روزي با ظرفيت٢٠٠ بيمار در شبانه روز
کاربرد: اجراي چنين طرحهايي ضمن آنكه كمك شايان توجهي به بهبود سطح بهداشت همگاني است، زمينه مناسبي براي اشتغال به كار دانش آموختگان علوم پزشكي از قبيل پزشكان متخصص و عمومي، راديولوژيست، متخصص علوم آزمايشگاهي، پرستار ، بهيار و … را فراهم ميآورد.
مواد اولیه: مواد شوينده و ضد عفوني كننده، انواع وسايل مصرفي در بخش تزريقات، فيلم راديولوژي
025 طرح توجیهی توليد چرم و سالامبور صنعتی هدف: توليد چـرم و سالامبـور با ظرفيت توليد ٤٠٠ هزار فوت مربع در سال
کاربرد: وجود صنعت چرم و سالامبور سازي يك مزيت براي بالا بردن ارزش افزوده فرآورده هاي دامي نيز ميباشد زيرا با تبديل پوست به چرم علاوه بر افزايش كيفيت پوست ، ارزش افزوده خوبي را نيز ميتوان كسب كرد . بنابر اين بيترديد وجود اين گونه صنايع جنبي را ميتوان امري مناسب و غير قابل اجتناب براي مناطقي با توليدات دامي بالا دانست كه قادر به افزايش رونق اقتصادي در اين مناطق خواهد بود. همچنين ارزآوري و درآمد ارزي حاصل از صدور چرم و محصولات آن علاوه بر افزايش صادرات غيرنفتي باعث افزايش درآمد ناخالص ملي مي‌گردد
مواد اولیه: پوست گوسفندي، پوست بز، نمك، آهك، اسيد
026 طرح توجیهی خدمات بينايي سنجي،چشم پزشكي خدماتی هدف: خدمات بينايي سنجي، چشم پزشكي، فروش لوازم و مواد چشم پزشكي
کاربرد: اجراي چنين طرحهايي ضمن آنكه كمك شايان توجهي به بهبود سطح بهداشت همگاني است، زمينه مناسبي براي اشتغال به كار دانش آموختگان علوم پزشكي از قبيل پزشكان متخصص چشم و بينايي سنجي را فراهم مي‌آورد.
مواد اولیه: شيشه عينك، لنز رنگي، لنز داخل چشم، جعبه عينك، قاب عينك، ساير لوازم مصرفي
027 طرح توجیهی بسته بندی میوه صنایع غذایی و تبدیلی هدف: بسته‌بندی میوه با ظرفیت 2200 تن انواع میوه در سال
کاربرد: توجه ناكافي به موازين بسته بندي بهداشتي موجب گشته است كه محصولات مختلف غذايي كشور و خصوصا محصولات باغي توليدي ايران عليرغم دارا بودن كيفيت بسيار خوب و بعضا منحصر بفرد در بدو توليد به دليل پيدايش پاره اي آلودگيهاي ثانويه يا بروز فساد ناشي از شرايط نامناسب نگهداري و حمل نتوانند به بازارهاي جهاني راه يافته و راه را براي افزايش سطح توليد داخلي هموار نمايند. با عنايت به تنوع بسيار زياد ميوه هاي توليدي كشور بديهي است با اجراي طرح هاي فرآوري و بسته بندي بهداشتي ، محصولات باغي توليدي كشور ، قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را در بازارهاي جهاني خواهند داشت.  همچنين با توجه به بازار تقاضاي گسترده داخلي براي انواع ميوه جات، خصوصا نحوه عرضه ميوه در مراكز خريد بزرگ و سوپر ماركتها ، لزوم توجه بيشتر به بسته بندي اين مواد به منظور افزايش سهولت دسترسي ( عرضه ) و نگهداري مشخصتر مي‌شود.
مواد اولیه: ظروف يك كيلوگرمي با ليبل، سلفون، كلر
028 طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی میگو صنایع غذایی و تبدیلی هدف: فرآوري و بسته بنـدي ميگـو با ظرفيت بسته بندي ١٨٠٠ تن ميگوي فرآوري شده در سال
کاربرد: آلودگي و فساد مواد پروتئيني حيواني و فراورده هاي دامي موجب افت قابل توجه ارزش غذايي و نهايتا خروج مواد باارزش غذايي ازچرخه مصرف ميگردد. از ديگر سو استفاده از گوشت ماهي، ميگو و ساير آبزيان به عنوان يك منبع غذايي مهم و با ارزش ميتواند در تامين سلامت جامعه نقش بسزايي ايفا نمايد چرا كه چربي موجود در گوشت آبزيان داراي كلسترول غير مضر ميباشد . لكن اين مواد غذايي بسيار حساس و سريع الفساد است كه حفظ كيفيت آن از مرحله صيد تا مصرف از اهميت بالايي برخوردار است، لذا صنايع مربوط به فرآوري و نگهداري اين محصول ميتوانند در ارتقاي كيفيت و در نتيجه ترغيب مصرفكنندگان به استفاده از اين فرآورده مهم مؤثر باشند.
مواد اولیه: ظروف يك كيلوگرمي با ليبل، جعبه مقوايي دو كيلوگرمي، كيسه نايلون دو كيلوگرمي، سلفون، كلر
029 طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی ماهی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: فرآوری و بسته بنـدی ماهي با ظرفيت بسته بندی ١٨٠٠ تن گوشت ماهی فرآوری شده در سال
کاربرد: آلودگي و فساد مواد پروتئيني حيواني و فراورده هاي دامي موجب افت قابل توجه ارزش غذايي و نهايتا خروج مواد باارزش غذايي ازچرخه مصرف ميگردد. از ديگر سو استفاده از گوشت ماهي و ساير آبزيان به عنوان يك منبع غذايي مهم و با ارزش ميتواند در تامين سلامت جامعه نقش بسزايي ايفا نمايد چرا كه چربي موجود در گوشت ماهي داراي كلسترول غير مضر ميباشد. لكن گوشت ماهي ماده غذايي بسيار حساس و سريع الفسادي است كه حفظ كيفيت آن از مرحله صيد تا مصرف از اهميت بالايي برخوردار است، لذا صنايع مربوط به فرآوري و نگهداري اين محصول مي‌توانند در ارتقاي كيفيت و در نتيجه ترغيب مصرف كنندگان به استفاده از اين فرآورده مهم مؤثر باشند ، با عنايت به اين موارد فرآوري و بسته بندي گوشت ماهي به ظرفيت يك هزار و هشتصد تن در سال مد نظر ارائه دهندگان طرح ميباشد. انجام اين امر به صورت دريافت اجرت براي بسته بندي گوشت ماهي از صاحبان كالا بوده و طي آن افت وزني حدود سي و پنج درصدي ناشي از فرايند فرآوري و خروج امعا و احشا محاسبه ميگردد و ضايعات ماهي كه در تهيه پودر ماهي به كار ميرود نيز به صاحبان كالا عودت مي‌گردد
مواد اولیه: ظروف يك كيلوگرمي با ليبل، سلفون، كلر
030 طرح توجیهی بسته بندي مواد غذايي به صورت پودر صنایع غذایی و تبدیلی هدف: بسته بنـدي مـواد غـذايي با ظرفيت بسته بندي ٢٠٧٥ تن پودر و گرانول در سال
کاربرد: با توجه به بازار تقاضاي مطلوب داخلي براي انواع ادويه جات ، حبوبات و ساير محصولات غذايي گرانول يا پودري ، لزوم توجه بيشتر به بسته بندي اين مواد به منظور افزايش سهولت دسترسي ( عرضه ) و نگهداري مشخصتر ميشود. ضمن اينكه پرداختن به اين موضوع داراي توجيه مناسب اقتصادي بوده و با اجراي اين طرح ، مي توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند
مواد اولیه: آرد برنج، آرد گندم، انواع حبوبات، انواع ادويه جات، سلوفون (وچاپ)، كيسه ده كيلويي
031 طرح توجیهی بسته بندی خرما صنایع غذایی و تبدیلی هدف: بستـه بنـدي خــرمـا با ظرفيت بسته بندي ٥٠٠٠ تن در سال
کاربرد: براساس آمار موجود وباتوجه به سليقة بازارهاي مصرف جهاني حدود نيمي از محصول خرماي توليدي كشور قابليت صادرات دارد، با اين وجود ميزان صادرات سال گذشته اندكي بيش از ١٠ % توليد بوده است. يكي از دلايل عمدة اين مسئله عدم وجود كالاي بسته بندي شده در شرايط بهداشتي و مطابق با استانداردهاي مورد قبول مشتريان مي باشد، بطوريكه قسمت عمدة خرماي كشور بصورت فله به ممالك حوزة جنوب خليج فارس منتقل و پس از بسته بندي به نام همان كشورها به اقصي نقاط جهان صادر مي گردد(صادرات مجدد). كه اين امر عملاً ارزش افزوده اي را كه بايستي نصيب باغداران و صنعتگران ايراني گردد به جيب بازرگانان خارجي سرازير مي نمايد. لذا با عنايت به موارد فوق و در جهت رونق بخشيدن به فعاليت هاي كشاورزي در بخش نخيلات، ايجاد اشتغال مولد بويژه براي بانوان و نهايتاً افزايش درآمدهاي ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي اجراي طرح حاضركه فاقد ارزبري نيز مي باشد از توجيه مناسبي برخوردار است
مواد اولیه: خرما، كيسه نايلوني ٥ كيلوگرمي، جعبه مقوايي١ كيلوگرمي، كارتن ١٠ كيلوگرمي
032 طرح توجیهی بسته بندی عسل-2 صنایع غذایی و تبدیلی هدف: بسـته بندي عـســل با ظرفيت ٢٤٠ تن در سال
کاربرد: عسل به عنوان يك ماده كامل غذايي همچنين داراي انواع ويتامين ها (K,E,C,B6,B5,B3,B2,B1) ، اسيدهاي آلي ( اسيد ماليك، وينيك، سيتريك، لاكتيك و اگزاليك) و پروتئينها بوده و ميتواند ٣١٥ تا ٣٣٥ كيلوكالري انرژي ( به ازاي هر يكصد گرم ) توليد نمايد . از ديگر سو عسل داراي خواص درماني، ضد عفوني كنندگي و حفاظت از مواد آلي در مقابل تجزيه و فساد م يباشد. ابن سينا دانشمند بزرگ ايران در كتاب قانون ، در مورد معجون فلاسفه ( تهيه شده با عسل ) مينويسد « : … در هنگام زياد شدن بلغم، اندرون را تقويت، نيرو را زياد، اشتها را باز ميكند، عسل ، خوراكي است كه جواني را جاويدان مي‌سازد، حافظه را نيرو ميبخشد و گذشته را در خاطره زنده ميكند، انديشه را پاك و زبان را مي‌گشايد.
مواد اولیه: عسـل با موم* ظرف شيشهاي يك پوندي با درب ورق آلومينيوم باچاپ وچسب ورق PP يا PS بصورت فيلم نواري كارتن ٥ كيلوگرمي كارتن ٨ كيلوگرمي
033 طرح توجیهی تولید آبلیمو صنایع غذایی و تبدیلی هدف: توليد و بسته بندي آبليمو با ظرفيت توليد 800 تن در سال
کاربرد: عليرغم نياز كشور به واردات محصـولات كشاورزي، محدوديت دوره برداشت محصولات كشاورزي و فقدان امكانات كافي در جهت حمل و نقل سريع و صحيح اين محصولات به بازارهاي مصرف، موجـب از بين رفتن سرمايه هاي كــشاورزان داخلي و افزايـش نرخ واردات فرآورده هاي كشاورزي به كشـور ميگردد. از ديگر سو نياز به محصولات كشاورزي در تمام فصول، اهميت يافتن روشي براي حفظ و نگهداري بلند مدت اين محــصولات را دو چندان مينمايد. صنايع غذايي با ايجاد تغييراتي بر روي ماده خام ميتوانند پاسـخگوي هر دوي اين مشكلات باشند
مواد اولیه: ليمو ترش، بطري، ليبل، درب بطري، كارتن
034 طرح توجیهی توليد كارتن، بسته بندی و چاپ مقوا صنعتی هدف: توليد كارتن، بسته بندي و چاپ مقوا با ظرفيت ٦٠٠ تن در سال
کاربرد:
مواد اولیه: ورق كارتن، چسب سيليكات، مايع رنگ مخصوص چاپ، تسمه بسته بندي
035 طرح توجیهی تولید چای کیسه ای صنایع غذایی و تبدیلی هدف: بسته بندي چاي تي- بگ
کاربرد: از نظر كاشت و مصرف چاي، چيـن اولين محلي است كه اين گياه در آنجا كاشته شده و به مصرف رسيده است . از اين كشور ، چاي به ساير نقاط عالم برده شده است و در مجموع كاشت چاي شروع شده و به طرف سواحل اقيانوس آرام و پس از آن از طرف جنوب و غرب كاشت چاي توسعه يافته و هندوستان و هند و چين و جزاير اندونزي رسيده است . به هر حال چاي از هر نقطه اي كه شيوع و ترويجش آغاز گرديده باشد يك نكته روشن و مسلم را در فلسفه وجود خود گنجانده است و آن اين كه به عنوان آشاميدني اساسي مطرح و براي رفع تشنگي و خستگي و راحتي خاطر و اعصاب مفيد است.
مواد اولیه: چاي سي‌تي‌سي ايراني، فيلتر، نخ مخصوص، جعبه مقوايي، كارتن، چسب
036 طرح توجیهی بسته بندی سبزیجات تازه و خرد شده صنایع غذایی و تبدیلی هدف: فرآوري وبسته بندي سبزيجات تازه و خردشده با ظرفيت بسته بندي ١٧٠٠ تن
کاربرد: با توجه به بازار تقاضاي گسترده داخلي براي انواع سبزيجات، خصوصا نحوه عرضه آنها در مراكز خريد بزرگ و سوپر ماركتها ، لزوم توجه بيشتر به بسته بندي اين مواد به منظور افزايش سهولت دسترسي ( عرضه ) و نگهداري مشخصتر مي شود. چراكه بسته بندي بهداشتي سبزيجات موجب كاهش ضايعات و آلودگي هاي آن خواهد شد
مواد اولیه: انواع سبزي، سلوفون و چاپ، كلر
037 طرح توجیهی بسته بندی سبزیجات خشک صنایع غذایی و تبدیلی هدف: توليد وبسته بندي سبزيجات خشك با ظرفيت بسته بندي ١٢٠٠ تن
کاربرد: با توجه به وجود سبزي در پخت بسياري از غذاهاي ايراني تمايل به استفاده از سبزيجات فرآوري و بسته بندي شده نيز در زمره اين نيازها قرار ميگيرد كه با ارضاي آن استفاده از سبزيجات تازه يا سبزيجات خشك مورد مصرف در طبخ غذاها نيازي به صرف وقت براي شستشو، آماده سازي يا خشك كردن و نگهداري و ضدعفوني در محل مصرف نخواهد داشت
مواد اولیه: انواع سبزي، سلوفون و چاپ، كلر
038 طرح توجیهی توليد مربا، ترشي و خيارشور صنایع غذایی و تبدیلی هدف: وليـد مربا، ترشي و خيارشور با ظرفيت ٦٢٠ تن در سال
کاربرد: نياز به محصولات كشاورزي در تمام فصول، اهميت يافتن روشي براي حفظ و نگهداري بلند مدت اين محــصولات را در چندان مينمايد. صنايع غذايي با ايجاد تغييراتي بر روي ماده خام ميتوانند پاسـخگوي هر دوي اين مشكلات باشند
مواد اولیه: شكـر، انواع سبزي و صيفي‌جات، انواع ميوه جات، ليـبل، انواع كنسانتره و اسانس، درب شيشه بسته بندي، شيشه بسته بندي، سركه، نمك، كارتن
039 طرح توجیهی پرورش كرم ابريشم کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: پرورش كرم ابريشـم با ظرفيت ٦٠٠ جعبه در يك دوره
کاربرد: ابريشم رشته اي است نازك، بلند، سبك، نرم ، جاذبالرطوبه، رنگ پذير ، مقاوم در برابر نوسانات حرارت، نارسانا و درخشنده . اين خصوصيات باعث استفاده گسترده از آن در توليد البسه، نارساناها، صنايع لاستيك، وسايل پزشكي و … گشته است
مواد اولیه: تخم نوغان، نهال، كود شيميايي، مواد ضد عفوني كننده
040 طرح توجیهی توليد و بسته بندی سس مايونز صنایع غذایی و تبدیلی هدف: توليـد و بسته بندي سس مايونز با ظرفيت ١٧١ تن در سال
کاربرد: تهيه انواع ساندويچ، سالادهاي فصل، سالاد الويه و … و نيز همراه با ساير غذاها
مواد اولیه: روغن مايع، تخم مرغ، سركه، ليـبل، درب شيشه بسته بندي، شيشه بسته بندي، نمك، كارتن
041 طرح توجیهی بازيافت مواد پلاستيكي، توليد نايلون و چاپ روی آن صنایع غذایی و تبدیلی هدف: بازيافت مواد پلاستيكي، توليد نايلون و چاپ روي آن (توليد گرانول از ضايعات پلاستيكي و نايلون ٣٠٠ تن و  توليد نايلون و نايلكس و چاپ روي آن ١٥٠ تن)
کاربرد: جمع آوري زباله هاي قابل بازيافت علاوه بر جلوگيري از آلودگي محيط زيست ، در صورت جدا سازي مي تواند به عنوان مواد اوليه بسياري از كارخانجات توليدي به حساب آيد. جمع آوري ضايعات پلاستيكي و وارد كردن آن در چرخه توليد مي تواند علاوه بر ايجاد اشتغال و به كار گيري سرمايه هاي سرگردان در زمينه توليد برخي محصولات پلاستيكي از قبيل توليد تابلوهاي راهنمايي و رانندگي ،توليد سطل هاي زباله و …. استفاده گردد
مواد اولیه: ضايعات نايلوني و پلاستيكي، مواد شوينده و پاك كننده، رنگ چاپ، پلي اتيلن فيلم، مواد بسته بندي( نايلون و كارتن)
042 طرح توجیهی توليد پارچه گردباف صنایع غذایی و تبدیلی هدف:  تولید پارچه گردباف به ظرفیت 250000 مترمربع در سال
کاربرد:
مواد اولیه: نخ پلي‌استر رنگي، نخ پنبه‌ای رنگی، نخ ویسکوز، نخ لاکرا، مواد بسته‌بندی
043 طرح توجیهی روغن کشی از دانه های روغنی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: روغن کشی از دانه‌های روغنی به ظرفیت اسمی 6340 تن در سال
کاربرد: تامین روغن مورد نیاز کارخانه‌های تصفیه روغن نباتی و همچنین تولید کنجاله خوراک دام و طیور
مواد اولیه: تخم پنبه دانه‌های روغنی
044 طرح توجیهی تولید نان ماشینی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید نان خشک  به ظرفیت 1000 تن در سال
کاربرد: تولید نان با کیفیت مطلوب که عمده‌ترین غذای اکثریت مردم را تشکیل می‌دهد..
مواد اولیه: آرد سفید، شکر، خمیر مایه، روغن، نمک ید دار، سایر افزودنی‌ها، نایلون
045 طرح توجیهی تولید یخ صنعتی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید یخ صنعتی به ظرفیت 5400 تن در سال
کاربرد: بلور يخ در زندگي بشر جايگاه ويژه اي دارد ، در اغلب منازل كارگاهها و كارخانه ها و مراكز صنعتي و رستورانها و بيمارستانها و غيره … نياز به مصرف آن دارند ، براي مسافرين نيز به منظور مطلوبيت مانند نوشابه و آب آشاميدني در فصول گرم سال مصرف ويژه اي دارد، در مصارف صنعتي جهت نگهداري مواد غذايي براي كوتاه مدت كاربرد خاص خود را دارا خواهد بود ، زيرا امكانات ايجاد سردخانه و وسائل سرد كننده بعلت گراني مقرون به صرفه نيستند در چنين مكان‌ها تنها راه نگهداري مواد غذايي در كوتاه مدت در پناه يخ خواهد نظير فروشگاه‌هاي سيار فروش مرغ و ماهي مواد كيسه اي حمل و نقل دار و نظاير نياز مبرم به يخ دارد بويژه مسافران كه امكانات سرد كننده به همراه ندارند نياز شديد به يخ خواهند داشت. به همين منظور احداث واحدهاي يخ سازي در مكان‌هاي مختلف كشور ضروري و اجتناب ناپذير مي باشد.
مواد اولیه: آب استریزه شده، نمک، گاز آمونیاک، روغن سرویس
046 طرح توجیهی توليد اكسيد كروم صنعتی هدف: تولید اکسید کروم با ظرفیت 120 تن در سال
کاربرد:  اكسيد كروم رنگ دانه اي سبز رنگ به فرمول Cr2O3 مي باشدكه بصورت پودر با خلوص 98 %عرضه مي گردد. اين ماده بعلت خواص فيزيكي و شيميايي مناسب از جمله پايداري حرارتي بسيار بالا و مقاومت اسيدي و قليايي عالي در صنايع كاشي ، سراميك ، چيني سازي و صنايع توليد شيشه و لعاب كاري بعنوان ماده اي رنگزا ، استفاده مي گردد و در صنايع لنت سازي بعنوان تقويت كننده مقاومت سايشي لنت كاربرد دارد. در حال حاضر اين محصول بعنوان يك ماده اوليه براي صنايع فوق محسوب مي شود و عليرغم وجود معادن بسيار غني كروميك در استانهاي خراسان ، هرمزگان ، و زنجان ، 85 %نياز كشور خارج تامين مي گردد.
مواد اولیه: دی کرومات سدیم، گوگرد، کربن
047 طرح توجیهی توليد گچ ساختماني به روش سنتي صنعتی هدف: تولید گچ ساختمانی به روش سنتی به ظرفیت 8500 تن در سال
کاربرد:  سنگ گچ خالص فقط حاوي سولفات كلسيم و دو ملكول آب تبلور مي باشد ولي معمولا” سنگ گچ داراي بعضي ناخالصي ها مي باشد كه بعضي از آنها جزء مضرات گچ بوده ( مانند آهك ، اكسيد آهن و…) و بعضي از ناخالصي ها مشكل خاصي براي گچ ساختمان ايجاد نمي كند . در گچ ساختمان بعضي از ناخالصي ها وجود دارد چون استفاده از گچ بسيار خالص قيمت تمام شده گچ را بالا خواهد برد.
محل مصرف پودر گچ بسيار زياد بوده ولي محل مصرف گچ فوق بيشتر در كارهاي ساختماني مي باشد بصورتي كه نوع تقريبا” خالص آن جهت سفيد كاري و انواع ديگر كه داراي كمي نا خالصي مي باشد جهت انجام گچ و خاك ساختمان ها و كارهاي زير بنايي ساختمان مورد استفاده قرار مي گيرد.مواد اولیه: سنگ گچ با ضایعات
048 طرح توجیهی توليد نشاسته از گندم صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید نشاسته از گندم با ظرفیت 600 تن در سال
کاربرد: شاسته بوسيله اسيد يا آنزيمها هيدروليز و تبديل به گلوكز مي‌شود.
نشاسته بصورت پودر و يا گرانول تهيه مي گردد . نشاسته بوسيله محلول يد رنگ از بين مي رود و پس از سرد شدن به رنگ آبي بر مي گردد . نشاسته در آب سرد و حلالهاي آبي حل مي شود . اكثر دانه هاي نشاسته گندم گرد و داراي اندازه هاي متفاوتند . حداكثر اندازه دانه 45 ميكرون مي باشد و دانه هاي بزرگ اغلب بيضي شكلند.مواد اولیه: گندم،
049 طرح توجیهی تولید کارامل صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید کارامل با ظرفیت 800 تن در سال
کاربرد: صنایع شیرینی‌سازی و ویفر سازی
مواد اولیه: شکر، اسید کلریدریک و سولفات آمونیوم
050 طرح توجیهی تولید و مونتاژ بردهای الکتریکی صنعتی هدف: تولید و مونتاژ بردهای الکترونیکی با ظرفیت 750000 برد در سال
کاربرد: لوازم خانگی، ارتباطات، خودروسازی، اتوماسیون صنعتی، پزشکی، صنایع الکترونیک
مواد اولیه: خمیر قلع، وسایل و مواد شستشو، روغن قلع، شمش قلع حوضچه، FLUX جهت حوضچه قلع، سیم قلع، اسپری عایق
051 طرح توجیهی رادیاتورهای فولادی شوفاژ صنعتی هدف: تولید رادیاتورهای فولادی شوفاز با ظرفیت 20000 بلوک 20 پره
کاربرد: ساختمان‌های اداری، تجاری، هتل‌ها و بیمارستان‌ها
مواد اولیه: ورق فولادی روغنی، الکترود، مفتول برنجی، رنگ کوره‌ای، کپسول هوا برای مصرف جوشکاری
51 طرح توجیهی تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی صنعتی هدف: تولید گیره و رخت آویز پلاستیکی با ظرفیت 100 تن در سال
کاربرد: آویز کردن البسته
مواد اولیه: پلی‌پروپیلن، حلقه فولادی
052 طرح توجیهی تولید بستنی چوبی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید بستنی چوبی با ظرفیت 10 میلیون عدد در سال
کاربرد: تنقلات
مواد اولیه: شیر تازه، شکر، ثعلب، وانیل، کاکائو، روغن
053 طرح توجیهی قند کبریتی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید قند کبریتی به ظرفیت 1100 تن در سال
کاربرد: غذایی
مواد اولیه: شکر تصفیه شده
054 طرح توجیهی تولید کمپوت و کنسرو صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید کمپوت و کنسرو با ظرفیت 1000 تن در سال
کاربرد: خوراکی
مواد اولیه: گلابی، سیب، هلو، زرد آلو، گیلاس، آلبالو، لوبیا سبز، نخود سبز، لوبیا چیتی، نمک، شکر، رب بریکس 28، اسید سیتریک، اسید اسکوربیک، روغن، فلفل، گلپر، پیاز، دارچین، سرکه، گوشت، سود، قوطی نیم کلیویی، قوطی 300 گرمی، چسب، برچسب، گلسر
055 طرح توجیهی شالکوبی حبوبات صنایع غذایی و تبدیلی هدف: شالیکوبی به ظرفیت 3300 تن در سال
کاربرد: شالیکوبی
مواد اولیه: شلتوک،  حبوبات، سلوفان، پلاستیک، کارتن
056 طرح توجیهی سنگبری صنعتی هدف: سنگ بری به ظرفیت 12000 مترمربع در سال
کاربرد: سنگ تزئینی ساختمان
مواد اولیه: سنگ کوپ، لقمه‌های دستگاه ساپ، دیسک 6/1 متری قله بر، دیسک کله بر، مگنت دیسک، دیسک 40 سانتی، دیسک 2/1 متری کله بر
057 طرح توجیهی تولید آرد سوخاری صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید آرد سوخاری با ظرفیت 300 تن در سال
کاربرد: خوراکی
مواد اولیه: آرد ستاره، جوش شیرین، مایه خمیر، نمک، ترس با نان، جعبه، چسب هات ملت، چسب سلیکات، نخ
058 طرح توجیهی تولید آب اکسیژنه صنعتی هدف: تولید آب اکسیژنه با ظرفیت 400 تن در سال
کاربرد: بعنوان رنگبر بسیار خوب و با خاصیت اکسید کنندگی وی و بدون تاثیر جانبی نامطلوب مانند پوسیدگی در نخ و پارچه
مواد اولیه: اسید سولفوریک غلیظ، آب مقطره
059 طرح توجیهی توليد حوله صنعتی هدف:  تولید حوله به ظرفیت 120 تن در سال
کاربرد: مصارف شخصی
مواد اولیه: نخ پنبه‌ای، نخ دوخت، کیسه پلاستیکی، برچسب محصول و سوزن دوخت
060 طرح توجیهی توليد گچ قالب سازي صنعتی هدف: تولیبد گچ قالب‌سازی با ظرفیت 30000 تن در سال
کاربرد:
مواد اولیه: سنگ گچ، پاکت مصرفی، سیترات سدیم
061 طرح توجیهی توليد فرش پشمي صنعتی هدف: تولید فرش پشمی به ظرفیت 1200 مترمربع در سال
کاربرد:
مواد اولیه:
062 طرح توجیهی بازيافت مواد پلاستيكي ، توليد نايلون و چاپ روي آن صنعتی

هدف:  طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی، تولید نایلون و چاپ روی آن به ظرفیت 450 تن در سال
کاربرد: تولید گرانول از ضایعات پلاستیکی و نایلون، تولید نایلون و نایلکس و چاپ روی آن
جمع آوري زباله هاي قابل بازيافت علاوه بر جلوگيري از آلودگي محيط زيست, در صورت جدا سازي مي تواند به عنوان مواد اوليه بسياري از كارخانجات توليدي مورد استفاده قرار گيرد.

مواد اولیه: ضایعات نایلونی و پلاستیکی، مواد شوینده و پاک کننده، رنگ چاپ، پلی‌اتیلن فیلم، مواد بسته‌بندی

063 طرح توجیهی بافت فرش ابريشم صنعتی

هدف: تولید فرش چله ابریشم با ظرفیت 500 مترمربع در سال
کاربرد: صنايع دستي به آن دسته از صنايعي گفته مي شود كه علاوه بر جنبه هاي توليدي و اقتصادي آميزه اي از هنر سليقه آداب و رسوم ذوق و فرهنگ كشور و منطقه سازنده اين صنعت در آن نقش به سزايي دارد كه عمدتا با استفاده از مواد اوليه بومي و با كمك دست و ابزار دستي انجام مي گيرد و هر واحد آن تا واحد ديگر از لحاظ جلوه هاي ذوقي و هنر ي متفاوت است صنايع دستي به دليل وجود قسمت اعظم و منابع اوليه آن در داخل كشور سازنده و نقش دست در ساخت آن و عدم احتياج آن به سرمايه گذاري زياد و تكنولوژي خاص و وجود شرايط فرهنگي منطقه داراي ارزش افزوده بالايي مي باشد .

در برنامه 25 ساله توسعه اقتصادي اجتماعي كشور سهم صادرات فرش در سالهاي آخر برنامه بيش از 5 ميليارد دلار برآورد گرديده است اگر برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي را براي اجرا شدن نوشته ايم ناچار به توسعه بافت فرش در ايران مي باشيم
مواد اولیه: نخ چله ابریشم، نخ پشم مرینوس، نخ ابریشم جهت خواب قالی، پود کلفت، پود نازک، نقشه

064 طرح توجیهی تولید الکل از خرما صنایع غذایی و تبدیلی هدف:  تولید الکل از خرما با ظرفیت 300 هزار لیتر در سال و اسید سیتریک 60 هزار لیتر در سال
کاربرد: خرما موارد مصرف مختلفي دارد كه يكي به عنوان ماده غذايي مقوي به شمار مي رود و با توجه به انواع خرما با كيفيت هاي متفاوت در مواقع نوع مرغوب آن مصرف غذايي داشته و يا اينكه در تهيه نان و كيك و ساير صنايع توليد مواد غذايي خرما هاي با كيفيت پايين تر مورد استفاده قرار ميگيرد از ديگر موارد استفاده از خرما براي مصارف دارويي و طبي از قبيل تهيه سركه الكل و اسيد و همچنين از تفاله آن به عنوان خوراك دام استفاده مي كنند و به عقيده صاحبنظران امكانات بالقوه و متنوعي براي ديگر مصارف خرما وجود دارد كه هنوز بررسي و شناخته نشده است .
مواد اولیه: خرمای درجه 3، بطری و شیشه، گاز متیل بروماید، مواد کمکی (اسید سولفوریک، سولفات آمونیم، نیترات آمونیم و دیگر مخمرها)
065 طرح توجیهی بسته بندی آجیل و خشکبار صنایع غذایی و تبدیلی هدف: فرآوری و بسته‌بندی آجیل و خشکبار به ظرفیت 500 تن در سال
کاربرد: بسته بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. از بسته بندي تا هشت هزار سال پيش آماري در دست است كه به صورت ظروف ساخته شده از حصير همچنين ظروف گلي لعابي در بين النهرين مصر بوده است. استفاده از انواع مختلف بسته بندي ضمن اينكه قابليت نگهداري بهتري را به كالا ميبخشد در كسب سهم بالاتري از بازار براي كالاي مورد نظر نيز مؤثر است. بديهي است با اجراي طرح هاي فرآوري بسته بندي بهداشتي محصولات غذايي توليدي كشور قابليت رقابت با محصولات مشابه خارجي را در بازارهاي جهاني خواهند داشت. در طرح حاضر انواع خشكبار پس از بوجاري به نمك جوهر ليمو آغشته در تابه برشته مي گردند. پس از نك شدن انجام عمل بسته بندي، محصول نهايي به انبار انتقال مي يابد.
مواد اولیه: پسته، نخود خام، تخمه کدو، تخمه جابونی، تخمه آفتابگردان، فندق، نمک، جوهر لیمو، بادام زمینی، سلفون، کیسه
066 طرح توجيهي توليد جوراب زنانه صنعتی هدف:  تولید جوراب زنانه به ظرفیت 1260000 جفت در سال
کاربرد: پوشاك كه يكي از نيازهاي اساسي انسان محسوب مي گردد، همواره فكر بشر را به خود معطوف داشته است. اين نياز كه در ابتدا تنها به منظور حفظ بدن از گزند گرما و سرما و جانوران و ساير آدميان به كار مي آمد، رفته رفته جايگاه در خور توجهي يافت و تنوع و تغييرات زيادي را تجربه كرد. چنانكه انواع و اقسام پوشاك با كاربرد هاي مختلف و براي پوشش اندام مختلف ايجاد شد. يكي از انواع پوشاك مورد استفاده، جوراب است. اين پوشش كه براي محافظت از پا بكار مي آيد داراي انواع گوناگوني است كه تحت تاثير شرايط جوي ، فرهنگ و آداب هر جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد.
مواد اولیه: نخ، کش، رنگ، سلفون، گیره پلاستیکی و برچسب
067 طرح توجیهی تولید چای صنعتی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید چای صنعتی به ظرفیت 780 تن در سال
کاربرد: بعنوان آشامیدنی اساسی مطر و برای رفع تشنگی و خستگی و راحتی خاطر و اعصاب مفید است.
مواد اولیه: چای فله‌ای، مقوای چاپ شده، کاغذ گرافیت، چسب
068 طرح توجیهی تولید انواع نخ پروپلين صنعتی هدف: تولید انواع نخ پروپلین با ظرفیت 400 تن در سال
کاربرد: صنعت نساجي در ايران بعد از صنايع نفت و گاز و پترو شيمي يكي از گسترده ترين و قديمي ترين صنايع موجود در كشو ر است . از اين لحاظ توجه به مسائل و مشكلات آن و برنامه ريزي جهت حفظ و گسترش و پيشرفت اين صنعت يكي از ضروريات برنامه ريزان اقتصادي و صنعتي كشور مي باشد . سابقه نساجي در ايران به قرنها سال پيش از اسلام بر مي گردد . ليكن بموازات نفوذ و گسترش بازرگاني غرب در ايران ورود محصولات خارجي و در نتيجه سلب قدرت رقابت در اين صنعت واحد هاي توليدي داخلي و دچار ضعف و ركودهايي گشته كه اينك پس از انقلاب اسلامي زمينه هاي رشد و شكوفايي اين رشته از صنعت روز بروز بهبود مي يابد .
مواد اولیه: گرانول پلی‌پروپیلن، رنگ 3%، روغن نرم‌کننده 20%، روغن افزایش استحکام 1% و مواد بسته‌بندی
069 طرح توجیهی تولید ملامین صنعتی هدف: تولید ملامین با ظرفیت 2000 تن در سال
کاربرد: ملامين ها از نوع ترموست بوده ، كه در اثر حرارت زياد بدون اينكه مايع شود تجزيه مي شود . بنابراين اين نوع پلاستيك فقط يك دفعه مي تواند توليد شود و همچنين مواد حاضر در بوته قابل استفاده مجدد نمي باشد يعني دومرتبه نمي توان آنرا ذوب و قالب ريزي نمود . 11درصد ضايعات ترموستها بعنوان پر كننده در صنايع پلاستيك سازي مورد استفاده قرار مي گيرد . ملامين مورد استفاده جهت توليد ظروف غذا خوري از نوع فرم‌آلدئيد با برگ آلفاسلولز مي باشد و طبق استاندارد شماره 612 ملي ايران مي باشد.
مواد اولیه: پودر ملامین، گل ریز، گل ملامین، کارتن بسته‌بندی، کیسه پلاستیکی
070 طرح توجیهی تولید پمپ ترمز خودرو صنعتی هدف: تولید پمپ ترمز خودرو با ظرفیت 50000 عدد در سال
کاربرد: با توجه به پيشرفت صنعت خودرو در داخل كشور ضرورت ايجاد كارخانجات وكارگاه هاي اقماري كه بتوانند صنعت خودرو را در زمينه تامين پمپ ترمز خودرو كه بايد از حساسيت بالايي در كيفيت برخوردار باشد ، ياري كنند. احساس مي شود
مواد اولیه: بدنه سیلندر ریخته‌گری شده، سوپاپ کنترل، تشتکی دوم، تشتکی اصلی، میل‌گرد فولادی، مخزن، درپوش خروجی، فنر برگردان، گردگیر، تکیه‌گاه فنری، خار حلقوی، درپوش، ورق فولادی، واشر فاصله، واشر فلزی، پوشش پلی‌اتیلنی
071 طرح توجیهی تولید فنر تخت اتومبیل صنعتی هدف: تولید فنر تخت اتومبیل با ظرفیت 1100 تن در سال
کاربرد: فنر به عنوان يكي از اجزاي سيستم تعليق ، نقش اساسي دركيفيت رانندگي وحمل ونقل ونيز افزايش عمر اتومبيل دارد استفاده از فنر درانواع خودرو اعم از سواري مسافري ، وانت ، كاميون، اتوبوس و واگن هاي مسافري و باربري ، علاوه بر تامين راحتي و آرامش مسافر وجلو گيري از وارد آمدن ضربه هاي ناگهاني به بار وايجاد صدمات تخريبي به محموله ها باعث كنترل نوسانات و جلوگيري ازانتقال ضربه هاي ناشي از پستي و بلندي هاي جاده به ساير اجزا خودرو شده كه نهايتا افزايش طول عمر وبازدهي بيشتر خودرو رابه همراه خواهد داشت . با توجه به كاربري ، فنردر انواع فنرهاي تخت ذوزنقه اي ، پاربوليك و فنرهاي لول در سيستم تعليق اتومبيل استفاده مي شود . فنرهاي تخت ذوزنقه اي كه معمولا بنام دست فنر شناخته ميشوند ونيز فنرهاي تخت پاربوليك از رايج ترين انواع فنر مورداستفاده در سيستم تعليق خودرو مي باشند . يك دست فنر عبارت است از مجموعه اي از لايه هاي فنري كه هركدام باضخامت وطولهاي مناسب از تسمه هاي فولاد فنري تهيه و شكل داده شده اند
مواد اولیه: مواد فلزی ، روغن خنک‌کننده تانک کوئینچ، ساچمه دستگاه ساچمه زن، رنگ کوره‌ای،
072 طرح توجیهی تولید پوشال كولر صنعتی هدف: تولید پوشال کولر با ظرفیت 690 تن در سال
کاربرد: چوب يكي از اولين موادي است كه انسان با آن آشنا شده و از آن استفاده كرده است تنوع و تعدد كاربري چوب در صنايع گوناگون و نگاهي به فهرست انواع فرآورده هايي كه ماده اوليه آنها را چوب تشكيل مي دهد مويد درجه اهميت بالاي چوب بعنوان يك كالا است . چوب شايد تنها ماده اوليه باشد كه هنوز هم با وجود معادن غني و متنوع ديگر توانسته است به علت ويژگيهاي ساختماني مخصوص به خود بدون رقيب با درجه اهميتي مصرفي و كاربردي زياد در خيلي از زمينه هاي صنعتي برتري خود را نسبت به ديگر مواد و محصولات حفظ كند و هر روزه به دليل افزايش جمعيت تنوع فراورده هاي چوبي تقاضاي محصولات چوبي در حال افزايش است .
مواد اولیه: چوب ساقه و شاخه درخت صنوبر، توری بافته شده از نخ، سوزن منگنه بزرگ، کیسه نایلکس
073 طرح توحیهی تولید رشته آشي و پلويي صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید رشته آشی و پلویی با ظرفیت 360 تن در سال
کاربرد: پديده پويايي در يك جامعه ، گذشته از تاثير در ساختارهاي ديگر زندگي از قبيل روابط اجتماعي ، مسكن ، بهداشت، آموزش و غيره، كم و بيش در نوع و مواد مصرفي آن جامعه نيز تاثير مستقيم داشته و بسته به وضعيت اقتصاد جامعه در اغلب جوامع دگرگوني هاي كاملا مشخص، در وضع و نوع تغذيه به وجود آورده است . لذا همين مساله باعث شده است كه اقشار مختلف جامعه در ميان غذاهاي متنوع دست به انتخاب زده و نوع مواد مصرفي را با در نظر گرفتن دو فاكتور اساسي يعني مطلوبيت فرهنگي و امكانات اقتصادي در برنامه غذايي خود قرار دهند . در اين ميان يكي از انواع غذاهايي كه با توجه به معيارهاي مورد اشاره مورد توجه اقشار مختلف مردم قرار گرفته است انواع رشته هاي آش و پلويي مي باشد كه گذشته از ظاهر مطلوب و تطابق با تحولات فرهنگي از جنبه اقتصادي نيز مقرون به صرفه است. زيرا ماده اوليه آن ، گندم ، خوراك اصلي و دائمي ما را تشكيل ميدهد و اين در شرايطي است كه تعدادي از استانهاي كشور، رشته مورد نياز خود را از ساير استانها تامين ميكنند. لذا اين امر لزوم تشكيل چنين كارخانجاتي را در مناطقي از كشور كه مصرف بيشتري دارند را نشان ميدهد
مواد اولیه: آرد، نمک، پلاستیک، جعبه مقوایی
074 طرح توجیهی نان لواش صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید نان لواش به ظرفیت 300 تن در سال
کاربرد: بيشك غلات بيشترين سهم را در سبد غذايي جوامع بشري دارا هستند. در اين ميان گندم به لحاظ دارا بودن خواص ويژه خود كه قابليت تبديل شدن به نان را دارد از اهميت بسزايي برخوردار است. با توجه به اينكه ، امروزه نيز قوت اصلي ايرانيان ، نان م يباشد و مصرف آن با توجه به رشد جمعيت افزايش روزافزوني دارد ، توجيه اقتصادي اجراي اين طرح مناسب بوده ضمن اينكه با اجراي اين طرح ، ميتوان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان ميتوانند سهم بسزايي در آن داشته باشند
مواد اولیه: آرد، نمک ید دار و خمیر مایه
075 طرح توجیهی تولید شيشه سكوريت صنعتی هدف: تولید شیشه سکوریت با ظرفیت 12000 مترمربع در سال
کاربرد:
مواد اولیه: شيشه ده ميل رنگي فلوت خارجي، شیشه 6 میل رنگی فلوت خارجی، شیشه 4 میل رنگی فلوت خارجی، شیشه 10 شیت ایرانی رنگی، شیشه 6 شیت ایرانی رنگی، شیشه 10 شیت ایرانی رنگی
076 طرح توجیهی تولید سی‌دی و دی‌وی‌دی پر شده صنعتی هدف: تولید سی‌دی و دی‌وی‌دی پر شده به ظرفیت 30 میلیون حلقه
کاربرد: با توجه به پيشر فته تکنولوژی و تمايل بيش از حد افراد جامعه اعم از کودک ، نوجوان و جوان و حتی بزر گسالان به سمت سوی اين محصولات قاعد تا” نياز جامعه نيز در جهت تهيه اينگونه cd ها نيز رو به افزايش بوده که به جرات می توان بيان کرد سالانه بيش از ميليونها نمونه از اين محصولات در سطح کشور برای کار برد های فراوان به فروش ميرسد و در يک شهر و يا حتی روستا نيز کمتر کسی را ميتوان يافت که کمتر از ۵ عددcd به شکلهای مختلف در منزل و يا حتی محل کار ايشان يافت نگردد و حتی در حال حاضر به گونه ای اين محصولات در سبد خانوار جامعه جای گرفته است که برای هر گونه برنامه ای ميتوان از اين محصولات استفاده کرد.
مواد اولیه:
077 طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدنی صنعتی هدف: تولید قطعات ریخته‌گیری با ظرفیت 2000 تن در سال
کاربرد: ريخته گري در ايران فرايندي رو به توسعه است –رشد صنعت احتيـاج بـه رشـد ريختـه گـري دارد چرا كه ريخته گري مادر همه صنايع مي باشد . رشد توليد خودرو در ايران توليـد قطعـاتچدني را بصورت مكانيزه و نوليد انبوه و با كيفييت بالا الزامي ميسازد ا فـزون بـر اينكـه صـدور قطعات ريخته گري در ايران به علت انرژي ارزان و حضور نيروهاي متخصص و تجربه چنـدين ساله در اين امر مقرون به صرفه است صدور اين قطعات جز برنامه خودروسـازي هـاي ايـران ميباشد. انتخاب قطعات چدني به دلايل فوق انجام شده است.
مواد اولیه: قراضه آهن، سفاله، فروسیلیس، گرافیت گرانوله، فرو آلیاژ، نسوز، ماسه، چسب سیلیکات، بنتونیت، پودر ذغال، گاز co2، سنگ تمیز کاری، ساچمه شات بلاست،
078 طرح توجیهی تولید قالب‌هاي صنعتي صنعتی هدف: تولید قالب های صنعتی با ظرفیت 40 دست در سال
کاربرد: قالبهاي صنعتي براي توليد اكثر قطعات مورد نياز بوده و اساسا” هيچ رشته صنعتي نمي توان يافت كه به نوعي وابسته به صنعت قالب سازي نباشد . شايد به حق بتوان گفت كه رشته طراحي و قالب سازي از اركان صنايع هر كشور ميباشد . عليرغم وجود كارگاههاي صنعتي در كشور كه در زمينه ساخت و توليد قالب هاي صنعتي فعاليت دارند . هنوز بازار صنعت داخلي به گسترش و توسعه اين بخش مهم صنعتي نياز فراوان دارد . و رشد و توسعه اين بخش مي تواند رشد و توسعه را در زمينه هاي كيفي و كمي براي كليه صنايع كشور به دنبال داشته باشد .
مواد اولیه: فولاد سرد کار، فولاد گرم کار، میل گرد نقره ای، ابزارهای مصرفی و صفحات آهنی یا چدنی
079 طرح توجیهی تولید کود شیمیایی و سریشم از ضایعات کشتارگاه صنعتی هدف: تولید کود شیمیایی و سریشیم با ظرفیت 400 تن در سال
کاربرد: امكان تدارك ماشين آلات و تجهيزات و نيز مواد اوليه براي توليد اين فراورده در داخل كشور فراهم بوده و مي توان با استفاده از ضايعات حيواني بي ارزش به يك فرآورده با ارزش كه در صنايع مختلف مورد مصرف دارد دست يافت ايجاد يك واحد كارگاهي در هر يك ازاستانها ( بخصوص در مراكز استانها كه معمولا” واحدهاي كشتار دام و نيز كارخانجات چرمسازي و كفش دوزي و … و در آنها وجود دارد ) مي تواند علاوه بر ايجاد اشتغال تا حدود زيادي معضلات زيست محيطي را كاهش دهد .
مواد اولیه: دم و پاچه و ضایعات استخوان، لش دستی و ماشینی، اثوات (ضایعات چرم دباغی نشده)، تراشه و ضایعات چرم، آهک
080 طرح توجیهی تولید یراق آلات صنعتی هدف: تولید یراق آلات با ظرفیت 600 تن در سال
کاربرد: با توجه به رشد روزافزون جمعيت و احداث ساختمانهاي زياد و توسعه بخش مسكن در صنعت ساختمان و از طرفي نياز اغلب واحدهاي توليدي ديگر صنايع به اين قطعات كه جزئي از كالاي ساخته شده و محصول نهايي آنان مي باشد ، لزوم ايجاد و گسترش اين قبيل واحدهاي توليدي مشاهده مي گردد. همچنين با توجه به واردات اين گونه توليدات و عدم جوابگويي چند واحد توليدي در سطح كشور اميد آن مي رود كه با فعاليت اين واحدها از خروج ميزان قابل توجهي ارز جلوگيري بعمل آيد.
مواد اولیه: ورق روغنی، مواد بسته‌بندی
081 طرح توجیهی تولید جعبه ميوه صنعتی هدف: طرح توجیهی جعبه میوه با ظرفیت 350000 عدد در سال
کاربرد: اين طرح مربوط به ساخت جعبه هاي ميوه است كه در رساندن ميوه به شكل سالم مورد استفاده قرار مي گيرد .
مواد اولیه: چوب تبریز درجه 3، میخ
082 طرح توجیهی توليد تشک مواج ، ویلچر و سایر صنعتی هدف: تولید تشک مواد با ظرفیت 8000 عدد در سال و صندلی مواجج 1000 عدد در سال و صندلی متحرک 500 عدد در سال
کاربرد: سامان دادن به بستر بيماراني كه قادر به راه رفـتن و نشـستن نمـي باشـند اسـت تشكهاي مواج به نوعي طراحي و ساخته مي شود كه از خوابيدن زياد بـر روي آنهـا بـدن دچار عارضه هاي خستگي، خون گرفتگي و ساير موارد نخواهد شد . چون در سطح دنيـا از بيماران قطع نخاع و قطع اعضايي كه فقط قادر به خوابيدن هستند زيا د به چشم مي خورد ميتوان تشك مواج را به اكثر كشورهاي عربي،اروپايي نيز صادر نمـود و از ارز آوري نيـز استفاده ببريم.
مواد اولیه: PVC، مشمع مخصوص، A.B.S مواد پلاستیکی، سیسم مسی، ورق آهن، قطعات الکترونیک
083 طرح توجیهی توليد سيم و كابل فشار قوي صنعتی هدف: تولید سیم و کابل فشار قوی با ظرفیت 500 تن در سال
کاربرد: با توجه به مواد اوليه صنعت سيم و كابل شامل هادي هاي فلزي ( بيشتر مس و آلومينيوم ) و عايقهاي پليمري مختلف كه هردو در داخل كشور توليد مي شوند به نظر مي رسد كه اين صنعت داراي پتانسيل خوبي جهت تامين كليه نيازهاي داخلي و تغذيه بازارهاي منطقه مي باشد .
مواد اولیه: مفتول مسی به قطر 8 میلی‌متر، گرانول پلی‌اتیلن، رنگ پلی‌ اتیلن، کیسه پلاستیکی
084 طرح توجیهی تولید دستمال كاغذي صنعتی هدف: تولید دستمال کاغذی با ظرفیت 1000 تن در سال
کاربرد: اگر چه دستمال كاغذي كالايي صرفا” مصرفي است ليكن نبايد به اهميت آن در حفظ بهداشت عمومي بي توجه بود و نقش آن در سهولت انجام نظافتهاي فردي و رفع نيازهاي روزمره شايان توجه است .
مواد اولیه: خمیر کاغذ، کاغذ تیشو دولا، نسوج نبافته، چسب حرارتی، کیسه پلاستیک چاپی، نوار سیلکون، پارچه ضد رطوبت، نخ، جعبه دستمال
085 طرح توجیهی توليد اکسيژن طبی و صنعتی صنعتی هدف: شارژ سیلندر اکسیژن با ظرفیت 15000000 عدد در سال
کاربرد: در هر نوع فعاليتی که به نوعی با آهن آلات سروکار دارد نياز به کپسول اکسيژن خواهد بود . در ضمن در بيمارستانها و درمانگاهها نيز کپسول اکسيژن مصرف دارد. طبق تحقيقاتی که انجام شده محل مصارف روزانه در شهرستانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. – بيمارستانهای نيروی هوايی، دريايی، واحدهای صنعتی آنچه مسلم است علاوه بر مصارف در پروژهای مختلف با توجه به افزايش و توسعه همه جانبه ساخت و ساز ساختمانی نيز می تواند نوعی از بازار پر مصرف توليدات واحد مورد نظر قرار گيرد.
مواد اولیه: هوا
086 طرح توجیهی بسته بندی پسته صنایع غذایی و تبدیلی هدف: آماده سازی و بسته‌بندی پسته با ظرفیت 460 تن در سال
کاربرد: از آنجا كه يكي از بالاترين رقم صادرات محصولات كشاورزي كشور پسته مي باشد و متاسفانه بيش از 95 درصد به صورت سنتي ضبط مي گردد ، حال انكه اگر به صوزت مكا نيزه ضبط گردد تمامي آلودگي ها بر طرف و در بازار فروش تاثير بسزائي دارد از طرف ديگر با توجه به اينكه محل اجرا ي طرح منطق توليد پسته مي باشد از سوي ديگر كمبود ترمينال‌هاي ضبط پسته باعث گرديده است ساليانه رقم بالائي از پسته كشور با كيفيت پائين و فقط به بازار داخلي اختصاص داده مي شود و مسئله ديگر ترمينال‌هاي ضبط موجود اكثرا اختصاصي بوده وكار خدماتي انجام نمي دهند لذا راه اندازي طرح مذكور و طرح‌هاي متشابه كمك بزرگي به امر صادرات پسته خواهند نمود.
مواد اولیه: پسته تر، گونی، سلفون، نخ و کارتن
087 طرح توجیهی پودر گوشت و استخوان و چربی صنعتی هدف: تولید پودر گوشت و استخوان و چربی (روغن صنعتی) با ظرفیت 300 تن در سال
کاربرد: از آنجا كه تهيه خوراك دان در كشور و در شرايط فعلي از اهميت ويژه اي بر خوردار بوده وكارخانه هاي توليد دان دركشور گاها تكافوي نياز عمده كشور را نمي نمايند و بالاخص اينكه اخيرا نيز تعدادي پروانه مرغداري نيز جهت تامين وراه اندازي در ظرفيت هاي قابل توجه از سوي ادارات ذيربط صادر گرديده است كه در اين صورت پياده شدن و به وجه اجرا درامدن اين طرح ها مي تواند عملا تهيه دان را دچار مشكل نمايد ، لذا ايجاد واحدهاي كارخانه توليدي پودر گوشت واستخوان بسيار ضروري بنظر مي رسد . علاوه بر مطالب عنوان شده ، نظر با ينكه پودر گوشت مصرف صنعتي داشته و روغن حاصله نيز در صنعت صابون سازي بكار مي رود و نيز در شرايطي است كه نياز عمده جامعه به صنعت مذكور كاملا مشهود مي باشد . لذا همين مطلب نيز بر اهميت اجراي چنين طرحي هايي در كشور مي افزايد .
مواد اولیه: گوشت و استخوان ضایعاتی، گونی، نخ
088 طرح توجیهی تولید شن و ماسه دانه بندی شده صنعتی هدف: تولید شن و ماسه دانه‌بندی شده با ظرفیت 90000 مترمکعب در سال
کاربرد: صنعت ساختمان
مواد اولیه: شن و ماسه
089 طرح توجیهی تولید نان لواش 2 صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید نان لواش با ظرفیت 300 تن در سال
کاربرد: بيشك غلات بيشترين سهم را در سبد غذايي جوامع بشري دارا هستند. در اين ميان گندم به لحاظ دارا بودن خواص ويژه خود كه قابليت تبديل شدن به نان را دارد از اهميت بسزايي برخوردار است . به گونه اي كه برخي از ارقام وحشي آن از حدود پانزده هزار سال قبل از ميلاد مسيح در مصر و بينالنهرين ميروييده است و دانه‌هاي اين گياه موميايي هاي فراعنه مصر از اهرام اين كشور به دست آمده است با توجه به اينكه ، امروزه نيز قوت اصلي ايرانيان ، نان مي باشد و مصرف آن با توجه به رشد جمعيت افزايش روزافزوني دارد ، توجيه اقتصادي اجراي اين طرح مناسب بوده ضمن اينكه با اجراي اين طرح ، مي‌توان بستر مناسبي را براي اشتغال نيروهاي ماهر و نيمه ماهر فراهم آورد كه با توجه به ماهيت صنايع غذايي بانوان مي‌توانند سهم بسزايي در آن داشته باشند
مواد اولیه: آرد، نمک ید دار، خمیر مایه
090 طرح توجیهی بافت پارچه و نساجی صنعتی هدف: تولید پارچه با ظرفیت 180 تن در سال
کاربرد: صنعت پوشاک
مواد اولیه: نخ پارچه مخمل، نخ پارچه توری
091 طرح توجیهی تولید موتور جنرال برای خودرو صنعتی هدف: تولید موتور جنرال جهت خودرو با ظرفیت
کاربرد: صنعت خودرو
مواد اولیه: واشر ها و لوازم آب‌بندی، پمپ روغن، پمپ آب، پیچ‌های سر سیلندر، یاتاقان‌های ثابت و متحرک، صفحه چرخ دنده، میل بادامک، فنرها و گیت‌های سوپا، رینگ پیستون، سیستم برقی کنترل موتور، دینام، سیستم دلکو، پولی تایمینگ، زنجیر و تسمه تایمینگ، مانیفولد سوخت، مانیفولد اگزوز، فیلتر روغن، فیلتر هوا، سسنور آب، کلاچ و صفحه خورشیدی، بلوک سیلندر، سر سیلندر، شاتون‌ها و میلنگ، کاربراتور CNG، روغن و پاک کننده‌ها،
092 طرح توجیهی تولید تجهیزات پزشکی- دستگاه های توان بخشی و آزمایشگاهی صنعتی هدف: تولید دستگاه‌های توانبخشی و آزمایشگاهی
کاربرد: 1) بالا بردن امكانات ساخت وتوليد 2) همسو كردن صنعت ودانشگاه در جهت ساخت وتوليد 3) مبارزه منطقي با معضل بيكاري جوانان 4) حذف هزينه هاي سنگين تحقيقاتي دولتي ودانشگاهي ودرماني 5) پايين نگه داشتن هزينه هاي درمان وازمايشگاه 6) ارتقا سطح بهداشت 7) بدست آوردن دانش فني 8) امكان نمونه سازي دستگاه هايي كه تحريم واردات دارند 9) جلو گيري از خروج بي رويه ارز
مواد اولیه: ورق روغنی، ورق استیل، قطعات الکترونیک، فولاد آلیاژی، لاستیک‌های صنعتی، رنگ پودر، رنگ مایع کوره‌ای، سیم و کابل، پیچ و مهر واشر و پرچ، ورق گالوانیزه، کارتن و مقوا
093 طرح توجیهی تولید شیر – ماست و خامه پاستوریزه صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید شیر پاستوریزه به ظرفیت 2000 تن، خامه پاستوریزه به ظرفیت 150 تن و ماست به ظرفیت 1500 تن در سال
کاربرد:
مواد اولیه: شیر، مایع ماست، ظروف یکبار مصرف، سبد پلاستیکی، فویل آلومینیوم، هیپو کلریت سدیم، اسید نیتریک، کارتن، سود، تترا پک
094 طرح توجیهی تولید انواع توپ ورزشی صنعتی هدف: تولید توپ ورزشی با ظرفیت 300000 عدد در سال
کاربرد: صنعت ورزشی
مواد اولیه: چرم، فوم، تیوپ، چسب، پارچه برزنتی، رنگ، سوزن، نخ، نایلون بسته‌بندی،
095 طرح توجیهی تولید پارچه کشباف صنعتی هدف: تولید پارچه کشباف با ظرفیت 250000 مترمربع در سال
کاربرد:
مواد اولیه: نخ پلی‌استر رنگی، نخ پنبه‌ای رنگی، نخ ویسکوز، نخ لاکر
096 طرح توجیهی بسته بندی آب معدنی صنعتی هدف: تولید آب معدنی به ظرفیت 52000 تن در سال
کاربرد: نام محصول آب معدني بسته بندي شده مي باشد كه بعنوان آب سالم وگوارا در بين بسياري از اقشار مردم مورد استفاده قرار ميگيرد لازم به ذكر است كه اين آب از املاخ مفيد وخد اقل رسوبات برخوردار است. به عبارت ديگر آب معدني آبي است عوامل فيزيكي ، شيميايي ،بيو لوژيكي وراديو كلوئيديĤن در حدي باشد كه مصرف آن جهت آشاميدن عارضه سويي در كوتاه مدت يا دراز مدت در انسان ايجاد نكند
مواد اولیه: گرانول PET، گرانول پلی‌اتیلن، مستر بچ، لیبل، نایلون
097 طرح توجیهی تولید خمیر فلاف صنعتی هدف: تولید خمیر فلاف با ظرفیت
کاربرد: تهیه پوشک بچه و نوار بهداشتی
مواد اولیه: لینتر پنبه تصفیه شده، آب اکسیژنه، صابون مایع صنعتی، اسید سولفوریک، سود کاستینگ، مایع سفید کننده dtpa،
098 طرح توجیهی بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ صنایع غذایی و تبدیلی هدف: بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ به ظرفیت 1000 تن در سال
کاربرد: مواد غذایی
مواد اولیه: تخم مرغ
099 طرح توجیهی تولید و نصب ایزوگام صنعتی هدف: تولید ایزوگام با ظرفیت
کاربرد: صنعت ساختمان
مواد اولیه: قیر اصلاح شده، پلی استر، تیشو نخ دار، پلاستیک تزریقی، اکسیدور، پودر تالک، فیلم پلی‌اتیلن، APD
100 طرح توجیهی تولید انواع کارتن بسته بندی صنعتی هدف: تولید مقوا و کارتن و جعبه مقوایی پلی ایتلن، جعبه مقوایی دوبلکس با ظرفیت 300000 تن در سال
کاربرد: صنعت بسته‌بندی
مواد اولیه: کارتن زیره، کارتن زیره پلی اتیلنی، کارتن زیره متالایز، ورق کاغذ، جوهر چاپ، منگنه، نایلون شیشه‌ای
101 طرح توجیهی تولید چسب عایق بندی خودرو هدف:طرح تولید چسب عایق خودرو،  توليد عايقهاي رطوبتي خودرو
کاربرد: خودرو و سایر موارد مورد نیاز
مواد اولیه: پلي اپلين، تينر فوري، كاغذ سليكون، كارتن بسته بندي، سلفون، روغن سيكيون، كالينور، پودر مل، گازوئيل، پودر كربنات، پودر ميكا
102 طرح توجیهی تولید بتن آماده صنعتی هدف: جداول محاسباتی طرح تولیدی بتن آماده
کاربرد: راه و ساختمان
مواد اولیه: سیمان، ماسه، پاکت، آب
103 طرح توجیهی تراشکاری و قالب سازی و قطعه سازی وماشین کاری خودرو صنعتی هدف: طرح توجيهي تراشكاري و قالب سازي و قطعه سازي

و ماشين كاري خودرو، بوش خودروهاي سنگين + دستگاه اره لنگ + انواع قالب
کاربرد: انواع خودرو
مواد اولیه: بوش سيلندر، مواد اوليه و قطعات اره لنگ، مواد اوليه قالبها

104 طرح توجیهی سردخانه 5000 تنی بالای صفر خدماتی هدف: تكميل سرد خانه 5000 تني بالاي صفر
کاربرد: نگهداري مواد خوراكي براي مدت طولاني
مواد اولیه: كپيول گاز آمونياك
105 طرح توجیهی تولید پروفیل پلاستیکی صنعتی هدف: توليد پروفيل پلاستيك
کاربرد: محصولات پلاستيكي ساختماني
مواد اولیه: PVC 1 گرانول، كربنات كلسيم، پيگمنت
106 طرح توجیهی تولید نایلون عریض کشاورزی، نخ و طناب پلاستیکی صنعتی هدف: طرح توجيهي توليد نايلون عريض كشاورزي ، نخ و طناب پلاستيكي
کاربرد: نايلون عريض كشاورزي و نخ و طناب پلاستيكي
مواد اولیه: گرانول فيلم، پلي پروپلين، پلي اتيلين، رنگ
107 تولید لوله های اتیلن- پلی پروپیلن و اتصالات صنعتی هدف: طرح توجيهي توليد لوله هاي اتلين ، پلي پروپيلن ، و اتصالات
کاربرد: تاسیسات
مواد اولیه: پلي اتيلن، پلي پروپيلن، مستر بچ براي پلي اتيلن، مستر بچ برا 1ي پلي پروپیلن
108 طرح توجیهی تولید لوله های پلی اتیلن نرم و پلیکا صنعتی هدف: توليد لوله هاي پلي اتيلن، پلي اتيلن نرم (فشار ضعيف ) و پليكا
کاربرد: ساختمان و ابنیه
مواد اولیه: پلي اتلين سنگين، دوده، نوارهاي بسته بندي
109 طرح توجیهی بازیافت و تولید ظروف پلی اتیلنی صنعتی هدف: بازيافت و توليد ظروف پلي اتيلني
کاربرد: ظروف پلی اتيلنی
مواد اولیه: پلي اتيلن، ظروف بازيافتي
110 طرح توجیهی تولید کاغذ تست لاینر و وایت تاپ صنعتی هدف: توليد كاغذ تست لاينر و وايت تاپ
کاربرد: كاغذ
مواد اولیه: كاغذ ضايعاتي، درل بسته بندي، سود سوز آور، آخال كاغذ،
111 طرح توجیهی ساخت شناور بابری فایبر گلاس صنعتی هدف: ساخت يك شناور باربري فايبر گلاس واستفاده
کاربرد: جابجايي بار و ارائه خدمات حمل ونقل دريايي
مواد اولیه:
112 طرح توجیهی تولید کنسرو ماهی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: توليد كنسرو ماهي
کاربرد: كنسرو ماهي
مواد اولیه: ماهي صنعتي، قوطي، روغن مايع، برچسب، نمك، كارتن
113 طرح توجیهی تولید خیارشور، ترشیجات و مربا صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح توجيهي توليد خيارشور ، ترشي و مربا به ظرفيت 1000 تن در سال
کاربرد: توليد خيارشور ، ترشيجات و مربا
مواد اولیه: شكر، انواع سبزي و صيفيجات، انواع ميوه جات، ليبل، انواع كنسانتره و اسانس، درب شيشه بسته بندي، شيشه بسته بندي، سركه، نمك، كارتن
114 طرح توجیهی تولید آرد گندم، برنج، نخودچی و ادویه جات صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح توجيهي بسته بندي مواد غذايي به ظرفيت1200 تن بسته بندي مواد غذايي پودر در سال
کاربرد: آرد گندم، برنج و نخودچي و ادويه جات بسته بندي شده
مواد اولیه: آرد گندم، برنج و نخودخام  و ادويه جات، سلوفون، کیسه ده کیلویی
115 طرح توجیهی بسته‌ بندی انواع حبوبات و نشاسته صنایع غذایی و تبدیلی
116 طرح توجیهی تولید بیسکویت ساده، میشکا و نان و شیرینی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح توجيهي توليد بيسكويت ساده ، ميشكا و نان و شيريني
کاربرد: بيسكويت ساده ، ميشكا و نان و شيريني
مواد اولیه: آرد ستاره، روغن مايع، روغن جامد، روغن صاف، شكر، رنگ خوراك، نوار چسب كاغذي 2 كيلويي، پودر نارگيل، جوش شپرين، اسانس، نان ميشكاتخم مرغ، پودر كاكائو، شكلات، آرد نخود، گلاب، وانيل، جعبه نگهداري بيسكويت، جعبه نگهداري ميشكا، جعبه نگهداري نان شيريني، كاغذ محافظ چاپ، سلفون، کارتن
117 طرح توجیهی توليد غذاي كودك صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح توجيهي توليد غذاي كودك ظرفيت توليد : 500 تن
کاربرد: توليد غذاي كودك
مواد اولیه: ذرت، گندم، پوره ميوه، شير خشك، شكر، ماده محافظت كننده، نايلون، كارتن
118 طرح توجیهی نورد گرم دوازده هزار تنی تولید تسمه فولادی صنعتی هدف: طرح توجيهي نورد گرم دوازده هزار تني توليد تسمه فولادي
کاربرد: انواع تسمه فولادي
مواد اولیه: انواع روانكار و گريس ها به ميزان 8 تن در سال، تسمه و مفتول جهت بسته بندي به ميزان 30 تن در سال
119 طرح توجیهی تولید ذرت خشک صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح توجيهي خشك كردن ذرت
کاربرد: خشك كردن ذرت تر
مواد اولیه: ذرت خام
120 طرح توجیهی تولید لواشک خرما صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح توجيهي توليد لواشك از خرما
کاربرد: لواشك خرما
مواد اولیه: خرما، پلاستيك، كارتن، سلفون، ليبل شركت
121 طرح توجیهی تولید خوراک طیور صنعتی هدف: طرح توجیحی تولید خوراک طیور به ظرفیت 24000
کاربرد: توليد خوراك طيور
مواد اولیه: جو، سبوس گندم، ضايعات گندم، ذرت، پودر گوشت، پودر ماهي، كود مرغي، اوره كربنات كلسيم، نمك، انواع ويتامين، كيسه پلي پروپيلن
122 طرح توجیهی تولید بلندگو صنعتی هدف: طرح توجيهي توليد بلندگو ظرفيت: 1000000 عدد در سال
کاربرد: بلندگو
مواد اولیه: ماگنت، كاغذ بلندگو، چسب مخصوص، سيم لاكي، ورق و مفتول فولادي، پارچه كتان، پلاستيك ديافراگم، مواد آبكاري، كارتن
123 طرح توجیهی تولید انواع فیلم پلاستیکی چند لایه صنعتی هدف: طرح توجیحی تولید انواع فیلم پلاستیکی چند لایه به ظرفیت 300تن
کاربرد: تولید پلاستیک چند لایه
مواد اولیه: پلی‌اتیلن سبک و سنگین، پلی پروپیلن، مواد رنگی و کاغذ کرافت جهت بسته‌بندی
124 طرح توجیهی بسته‌بنید حبوبات، آرد و ادویه جات صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
125 طرح توجیهی تولید ماکارونی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح توجيهي توليد ماكاروني با ظرفيت1500 تن در سال
کاربرد: ورمشيل يا رشته فرنگي، اسپاگتي، نودل، سوپ، البازو،
مواد اولیه: آرد مخصوص ماكاروني، سلوفان معمولي، سلوفان اعلا، كارتن، كلر
126 طرح توجیهی تولید دستگاه های آبیاری تحت فشار بارانی صنعتی هدف: طرح توجیحی دستگاه‌های آبیاری تحت فشار بارانی به ظرفیت 50 دستگاه در سال
کاربرد: دستگاه‌های آبیاری تحت فشار بارانی مورد مصرف در بخش‌های کشاورزی، صنعت و مصارف بهداشتی
مواد اولیه: لوله گالوانیزه 6 و 8 اینچی، نبشی نمره 3و 6 ، میلگرد نمره 20، مواد گالوانیزه برای آبکاری قطعات، الکترود جوشکاری، پیچ و مهره و اتصالات، کابل برق، ورق گالوانیزه، الکتروموتور، گیربکس، چرخ‌ها، کنترول اصلی و کنترول میسر
127 طرح توجیهی تولید الکترود صنعتی هدف: طرح توجيهي توليد الكترود باظرفيت 2500 تن در سال
کاربرد: صنعت ساختمان – ماشين سازي – ساخت تجهيزات – خودرو سازي و ديگر بخشهاي صنعتي
مواد اولیه: اكسيد تيتانيم، سيلسكات سديم، فرو منگنز، مفتول فولادي، پودر صابون مخصوص، كربنات كلسيم، كربنات آهن، فلورين، كانولن، كيسه پلاستيكي، كارتن بسته بندي
128 طرح توجیهی بسته بندی عسل صنایع غذایی و تبدیلی هدف: بسته بندي عسل به ظرفيت ٢٤٠ تن در سال
کاربرد: عسل حاوي بيش از هفتاد ماده مفيد براي بدن انسان است. اساسا عسل از گلوكز، فروكتوز و منو ساكاريد ها ساخته شده است. همچنين عسل داراي آنزيم هاي مفيدي از جمله آميلاز، سوكراز، كاتالاز، پراكسيداز و ليپاز بوده و در رده بندي غذاهاي سرشار از آنزيمها مقام نخست را به خود اختصاص داده است. ضمن اينكه مواد معدني مختلفي مانند كلسيم، سديم، پتاسيم، منيزيم، آهن، كلر، فسفر، گوگرد و يد نيز در عسل يافت مي شوند.
مواد اولیه: عسل با موم، ظرف شيشه اي يك پوندي با درب، ورق آلمينيوم با جاپ و جسب،كارتن،  ورق pp  و یا ps بصورت فيلم نواري
129 طرح توجیهی تولید تابلوهای معرق کاری شده صنعتی هدف: طرح توجيهي معرق كاري باظرفيت 500 تابلو
کاربرد: تزئینی و دکوری
مواد اولیه: پارچه مخمل و چرم، زوار چوبي، سه لايه و هفت لايه، شيشه، چسب چوب، چسب رازي لوله اي، رنگ سيلر و پوستر، تينر، تيغ اره، تيغ موكت بري، انواع چوب، ميخ، طرح، ورق فلزي
130 طرح توجیهی تولید مربا، شربت، ترشی، شور و حلوا صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح توجيهي توليد مربا ، شربت ، شور ، ترشي و حلوا باظرفيت كل 385000 عدد
کاربرد: مواد غذايي بسته بندي شده
مواد اولیه: شكر، شيشه، گالن، افزودنيهاي مجاز، ليبل، درب پيلفر پروف، نايلون بسته بندي، كفي بسته بندي، كنستاننره پرتقال و آلبالو
131 طرح توجیهی تولید پروفیل رنگی آلومینیم صنعتی هدف: طرح توجیحی تولید پروفیل رنگی آلومینیوم به ظرفیت 1000 تن در سال
کاربرد: صنایع مختلف و ساختمانی
مواد اولیه: پروفیل آلومینیوم، رنگ اپوکسی و رنگ پلی‌استر و پلی استر اپوکسی، واشیرایمر (تمیز کننده سطح) و رول پلاستیکی با چاپ
132 طرح توجیهی تولید نمک ید دار صنعتی هدف: توليد نمك يددار
کاربرد: كمبود يد سلامتي انسانها را از راههاي مختلف به مخاطره مي اندازد . مهمترين تاثير منفي يد عدم رشد طبيعي مغز انسان است . بعضي از عوارض ناشي از كمبود يد وقتي عارض شوند غير قابل جبران ميباشند اما همه اين عوارض به طور كلي و سادگي با استفاده از يكسري تكنيكها و روشهاي افزودن يد به مواد مصرفي قابل پيشگيري هستند ، به طور ي كه مسئولين بهداشت و سلامتي و سازمانهاي بين المللي به طور فزاينده اي تشخيص داده اند كه پيشگيري عوارض ناشي از كمبود يد يك هدف قابل حصول ميباشد كه منافع زيادي براي مردم جهان دارد.مواد اولیه: سنگ نمك، قوطي جهت بسته بندي، ید
133 طرح توجیهی تولید شکلات و تافی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح توجيهي توليد شكلات و تافي به ظرفیت 600 تن در سال
کاربرد: شكلات كاكائويي و تافي به عنوان ماده غذايي انرژي زا و مصرفي مي باشد كه بيشتر بعنوان تنقلات مصرف مي شود.
مواد اولیه: شكر، لستين، شيرخشك، گلوكز مايع، روغن مايع، نمك طعام، كاكائو، فويل آلومينيومي، نايلون و سلفون
134 طرح توجیهی تولید ادوات کشاورزی شامل دیسک، خرمن کوب، بذرپاش، لولر، تریلر صنعتی هدف: طرح توجیحی تولید ادوات کشاورزی به ظرفیت 75 تن در سال
کاربرد: صنایع کشاورزی
مواد اولیه: ناودانی 10 و 12 و 14 َ، نبشی 5 و 7 و 8 و 10 ، ورق با ضخامت 2 و 3 و 4 ، جک 45 و 90 ، رینگ و لاستیک، نبشی نمره 8 و 10 ، بشقابی 24 و 26 اینچی، توپی چرخ و الکترود جوشکاری
135 طرح توجیهی تولید ساچمه فولادی صنعتی هدف: تولید ساچمه فولادی در دانه‌بندی‌های مختلف به ظرفیت اسمی 900 تن در سال
کاربرد: ریخته‌گری قطعات، ماشین‌سازی، آهنگری، خودروسازی، و دیگر صنایع فلزی
مواد اولیه: قراضه آهن، فروآلیاژها، مواد کمک ذوب و اقلام مورد نیاز برای بسته‌بندی محصول
136 طرح توجیهی تولید چای کیسه ای – تی بگ صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
137 طرح توجیهی روغن کشی و تولید روغن خام و کنجاله صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح توجيهي روغن كشي از دانه هاي روغني با ظرفيت 1840 تن- روغن خام 1000 تن، کنجاله 500 تن، لینتر 340 تن
کاربرد:
مواد اولیه: تخم پنبه دانه روغنی
138 طرح توجیهی تولید پوشاک کامل بچه صنعتی هدف: طرح توجيهي توليد انواع پوشك كامل بچه باظرفيت 500000 بسته در سال
کاربرد: پوشك بچه
مواد اولیه: خمير پالپ، پودر جاذب، چسب هات ملت، تيمشو، بك شيت، مانوون، كيسه چاپي
139 طرح توجیهی بشکه فلزی صنعتی هدف: طرح توجیحی تولید بشکه فلزی به ظرفیت 1500 تن در سال
کاربرد: حمل و صادرات انواع محصولات نفتی و واحدهای تغلیظ قیر و رنگ
مواد اولیه: ورق سیاه، درب بشکه، رنگ روغن و لوازم مصرفی
140 طرح توجیهی تولید ماست پاستوریزه صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح توجيهي توليد و بسته بندي ماست پاستوريزه به ظرفيت 800 تن در سال
کاربرد: خوراکی و بهداشتی
مواد اولیه: شير، سطل يكبار مصرف نیم کیلویی و سلفون
141 طرح توجیهی تولید پارچه های فلامنت صنعتی هدف: تولید پارچه‌های پیراهنی فیلامنت در فیلامنت به مقدار 1350000 متر مربع معادل 200 تن در سال
کاربرد: پارچه پیراهنی
مواد اولیه: نخ رنگی فیلامنت تار، مواد اولیه: نخ رنگی فیلامنت پود، نوار پلاستیکی جهت بسته‌بندی
142 طرح توجیهی تولید خوراک دام و طیور صنعتی هدف: طرح توجیحی تولید خوراک دام و طیور به ظرفیت سالیانه 15 هزار تن
کاربرد: خوراک دام طیور
مواد اولیه: جو، سبوس گندم، تفاله چغندر قند، کنجاله پنبه‌دانه، آبنبات کلسیم، پودر استخوان، ملاس، ذرت، مکمل دامی و مکمل مرغی
143 طرح توجیهی تولید نخ متوسط تا ضخیم صنعتی هدف: طرح توجیحی تولید نخ متوسط تا ضخیم از الیاف و ضایعات نساجی به ظرفیت 150 تن در سال
کاربرد: تولید نخ های نمره 1 تا 25 و نخ‌های ضخیم نیز معمولا برای تولید و بافت پتو و سایر منسوجات ضخیم
مواد اولیه: پنبه عدل شده، الیاف ضایعاتی، دوک، لوازم بسته‌بندی و نایلون
144 طرح توجیهی تولید انواع نان فانتزی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید نان فانتزی به ظرفیت 500 تن در سال
کاربرد: انواع باگت، نان همبرگر، نان ساندویچی
مواد اولیه: آرد سفید، روغن، شکر، خمیرمایه، نمک، شیر، تخم مرغ و پلاستیک جهت بسته‌بندی
145 طرح توجیهی توليد سركه صنعتي صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح توجيهي توليد سركه صنعتي باظرفيت 1500 تن
کاربرد: غذایی و بهداشتی و صنعتی
مواد اولیه: الکل، گلوکز، استوزن، کارامل، متابول رولنبت، گالن 4 لیتری، بطری، درب شیشه‌ای، چسب کارتن و اتیکت
146 طرح توجیهی پرورش موز گلخانه ای کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: توليد و پرورش موز گلخانه اي
کاربرد: خوراکی
مواد اولیه: نهال موز، ماسه زراعي، سموم، كود شيميايي و كود حيواني
147 طرح توجیهی احداث باغ پسته با مساحت 700 هکتار کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: احداث باغ پسته ( به مساحت 200 هكتار )
کاربرد: تنقلات
مواد اولیه: نهال پسته مرغوب، كود دامي، كود شيميايي (ازت)، كود شيميايي (فسفات)
148 طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای به مساحت 400 هکتار کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: طرح توجيهي زراعت گياهان علوفه اي (به مساحت 400 هكتار)
کاربرد: علوفه دام و طیور
مواد اولیه: بذر جو، بذر يونجه، بذر ذرت علوفه اي، كود شيميايي ازته، كود شيميايي فسفاته، كود دامي،  سموم و نخ بسته بندي يونجه
149 طرح توجیهی کشت یونجه به مساحت 400 هکتار کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: طرح كشت يونجه و توليد علوفه (به مساحت 400 هكتار)
کاربرد: يونجه جهت توليد علوفه
مواد اولیه: ، بذر يونجه، كود شيميايي ازته، كود شيميايي فسفاته، كود دامي،  سموم و نخ بسته بندي يونجه
150 طرح توجیهی کشت صیفی‌جات گلخانه‌ای به مساحت 1500 مترمربع کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
151 طرح توجیهی کشت صیفی‌جات گلخانه‌ای به مساحت 2000 مترمربع کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
152 طرح توجیهی کشت و پرورش گلها و گیاهان داروئی و صنعتی کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: طرح توجيهی کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی
کاربرد: تعداد گياهاني كه امر وزه به عنوان گياه دارويي مورد استفاده قرار مي گيرد بسيار زياد است ولي تنها عده اي از اين گياهان در فا رماكوپه ها و كتب دارويي به عنوان دارويي يا افيسينال قلمداد ميشود و د ر بين اين تعداد تنها گياهاني كه داراي اثر درماني مهم هستند و يا مواد موثر خاصي دارند ب ه علت مصارف زيادي كه دارند به طور انبوه پرورش داده ميشوند.مواد اولیه: بذر زيره، بذر بابونه، بذر بومادران،  پاجوش، آلوئه ورا
153 طرح توجیهی کشت صیفی جات به مساحت 6000 مترمربع کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: طرح توجيهي توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه (صيفي جات گلخانه اي) به ظرفيت 6000 متر مربع
کاربرد: خيار، گوجه فرنگي و بادمجان گلخانه اي با استفاده از تكنولوژيهاي جديد نسبت به افزايش ميزان توليد در واحد سطح اقدام نمود. توليد صيفيجات گلخانه اي يكي از مصاديق توليد بيشتر در سطح كمتر ميباشد.
مواد اولیه: سموم ضد عفوني كننده، سموم قارچ كش، سموم حشره كش، كود شيميايي، كود دامي، پلاستيك كف بستر (متر)، گلدان پلاستيكي، جعبه و كيسه پلاستيكي، بذر خيار، بذر گوجه فرنگي و بادمجان
154 طرح توجیهی احداث باغ زیتون به مساحت 200 هکتار کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: طرح توجيهي احداث باغ زيتون (به مساحت 200 هكتار)
کاربرد: مصارف خوراکی دارویی و بهداشتی
مواد اولیه: نهال زیتون، كود دامي، سموم دفع آفات
155 طرح توجیهی پرورش اردک مادر به ظرفیت 5000 قطعه در سال کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: طرح توجيهي پرورش اردك مادر به ظرفيت 5000 قطعه در سال
کاربرد: پرورش اردك مادر و تامين پروتئين
مواد اولیه: پولت مادر (قطعه ماده) ، پولت مادر (قطعه نر)، واكسن و دارو، دانه و پوشال
156 طرح توجیهی پرورش بره پرواری به ظرفیت 1000 راس کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: طرح توجيهي پرورش بره پرواري به ظرفيت 1000 راس در هر دوره
کاربرد: گوسفند زنده گرچه در سالهاي اخير جايگزينهايي براي گوشت قرمز معرفي شده وليكن طعم ومزة گوشت كماكان اين محصول را بدون رقيب نگهداشته است.
مواد اولیه: دام، دارو و درمان، يونجه خشك، كاه غني شده، كاه سفيد، سبوس گندم، جو، تفاله خشك چغندر و مکمل
157 طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 430000 قطعه کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: طرح توجيهي پرورش بلدرچين به ظرفيت 420000  قطعه
کاربرد: استفاده از تخم و گوشت
مواد اولیه: دان مصرفي، مواد مكمل، پوشال، مواد ضد عفوني كننده، ظروف يكبار مصرف، سلفون و کارتن
158 طرح توجیهی پرواربندی گوساله به ظرفیت 150 راس کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: پرواربندي گوساله به ظرفیت 150 راس
کاربرد: نياز انسان به پروتئين موجب شده كه دامهاي اهلي توسط بشر نگهداري و پرورش يافته و بخشي از نياز غذايي وي را تامين نمايند،
مواد اولیه: گوساله نر، بذر، كود شيميايي، كود دامي، سموم شيميايي، تفاله چغندر، سبوس گندم، مواد ضد عفوني
159 طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ مرمریت معدنی هدف: طرح توجيهي معدن سنگ مرمريت
کاربرد: سنگ مرمريت به رنگهاي قرمز، سفيد ، سبز ، زرد ، ليموئي و سايررنگها ديده مي شود و نوع مرغوب آن از ارزش صادراتي برخوردار مي باشد. صنایع ساختمانی و تزئینی کاربرد دارد.
مواد اولیه: سيم برشي الماسه، كابل، سر مته، كوپلينگ، لوله گالوانيزه، شيلنگ هواي فشرده، نعل و پارس، مواد ناريه
160 طرح توجیهی بهره برداری از معدن گرافیت معدنی هدف: طرح توجيهي اكتشاف گرافيت
کاربرد: مصرف عمده گرافيت در صنايع فولادو ريخته گري است وبا توجه به اينكه نقطه ذوب اين كاني خيلي بالاست ( 3000 درجه سانتيگراد ) به همين جهت به عنوان قالب دركارخانه هاي ذوب فلزبه كار برده مي شود . مصارف عمده ديگر ان در تهيه مداد ( مغز مداد ) ، دينامو ، صافيهاي ذغالي ، آجرهاي نسوز و همچنين جهت تهيه باطريهاي خشك، الكترود و اجزا دينام و ، در راكتورهاي اتمي به عنوان كم كننده سرعت نوترونها – در ماشينهايي كه در حرارت زياد كار ميكنند براي روغنكاري براي كم كردن اصطكاك، در صنايع رنگسازي و مواد منفجره، لاستيك سازي و موارد ديگر ميباشد
مواد اولیه: عمليات مذبور شامل جاده سازي، حفر ترانشه، نمونه برداري واناليز نمونه ها، تهيه نقشه زمين شناسي و توپوگرافي، شناسايي گسلها و شكستگي ها ي عمده ، شناخت كامل چين خوردگي و ساختمان ناحيه و تعيين شكل ( شيب و امتداد ) ماده معدني، برآوردذخيره قطعي، ذخيره قابل استخراج، برآورد ميزان باطله برداري، بررسي وانتخاب محل كارگاه و محاسبه عمر معدن مي باشد.
161 طرح توجیهی بهره برداری از معدن فلدسپات معدنی هدف: طرح توجيهي بهره برداري از معدن فلدسپات باظرفيت 10000 تن در سال
کاربرد: صنايع كاشي، سراميك، لعاب و شيشه و ….
مواد اولیه: لباس كار و كفش و كلاه ايمني ،بيل و فرقون و مه شيلنگ و بلدوزر و سوخت
162 طرح توجیهی بهره برداری از معدن کائولن معدنی هدف: طرح توجيهي معدن كائولن
کاربرد: كائولن يك نوع خاك صنعتي به رنگ خاكستري و سبز و زرد و غيره با لمس چرب مي باشد و جهت كارخانجات كاشي سازي و سراميك ، مقره سازي و ساير واحد هاي توليدي مصرف مي شود.
مواد اولیه: ماشین‌آلات و ابزار و لوازم مصرفی
163 طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ آهن معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
164 طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ‌های تزئینی معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
165 طرح توجیهی بهره‌برداری سنگ معدن تراورتن معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
166 طرح توجیهی بهره بردای از معدن پوکه معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
167 طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ آهک معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
168 طرح توجیهی بهره برداری از معدن سولفات سدیم معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
169 طرح توجیهی تولید نرم افزار و وب‌سایت خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
170 طرح توجیهی بهره برداری از معدن گچ و خاک معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
171 طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ لاشه معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
172 طرح توجیهی بهره برداری از معدن خاک نسوز معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
173 طرح توجیهی ارائه مشاوره و تولید نرم‌افزارهای مالی، اداری و اتوماسیون خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
174 طرح توجیهی احداث واحد جمع آوری شیر کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
175 طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
176 طرح توجیهی خدماتی چاپ و تبلیغات خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
177 طرح توجیهی احداث مرکز رادیوتراپی درمان سرطان با پرتو ایکس و گاما خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
178 طرح توجیهی احداث مجتمع ورزشی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
179 طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ نمک معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
180 طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
181 طرح توجیهی خدمات برق رسانی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
182 طرح توجیهی موسسه آموزشی برگزاری دوره های کوتاه مدت مدیریتی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
183 طرح توجیهی خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
184 طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
185 طرح توجیهی خدمات برق رسانی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
186 طرح توجیهی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
187 طرح توجیهی تولید قفل های سوئیچی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
188 طرح توجیهی حفاری و اکتشاف صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
189 طرح توجیهی احداث واحد تولیدی صنایع فلزی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
190 طرح توجیهی بازیافت و فراوری فولاد و آهن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
191 طرح توجیهی خدمات مسافرتی و جهانگردی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
192 طرح توجیهی خدمات تبلیغاتی و ساخت تابلوهای فلکسی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
193 خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
194 طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
195 طرح توجیهی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
196 طرح توجیهی تولید کمپوت کنسانتره صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
197 طرح توجیهی تولید گرانول و کفش ماشینی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
198 طرح توجیهی تولید کود شیمیایی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
199 طرح توجیهی تولید ماالشعیر صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
200 طرح توجیهی تولید موتور جنرال برای خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
201 طرح توجیهی تولید کنسرو فرآورده های غیر گوشتی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
202 طرح توجیهی کشت خیار درختی کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
203 طرح توجیهی کشت صیفی‌جات گلخانه‌ای به مساحت 2000 مترمربع کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
204 طرح توجیهی کشت صیفی‌جات گلخانه‌ای به مساحت 1500 مترمربع کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
205 طرح توجیهی کشت یونجه به مساحت 400 هکتار کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
206 طرح توجیهی زراعت گیاهان علوفه ای به مساحت 400 هکتار کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
207 طرح توجیهی احداث باغ پسته با مساحت 700 هکتار کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
208 طرح توجیهی پرورش موز گلخانه ای کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
209 طرح توجیهی پرورش شترمرغ کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: پرواربندی شتر مرغ به ظرفیت 150 راس
کاربرد:
مواد اولیه: ذرت، گندم، یونجه، سویا و سایر مکمل‌ها
210 طرح توجیهی کشت صیفی جات به مساحت 6000 مترمربع کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
211 طرح توجیهی احداث باغ زیتون به مساحت 200 هکتار کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
212 طرح توجیهی پرورش اردک مادر به ظرفیت 5000 قطعه در سال کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
213 طرح توجیهی پرورش بره پرواری به ظرفیت 1000 راس کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
214 طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 430000 قطعه کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
215 طرح توجیهی پرواربندی گوساله به ظرفیت 150 راس کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
216 طرح توجیهی بهره برداری از معدن گرافیت معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
217 طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ مرمریت معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
218 طرح توجیهی بهره برداری از معدن فلدسپات معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
219 طرح توجیهی بهره برداری از معدن کائولن معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
220 طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ آهن معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
221 طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ‌های تزئینی معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
222 طرح توجیهی بهره برداری از معدن گچ و خاک معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
223 طرح توجیهی کشت و پرورش گلها و گیاهان داروئی و صنعتی کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
224 طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ لاشه معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
225 طرح توجیهی بهره برداری از معدن خاک نسوز معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
226 طرح توجیهی تولید نرم افزار و وب‌سایت خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
227 طرح توجیهی سنگ معدن تراورتن معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
228 طرح توجیهی بهره برداری از معدن سولفات سدیم معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
229 طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ آهک معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
230 طرح توجیهی بهره بردای از معدن پوکه معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
231 طرح توجیهی بهره برداری از معدن سنگ نمک معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
232 طرح توجیهی احداث مجتمع ورزشی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
233 طرح توجیهی احداث مرکز رادیوتراپی درمان سرطان با پرتو ایکس و گاما خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
234 طرح توجیهی خدماتی چاپ و تبلیغات خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
235 طرح توجیهی احداث واحد جمع آوری شیر صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
236 طرح توجیهی درمانگاه شبانه روزی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
237 طرح توجیهی ارائه مشاوره و تولید نرم‌افزارهای مالی، اداری و اتوماسیون خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
238 طرح توجیهی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزل به صورت شبانه روزی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
239 طرح توجیهی خدمات برق رسانی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
240 طرح توجیهی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
241 طرح توجیهی خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
242 طرح توجیهی موسسه آموزشی برگزاری دوره های کوتاه مدت مدیریتی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
243 طرح توجیهی خدمات برق رسانی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
244 طرح توجیهی آموزشگاه موسیقی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
245 طرح توجیهی خدمات رایانه و خدمات تعمیر و نگهداری موبایل و خدمات برق صنعتی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
246 طرح توجیهی خدمات تبلیغاتی و ساخت تابلوهای فلکسی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
247 طرح توجیهی خدمات مسافرتی و جهانگردی خدماتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
248 طرح توجیهی بازیافت و فراوری فولاد و آهن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
249 طرح توجیهی احداث واحد تولیدی صنایع فلزی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
250 طرح توجیهی حفاری و اکتشاف معدنی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
251 طرح توجیهی تولید قفل های سوئیچی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
252 طرح توجیهی تولید موتور جنرال برای خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
253 طرح توجیهی تولید کود شیمیایی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
254 طرح توجیهی تولید ماالشعیر صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
255 طرح توجیهی تولید گرانول و کفش ماشینی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
256 طرح توجیهی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
257 طرح توجیهی تولید کمپوت کنسانتره صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
258 طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
259 طرح توجیهی تولید نان فانتزی 2 صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
260 طرح توجیهی تولید ژل، پودر و نوشیدنی آلوئه ورا صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
261 طرح توجیهی تولید روغن هسته انگور صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
262  

طرح توجیهی تولید روغن از سبوس گندم

صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید روغن سبوس برنج به ظرفیت 550 تن در سال
کاربرد: روغن تصفیه شده برای تهیه روغن‌های خوراکی، صنایع دارویی و بهداشتی، روغن خام درجه 1 برای تهیه انواع صابون‌ها، اسید‌های چرب افزودنی خورک دام، روغن خام درجه 2 برای تولید انواع صابون‌، اسیدهای چرب و مصارف صنعتی دیگر
مواد اولیه: سبوس برنج، هگزان
263 طرح توجیهی تولید خوراک دام صنعتی هدف: تولید خوراک دام به ظرفیت 24000 تن در سال
کاربرد: مصرف خوراک دام‌ها گاوداری‌ها و دامداری‌ها
مواد اولیه: جو، سبوس گندم، ضایعات گندم، کاه و علوفه، ملاس، تفاله چغندر، کنجاله پنبه، کود مرغی، اوره، کربنات کلسیم، نمک، انواع ویتامین، کیسه پلی‌پروپیلن
264 طرح توجیهی تولید خمیر کاغذ صنعتی هدف: تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی به ظرفیت 18000 تن و خمیر کاغذ از کاغذ باطله به ظرفیت 3570 تن در سال
کاربرد: تولید مقوا و کاغذ فلوتینگ جهت مصارف بسته‌بندی
مواد اولیه: ضایعات کاه و کلش، سود سوزآور، کربنات سدیم، هیپوکلریت سدیم، ضایعات تمیز چاپخانه و …
265 طرح توجیهی تولید صفحات و نوارهای جاذب انرژی خورشیدی صنعتی هدف: تولید پانل‌های خورشیدی (صفحات و نوارهای جاذب انرژی خورشیدی)
کاربرد: کاربردهای خانگی، کاربردهای خارج از خانه، کاربردهای صنعتی، کاربرد در مناطق دور افتاده، شبکه‌های غیر متمرکز، شبکه‌های متمرکز،
مواد اولیه: ویفر (تراشه) تک بلوره یا چند بلوره Cz-Si از گرید خورشیدی
266 طرح توجیهی تولید فیلترهای صنعتی صنعتی هدف: تولید فیلترهای صنعتی به ظرفیت 230000 عدد در سال
کاربرد: تولید فیلتر با کاربری استنلس استیل، ضد اسید، هوا، فلزی قابل شستشو، کارتریجی، از، هیدرولیک و …)
مواد اولیه:ورق فولادی با ضخامت 1 میلی‌متر، چسب پلی‌اورتان، مدیای منسوج،
267 طرح توجیهی تولید قوطی کنسرو صنعتی هدف: تولید قوطی کنسرو به ظرفیت 9 میلیون عدد
کاربرد: قوطی‌های فلزی اعم از قوطی‌های کسنرو و … برای بسته‌بندی مواد غذایی به منظور حفاظت آن‌ها در برابر عوامل فساد، افزایش ماندگاری مواد غذایی، حمل و نقل آسان‌تر و سریع‌تر استفاده می‌شود.
مواد اولیه: ورق قلع اندود لاک خورده، ورق قلع اندود، مایع لاستیک، کارتن بسته‌بندی
268 طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو- دستمال کاغذی صنعتی هدف: تولید انواع تیشو (دستمال کاغذی، کاغذ توالت، حوله آشپزخانه، دستمال سفره و …)
کاربرد: کاغذ تیشو یکی از مواد اولیه و اصلی در تولید محصولات بهداشتی مانند دستمال کاغذی، حوله کاغذی، کاغذ توالت، نوار بهداشتی، تامپون و دستمال سفره و پوشک می‌باشد.
مواد اولیه: خمیر الیاف بلند سفید شده سولفیت، خمیر الیاف کوتاه سفید شده سولفیت، کایمین، تالک، آب اکسیژنه، هیپو کلریت سدیم
269 طرح توجیهی تولید کنسرو غذاهای دریایی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید کنسرو ماهی به ظرفیت 2200 تن و پودر ماهی غیر خوراکی به ظرفیت 1000 تن
کاربرد: تولید غذاهای آماده خانوارها و خوراک دام طیور و آبزیان
مواد اولیه: ماهی تن، ضایعات ماهی، نمک، روغن، قوطی فلزی
270 طرح توجیهی تولید ماهی دودی و شور صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید ماهی دودی و شور به ظرفیت 500 تن در سال
کاربرد: مصرف انواع ماهی دودی و شور به دلیل طعم متفاوت آن‌ها به عنوان یکی از اقلام سبد غذایی خانواده‌ها می‌باشد.
مواد اولیه: ماهی تازه یا منجمد، نمک تصفیه شده خوراکی، خاک اره، وسائل بسته‌بندی
271 طرح توجیهی تولید مقوا از ضایعات کشاورزی صنعتی هدف: تولید مقوا از ضایعات کشاورزی به ظرفیت 1350 تن
کاربرد: کارتن سازی
مواد اولیه: ضایعات کشاورزی، سود، هیپوکلریت سدیم و کربنات سدیم
272 طرح توجیهی متالوژی پودر- مس و روی صنعتی هدف: تولید انواع قطعات ساخته شده به روش متالوژی پودر به ظرفیت 350 تن در سال
کاربرد: صنعت خودرو ، صنايع توليد لوازم خانگي ، ساخت ماشين آلات و تجهيزات صنعتي
مواد اولیه: پودر فولاد ، پودر آلومينيوم ، پودر فلزات رنگين
273 طرح توجیهی ریخته گری قطعات خودرو با تکنولوژی بالا صنعتی هدف: تولید انواع قطعات ریخته‌گری آلومینیومی مانند پوسته سر سیلندر، پوسته کلاج، پوسته اویل پمپ، پوسته جعبه دنده، پوسته جعبه فرمان و پوسته سیبک به ظرفیت 600 تن
قطعه‌سازی برای صنایع بالادست صنعت خودرو
مواد اولیه: قراضه آلومینیوم و شمش آلومینیوم
274 طرح توجیهی خدمات سردخانه کانتینری اتمسفریک خدماتی هدف: ارائه خدمات سردخانه کانتینری اتمسفریک با ظرفیت 5000 تن
کاربرد: تبرید خانگی، تبرید تجاری، تبرید صنعتی، تبرید حمل و نقل، تهویه مطبوع
مواد اولیه: گاز آمونیاک
275 طرح توجیهی تولید ورقه های فولادی صنعت خودرو سازی صنعتی هدف: تولید ورق فولادی به ظرفیت 200.000 تن در سال
کاربرد: صنعت خودرو‌سازی برای ساخت بدنه و تولید قطعاتی نظیر موتور، رینگ همچنین سایر موارد کاربردی شامل ساخت لوله، ساختمان سازی، پکیج‌های گرمایشی و سرمایشی و لوازم خانگی
مواد اولیه: اکسیژن، آهک، ذغال سنگ و سنگ آهن
276 طرح توجیهی تولید نمک تصفه شده صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید نمک تصفیه شده به ظرفیت 12000 تن در سال
کاربرد: مصارف خوراکی ( بعنوان چاشنی، نگهدارنده و محافظت از رشد باکتری، مخمرها و کپک‌ها، بعنوان بایندر در سس‌ها و گوشت)، مصارف شیمیایی و صنعتی (تولید مواد شیمیایی سدیم و کلردار مانند سود سوز آور، کربنات سدیم و اسید کلریدریک و …) و ساخت آلیاژهای آلومینیوم با درجه خلوط بالا، کاغذسازی، اکسیدزدایی، استخرج محلولی
مواد اولیه: سنگ نمک، یدید پتاسیم، هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم، فروسیانید سدیم، کوآگولانت
277 طرح توجیهی تولید نخ ریسی پنبه ای صنعتی هدف: تولید نخ چرخانه‌ای به ظرفیت 3500 تن در سال
کاربرد: محصول توليدي در اين واحد انواع نخ ريسيده شده (yarn Spun) از جنس پنبه خالص، مخلوط پنبه با الياف مصنوعي و صد در صد مصنوعي خام با نمره انگليسي ( ـ40 10 (يك لا در سيستم ريسندگي چرخانه‌اي (اپن ـ اند) مي‌باشد و كاربرد اصلي محصول به عنوان ماده اوليه براي بافت پارچه‌هاي صد در صد پنبه‌اي، مخلوط پنبه با الياف مصنوعي و صد در صد مصنوعي مي‌باشد و نيز نخهاي پنبه‌اي در قالي‌بافي، پتوبافي، توليد نخ خياطي و گلدوزي و برخي ديگر از توليدات به عنوان ماده اوليه به مصرف مي‌رسد
مواد اولیه:پنبه، دوک پلاستیکی، گونی پروپیلن، نخ کنفی
278 طرح توجیهی تولید نانو نقره صنعتی هدف: تولید نانو نقره به ظرفیت 583 کیلوگرم در سال
کاربرد: این محصول که خاصیت آنتی باکتریال دارد از ورود میکروب ها در محل هاي روکش شده توسط نانو نقره ممانعت می‌کند.
از جمله کاربردهاي این نانو نقره می توان به موارد زیر اشاره کرد: ظروف نگه داري غذا، کولرها، یخچال ها، وسایل کودکان، مواد شوینده، دستمال کاغذي ، شیشه شیر و پستانک نوزادان ،مسواك و برسهاي بهداشتی حمام، ظروف پلاستیکی ( غذایی ، دارویی ، آرایشی) ، لوازم خانگی (یخچال، جارو برقی، ماشین ظرف شویی، سیستم تهویه و تصفیه هوا و رطوبت زا)، مواد بسته بندي براي تازه و بهداشتی نگه داشتن مواد غذایی، بدنه وسایلی که انسان مداوم با آن تماس دارد( گوشی موبایل ، کیبورد و ..(
مواد اولیه: نقره
279 دانلود طرح توجیهی تولید اسید فسفریک صنعتی هدف: ايجاد يك واحد اسيد فسفريك با ظرفيت ٥٠٠٠٠ تن در سال
کاربرد: بطور كلي اسيد فسفريك در موارد زير بكار مي رود: كودهاي شيميايي مواد غذايي خوراك دام و طيور مواد شوينده و پزشكي اسيد خام در صنايع كودهاي شيميايي، اسيد صنعتي در صنايع فسفاته كننده ها و شوينده هاي صنعتي، چربي گيرها و زنگبرها، صنايع نساجي و صنايع توليد ظروف تفلون و غيره و اسيد خوراكي به طور عمده در صنايع توليد روغن نباتي و توليد عصاره هاي نوشابه استفاده مي شود. فسفات هاي ، (STPP) همچنين اسيد صنعتي به صورت مشتقاتي مانند سديم تري پلي فسفات كلسيم (مونو، دي و تري كلسيم فسفات)، سديم پلي فسفات، مونو، دي و تري سديم فسفات، سديم اسيد پيروفسفات، سديم مونو فلوئور و فسفات، فسفات روي و … و اسيد خوراكي نيز در قالب مشتقاتي چون سديم هگزا مت افسفات و برخي محصولات دارويي، در كشور مورد استفاده قرار مي گيرند. از نظر تئوري، اسيد فسفريك توليد شده از روش تر عمدتاً در مصارف كشاورزي كاربرد داشته و در عوض از اسيد فسفريك توليد شده از روش حرارتي در مصارف صنعتي استفاده مي شود. ولي در سالهاي اخير از اسيد فسفريك حاصل از روش تر در مصارف صنعتي نيز استفاده مي شود. اسيد فسفريك حاصل از روش تر علاوه برتوليد كودهاي فسفاته، پس از خالص سازي در درغذاي دام و طيور، در مصارف صنعتي و غذايي و …. نيز كاربرد دارد.
مواد اولیه: سنگ فسفات، اسید سولفوریک
280 دانلود طرح توجیهی تولید صنایع غذایی بر پایه بیوتکنولوژی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید دکستروز، دکسترین، گلوکز مایع و سایر انواع سیروپ
کاربرد: بیوتکنولوژي می تواند جهت تغییر مواد خام غذایی مانند شیر، گوشت، سبزیجات و غلات به محصولات با طعم و عطر مطلوب و قابلیت نگهداري بیشتر استفاده شود. از مثال هاي این محصولات می توان به محصولات لبنی تخمیري مانند ماست و پنیر، سوسیس تخمیرشدة خشک و نیمه خشک، سبزیجات و زیتون تخمیرشده، نان، قارچ خوراکی، مشروبات الکلی و انواع (sauerkraut  تخمیرشده مانند کلم غذاهاي تخمیري آسیاي شرقی مانند سس سویا، میسو، سوفو و تمپه اشاره نمود. برخی از این محصولات از قبیل فرآورده هاي لبنی تخمیري، نان و قارچ خوراکی، در ایران نیز در مقیاس صنعتی تولید می گردند. همچنین اخیراً در رابطه با تولید محصولات دیگر مثل زیتون تخمیر شده و سس سویا، پروژه هاي تحقیقاتی در ایران انجام گرفته است.
مواد اولیه: ذرت
281 طرح توجیهی بسته بندی میوه صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
282 طرح توجیهی تولید اسانس از گیاهان داروئی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: احداث واحد تولیدی اسانس از گیاهان دارویی
کاربرد: اسانسها پس از اینکه از گیاهان استخراج شدند به عنوان طعم دهنده و معطر کننده غذاها و داروها مورد استفاده قرار  می‌گیرند. اسانسها در صنایع آرایشی برای تهیه عطرها، اسپری‌های خوشبو کننده و در صنایع بهداشتی به عنوان معطر کننده صابون، خمیردندان و غیرو به کار می‌روند. همچنین جهت مومیایی کردن اجساد نیز کاربرد دارند. البته یکی از مهمترین کاربردهای اسانسها در اثرات درمان کنندگی آنها می‌باشد.
مواد اولیه: انواع گیاهان دارویی
283 طرح توجیهی تولید الکترود دریایی صنعتی هدف: تولید الکترودهای جوشکاری دریایی مورد استفاده در جوشکاری های ویژه
کاربرد: جوشکاری در دریاها و کلیه مکان‌های زیر آب شامل جوشکاری کشتی‌ها و شناورها، جوشکاری اسکله‌ها، جوشکاری سازه‌های زیرآبی و سازه‌های فراساحلی از قبیل دکل‌های حفاری چاه‌های نفت، خطوط لوله و سکوهای ویژه‌ای که در آب‌ها احداث می‌شوند. سایر جوشکاری‌های زیر آبی
مواد اولیه: اکسید تیتانیوم، سیلیکات سدیم، کربنات کلسیم، اکسید آهن، فرومنگنز، فلورین، کائولین، مفتول فولادی، هیدروکسید سدیم، کربنات سدیم، تری فسفات و گلوگونات سدیم،
284 طرح توجیهی تولید آلیاژ روی، سرب و مس صنعتی هدف: تولید شمش زاماک به ظرفیت 3600 تن در سال
کاربرد: در قطعات خودرو، یراق‌آلات، شیرآلات، قطعات لوازم خانگی، پوشش‌دهی فلزات، ساخت اسباب‌بازی‌ها، وسایل تزیینی و دکوری، قطعات برقی و الکتریکی و سایر وسایل صنعتی
مواد اولیه: شمش روی و آلمینیوم، مس، منیزیم، نشادر
285 طرح توجیهی تولید بگ فیلتر نانو صنعتی هدف: تولید بگ فیلتر نانو به ظرفیت 960 تن در سال
کاربرد: کاربرد اصلی آن انجام عملیات فیلتراسیون در صنایع سیمان، گچ، سرامیک، تولید پودرهای مختلف، پتروشیمی و فولادسازی
مواد اولیه: مدیای منسوج، چیپس نایلونی، اسید فرمیک، ورق فولادی
286 طرح توجیه تولید پروفیل و الوار از ضایعات کشاورزی و پلاستیکی صنعتی هدف: تولید پروفیل از ضایعات کشاورزی به ظرفیت 2300 تن در سال
کاربرد: در ساختمان سازی، خودروسازی( وسایل تزیین داخلی، دکوراسیون، راه‌آهن، کشتی سازی و غیرو بیشتر در موارد همچون تزیین کردن، روکش‌کاری و چهارچوب‌ها و قالب‌های پنجره، تخته های کف الوار، مبلمان اداری، نرده‌ها، قفسه‌ها، عرشه کشتی‌ها و باراندازها
مواد اولیه: چوب و پلیمرها، الیاف طبیعی(باگاس) پلی پروپیلن و مواد افزودنی
287 طرح توجیهی تولید پلی اکریلیک اسید صنعتی هدف: تولید پلی اکریلیک اسید به ظرفیت 5000 تن در سال
کاربرد:  لنز چشمی، پنجره‌های هواپیما، دیواره اتاقک خلبان، شماره‌گیرها، پانل‌ها، چراغ خطر، رنگ خودروها، انواع عدسی‌ها
مواد اولیه: پتاسیم پرسولفات، متابیسولفیت سدیم، اسید اکریلیک، اسید کلریدریک، سود، هپتان
288 طرح توجیهی تولید پشم شسته شده صنعتی هدف:تولید پشم شسته شده گوسفند به ظرفیت 405 تن در سال
کاربرد:تولید قالی، گلیم، جاجیم، پتو، دستکش، کلا، شال گردن و ساخت اشیاء نمدی
مواد اولیه:پشم گوسفند و صابون
289 طرح توجیهی تولید پروتئین سویا صنایع غذایی و تبدیلی هدف:تولید پروتئین سویا به ظرفیت 1900 تن در سال
کاربرد:بیسکویت سازی، شیرینی ‌سازی و مصارف گوشتی
مواد اولیه: کنجاله سویا
290 طرح توجیهی تولید پتاس صنعتی هدف:تولید پتاس به ظرفیت 20000 تن
کاربرد: تولید کود شیمیایی
مواد اولیه: شورابه‌های دارای املاح پتاسیم
291 طرح توجیهی تولید پانل های پیش ساخته صنعتی هدف: تولید پارتیشن چوبی به ظرفیت 20000 مترمربع
کاربرد: تقسیم‌بندی فضاهای خالی بر حسب نیاز پرسنل و استفاده بهینه از فضای موجود در شرکت‌ها و سازمان‌ها
مواد اولیه: MDF، پروفیل، شیشه و آیینه، نوار و لبه، چارچوب آلومینیومی
ویژگی‌های محصول: وزن کم، نصب سریع، کاهش هزینه، مقاوم، کاهش مصرف انرژی، عایق عالی در برابر صدا، مقاومت در برابر آتش، مقاومت در برابر زلزله، مقاومت در بربر طوفان،
292 طرح توجیهی تولید پارچه ضد آب صنعتی هدف: تولید پارچه شمعی به ظرفیت ٣٠٠٠٠٠ متر مربع
کاربرد: مهـم تـرين موارد مصرف و کـاربرد هـای پارچـه شمعـی، استفاده از اين محصول برای تهيـه چـادر هـای مـسافرتی و همچنين شلوار های بادگير اشاره کرد.
مواد اولیه: مواد اوليه مصرفی در اين طرح به طور عمده نخ می باشد
ویژگی محصول: ضد آب
293 طرح توجیهی تولید بیکینگ پودر و نمک های فسفاته صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید بیکینگ پودر و نمک‌های فسفاته (جوش شیرین) به ظرفیت 40 تن
کاربرد: عمده مصرف بیکینگ پودر در تهیه انواع نان (سنتی و حجیم) و سپس در قنادی و شیرینیپزی، مصارف خانگی، تولید کیک و کلوچه، می باشد و به نوعی می توان گفت که در هر کجا آرد مصرف شود بیکینگ پودر قابلیت کاربرد دارد.
عمده ترین کاربرد منوسدیم فسفات استفاده از آن بعنوان یک اسـید جامد محلول در آب و یک ماده تمیز کننده اسیدی است و از آن بعنوان مایه (Emulsifier در تولید پنیر پاستوریزه استفاده می‌شود. همچنین این ماده در تولید محصولات گوشتی، نشاسته و شیر خشک، همچنـین در صنایع سرامیک، لعاب کاری، چرمسازی، پارچه بافی، رنگ سازی و شوینده ها کاربرد دارد.
مواد اولیه: شکرف نشاسته خوراکی، سدیم بی‌کربنات، رنگ‌ها و طعم‌دهنده‌های خوراکی
294 طرح توجیهی تولید بخور اکالیپتوس صنعتی هدف: تولید بخور اکالیپتوس به ظرفیت 1400 تا 1500 ظرف در ساعت
کاربرد: این فرآورده برای برطرف نمودن نشانه‌های سرماخوردگی، سرفه و احتقاق بینی بکار می‌رود.
مواد اولیه: عصاره اکالیپتوس، اسانس نعناع، اسانس اکالیپتوس، ظرف، برچسب
295 طرح توجیهی تولید آیینه صنعتی هدف: تولید انواع آینه به ظرفیت 100.000 مترمربع
کاربرد:
مواد اولیه: مواد اوليه مصرفی در اين طرح شيشه، نقره، تينر، رنگ خشک هوا، نايلون، کارتن کوچک، پلی اتيلن و مايع لاکی می باشد.
296 طرح توجیهی تولید انواع پودر میوه صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید انواع پودر میوه (پرتقال، لیمو، موز، توت فرنگی و هلو) به ظرفت 1000 تن در سال
کاربرد: استفاده در غذاي كودك جهت افزايش ارزش غذايي و بهبود طعم • كاربرد در تهيه ماست و بستني ميوه اي جهت تنوع بخشيدن به محصولات • انواع مربا ، مارمالاد ، ژله و پودينگ ميوه اي • تهيه انواع تافي و آبنبات و شكلات ميوه اي با طعم طبيعي ميوه هاي مختلف در رنگها و طعمهاي مختلف • استفاده در انواع نوشيدني هاي ميوه اي و معجون هاي ميوه اي • كاربرد در دسرهاي ميوه اي و تنقلات مختلف • انواع كيك و محصولات تافي با طعم ميوه
مواد اولیه: کنسانتره پرتقال، کنسانتره هلو، کنسانتره توت فرنگی، کنسانتره موز، کنسانتره لیمو ترش، استئارات روی، مالتود کسترین، شربت گلوکز
ویژگی محصول: محصولات طرح از لحاظ خواص غذائي كاملا مشابه ميوه هاي تهيه شده از آن ميباشند ميوه هاي خشك منبع غني ويتامين هايA ، B1 ،B2 ،B3 ،B6و پانتوتنيك اسيد و نيز املاحي مثل كلسيم، آهن، منيزيم، فسفر، پتاسيم، سديم، مس و منگنز هستند
297 طرح توجیهی تولید آنتیموان صنعتی هدف: تولید آنتیموان به ظرفت 700 تن در سال
کاربرد: مهمترين كاربرد جهاني آنتيمـوان مـصرف آن بـه عنوان فلز اوليه درتوليد انواع باطري هاي معمولي و هيبريدي با ساير آلياژهاي فلزي مانند سرب است
مواد اولیه: سنگ معدن آنتیموان با عيار متوسط 30 40درصد و آهن قراضه
298 طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر صنعتی هدف: تولید الیاف پلی‌استر به ظرفیت 400 تن در سال
کاربرد: کاربردهای متفرقه با تکنولوژی بالا، لوازم خانگی، ورزشی، صنعت بسته‌بندی، صنعت الیاف، صنایع خودروسازی و …
مواد اولیه: ضایعات PET
299 طرح توجیهی تولید الکل از خرما صنعتی هدف: تولید الکل به ظرفیت 300 هزار لیتر
کاربرد: الکل طبی (تولید سرکه، مصارف طبی، مصارف دارویی، استفاده به عنوان حلال، استفاده به عنوان دارو، مصارف آشامیدنی) و الکل صنعتی (بعنوان ماده اوليه در توليد محصولات آرايشي، محصولات بهداشتي، توليد رنگها، تولید مشتقات الكل و الکل سوختی)
مواد اولیه: خرمای درجه 3
300 طرح توجیهی تولید اکسید روی (2) صنعتی هدف: تولید اکسید روی به ظرفیت 500 تن در سال
کاربرد: لاستیک سازی، صنایع رنگ، صنایع شیشه، سرامیک و چینی، کشاورزی و دامداری، صنایع آرایشی و بهداشتی، صنایع لاستیک سازی، تهیه پودر دستگاه‌های فتوکپی و …
مواد اولیه: کنسانتره روی، اسید سولفوریک، کربنات سدیم، سولفات آهن، سولفات آلومینیم، آب ژاول، آهک، اکسید آرسنیک،
301 طرح توجیهی تولید اکسید روی صنعتی هدف: تولید اکسید روی به ظرفیت 500 تن در سال و سولفات سدیم 893 تن به عنوان محصول جانبی
کاربرد: لاستیک‌سازی، صنایع رنگ، صنایع شیشه، سرامیک و چینی، کشاورزی و دامداری، صنایع آرایشی، مصارف بهداشتی، صنایع پلاستیک، دوام و حفظ رنگ، تهیه پودر دستگاه‌های فتوکپی، کاهش دمای پخت سیمان، صنعت نساجی، حفاظت چوب مقابل پوسیدگی‌ها، ماده پرکننده در لاستیک، کاغذسازی و رنگ‌سازی و نقش کاتالیست در واکنش‌های شیمیایی همچون الکیلاسیون، اکسیداسیون، هیدروژناسیون و تولید متانول
مواد اولیه: کنسانتره روی، اسید سولفوریک، کربنات سدیم، سولفات آهن، سولفات آلومینیوم، آب ژاول، آهک، پودر روی، اکسید آرسنیک
302 طرح توجیهی تولید آزبست صنعتی هدف: تولید آزبست به ظرفیت 5000 تن در سال
کاربرد: در لوله‌های سیمانی، لنت ترمزها و به عنوان ماده عایق و …
مواد اولیه: سنگ معدن آزبست و مواد شیمیایی
303 طرح توجیهی تولید آجر نمای پرسی صنعتی هدف: تولید آجر به ظرفیت 30000 قالب در سال
کاربرد: ساختمان سازی
مواد اولیه: خاک رسی و آب
304 طرح توجیهی تولید آجر سفالی صنعتی هدف: تولید آجر سفال به ظرفیت 30000 هزار قالب در سال و  بلوک سفالی سقفی  و بلوک سفالی تیغه از هر کدام 3 میلیون عدد
کاربرد: ساختمان سازی و بناهای مختلف
مواد اولیه: خاک رس شامل کائولینت، ایلیت، کلریت، بروسیت همراه با کوارتز، اکسیدهای سیلیسیم، آلومینیوم، آهن، کلسیم، منیزیم، کربنات‌ها، و مواد آلی
305 طرح توجیهی تولید آجر پرلیتی صنعتی هدف: تولید آجر پرلیتی به ظرفیت 30 میلیون قالب در سال
کاربرد: مصالح ساختمانی به صورت قطعات پیش‌ساخته و آجر پرلیتی، پلاسترهای معمولی ساختمان، عایق‌های پر کننده، آجرهای عایق صدا و پوشش های پرلیتی
مواد اولیه: پرلیت و خاک رس شامل ترکیبات اکسیدهای سیلیسیم، آلومینیوم، آهن، کلسیم، منیزیم
306 طرح توجیهی تولید اتانول صنعتی هدف: تولید اتانول به عنوان یک ماده شیمیایی آلی
کاربرد: نوشیدنی‌های الکلی، حلال‌ها، ماده اولیه در سنتزهای شیمیایی، سوخت و مصارف بهداشتی
مواد اولیه: ملاس چغندرقند و نیشکر، مخمرها، سولفات و دی سولفات آمونیم
307 طرح توجیهی پرورش و بسته بندی قارچ کشاورزی هدف: پرورش و بسته‌بندی قارچ
کاربرد: قارچها به دو صورت تازه و کنسروی مورد استفاده قرار می‌گیرند. از مصارف عمده قارچهای کنسروی استفاده در پیتزاها است. قارچها در فرآیندهای صنعتی و غذایی نظیر تهیه نان و تهیه پنیر نقش دارند. قارچها مواد قندی را تخمیر می‌کنند و در تولید الکل و گاز کربنیک نقش دارند.
مواد اولیه: کمپوست و بذر قارچ
308 طرح توجیهی بسته بندی گوشت قرمز و گوشت مرغ و ماهی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: بسته بندی انواع گوشت و مخلفات آنها
کاربرد: مصارف خوراکی
مواد اولیه: گوشت و سایر فرآورده‌های دام و طیور و ماهی‌ها
309 طرح توجیهی بسته بندی پودر زعفران در کپسول صنایع غذایی و تبدیلی هدف: بسته بندی پودر زعفران در کپسول
کاربرد: خون ساز است و گردش خون را آسان میکند. باعث تحریک اعصاب می‌شود. خون ریزی بعد از زایمان را از بین میبرد. کبد را تصفیه و قوی می‌سازد. سرفه را رفع و اثر خوبی روی درمان برونشیت دارد. کلیه و مثانه را پاک می‌کند. آرام بخش و خواب آور است و گاز معده را برطرف می‌کند.
مواد اولیه: زعفران فرآوری نشده
310 طرح توجیهی استفاده از ضایعات لاستیک در صنعت ساختمان سازی صنعتی هدف: تولید بتن حاوی پودر لاستیک
کاربرد: مصالح ساختمانی
مواد اولیه: سیمان، شن و ماسه، مواد معدنی و شیمیایی و پودر لاستیک
311 طرح توجیهی بازیافت ظروف پلاستیکی صنعتی هدف: بازیافت ظروف و سایر وسایل پلاستیکی مستعمل
کاربرد: -1 -تولید فیلم های پلی اتیلن، پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات، -2 – تولید گرانول اکستروژن و تولید انواع ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر -3- تولید چوب پلاستیک – 4- تولید رزین پلی استر
مواد اولیه: انواع ضایعات پلاستیک و رنگدانه(مستربچ)
312 طرح توجیهی استحصال گاز از پسماند غذاهای خانگی و پساب های صنایع غذایی صنعتی هدف: تولید مولد گاز از پسماند غذای خانگی
کاربرد: امروزه از بیوگاز در گرم كردن دیگ هاي بخار كارخانه ها، موتور ژنراتورها براي تولید برق، گرم كردن خانه ها و پخت و پز استفاده مي شود.
مواد اولیه: مواد فلزی و پلاستیکی و در کنار آن قطعات الکترونیکی
313 طرح توجیهی استحصال کافئین از ضایعات چای صنعتی هدف: تولید کافئین
کاربرد: مصرف کافئین از احتمال بروز بیماري پارکینسون جلوگیري می کند. – مصرف کافئین اختلالات شناختی در رابطه با افزایش سن و نیز بروز بیماري آلزایمر را کاهش می دهد.- کافئین با ایجاد تعادل در عملکرد مغز، از نقایص حرکتی و نیز زوال عقل پیشگیري می کند. – کافئین احساس خوب بودن، شادي، انرژي، هشیاري و اجتماعی بودن را در فرد تقویت می کند.- کافئین تحمل انجام حرکات ایروبیک را افزایش می دهد.- مصرف کافئین منجر به کاهش احتمال ابتلا به دیابت نوع 2 می شود. – کافئین قرمزي و تورم چشم را کاهش می دهد.- کافئین از نقرس جلوگیري می کند.- کافئین خطر ابتلا سرطانهاي روده، دهان و حلق را کاهش می دهد و سبب کاهش احتمال بروز بیماري   هاي قلبی و پوسیدگی هاي دندانی می شود.- از ویژگی هاي منحصر به فرد این ماده، مقاوم سازي بدن در برابر تشعشعات رادیو اکتیو بخصوص اشعه مرگبار گاما کبالت 60 است، که گام بزرگی در درمان بیماري سرطان بکمک اشعه می باشد.- کافئین یک آفت کش است و سبب مرگ حشراتی می شود که از آن گیاه تغذیه می کنند.
مواد اولیه: ضایعات چای
314 طرح توجیهی استحصال اکسید منیزیم از آب دریا صنعتی هدف: تولید اکسید منیزیم به ظرفیت 1 تن در سال
کاربرد: در کشاورزي (کودهاي شیمیایی و ابریـشم مـصنوعی)، صـنایع شـیمیایی، شیـشه و سرامیک سازي، داروسازي، صنایع ساختمانی و … کاربرد دارد. همچنین به علت خنثی بودن، نرم و سفید بـودن آن به عنوان پرکننده در رنگسازي، کاغذ، پلاستیک و لاستیک مصرف میشود. منیزیت قدرت جـذب خـوب داشته و نسبتاً واکنش ناپذیر است که میتوان از آن به عنوان حامل حشرهکشها و میکروبکشها استفاده کرد. از منیزیت براي تهیه دیگر انواع منیزیت مانند نوع تکلیس شده استفاده می شود. همچنین به عنوان عامـل اضـافی براي یک مواد مولد فشار متداول و تولید گرافیت هاي ندولار در چدن می باشـد و بـه عنـوان عامـل احیـا بـراي تولید اورانیوم خالص و فلزات دیگر از نمک هاي آنهاست. از ویژگی هاي دیگر این عنصر می توان به سخت بـودن، متـراکم و از نظـر شـیمیایی واکـنش ناپـذیر بـودن آن اشاره کرد، این نسوز در درجه بالا با دماي ذوب 2800 درجه سانتیگراد درآجرهاي نسوز کـربن منیـزیم یـا کروم – منیزیم مورد استفاده قرار می گیرد (این نوع آجرها در ذوب آهن، فـولاد و فلـزات غیرآهنـی، شیـشه سازي و تولید سیمان بکار می روند.). در تهیه آجر منیزیاي نسوز و نیز براي شرایط نگهداري یا حفظ گرما در یک محل بکار مـی رود.
مواد اولیه: آب دریا و کانی مگنزیت
315 طرح توجیهی احداث نیروگاه chp صنعتی هدف: تولید 5 مگاوات برق و حرارت 500 درجه سانتیگراد
کاربرد: در نیروگاه های CHP فاصله ی مصرفکننده تا نیروگاه تا حد بسیار فراوانی قابل کاهش است . به گونه ای که حتی در صورت نیاز و به مقدار پیش بینی شده برای مصرف یک واحد صنعتی، می توان یک نیروگاه در ابعاد کوچک در مکانی از محدوده ی واحد راه اندازی نمود. میتوان این نوع نیروگاه ها را در سه گروه دسته بندی کرد . میکرو توربین ها، د یزل ژنراتورها و موتورهای گازسوز؛ که در این طرح استفاده از موتورهای گازسوز((Gas Engine که از سایر موارد صرفه اقتصادی بیشتر و راندمان بهتری دارند مد نظر قرار گرفته است.
مواد اولیه:
316 طرح توجیهی تولید بطری شیشه ای از خرده شیشه صنعتی هدف: بطری شیشه‌ای به ظرفیت 3000 تو و تولید انواع شیشه
کاربرد: در تمامی صنایع
مواد اولیه: مواد اولیه مصرفی در این طرح خرده شیشه ، نایلون و کارتن کوچک میباشد.
317 طرح توجیهی تولید چسب پی‌وی‌سی صنعتی هدف: تولید چسب پی وی سی به ظرفیت 1200 تن در سال
کاربرد: کفی و رويه کفش و انواع کفپوش ها و لوله های پی وی سی استفاده از چسب های پی وی سی در صنايع مختلف رايج می باشد. درکشور ما نيز از اين نوع چسب در صنايعی چون نصب کفپوش ها، لوله و اتصالات پی وی سی و پلی اتيلن و همچنين به عنوان درزگير در برخی مقاطع نيز استفاده می شود.
مواد اولیه: پودر پی وی سی و سيکلو هگزان
318 طرح توجیهی تولید چراغ قوه پلاستیکی صنعتی هدف: تولید چراغ قوه پلاستیکی به ظرفیت سالانه 40000 عدد
کاربرد: روشنایی در منـازل، معـادن، تجسسهای زیر آب و …مواد اولیه: رزین PP و PS و ورق ضد زنگ، فنر
319 طرح توجیهی تولید چای کیسه ای با گیاهان دارویی صنعتی هدف: تولید چای کیسه‌ای با گیاهان دارویی به ظرفیت 100 تن
کاربرد: دارویی و نوشیدنی به صورت دم‌کرده، جوشانده، خیسانده، پودر شده، ضماد یا کمپرس و محلول شستشو
مواد اولیه: گیاهان دارویی
320 طرح توجیهی تولید چای از برگ درخت زیتون صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید برگ چای از درخت زیتون به ظرفیت 2800 تن در سال
کاربرد: مناسب برای سیستم گردش خون و کاهش فشار خون و مفید در رفع اختلالات خواب – به دلیل داشتن خواص ضد التهابی موجب لاغری می‌شود. ضد اسپاسم، آنتی اکسیدان، ضد میکروب، ضد ویروس تب‌خال، ضد قارچ، ضد آریتمی و گشادکننده رگ های قلب، تب‌بر است و برطرف کننده نقرس و روماتیسم، از بین برنده زخم‌های دهان
مواد اولیه: برگ درخت زیتون
321 طرح توجیهی تولید جعبه پلاستیکی میوه صنعتی هدف: تولید جعبه پلاستیکی میوه به ظرفیت ١٠٠٠ تن در سال
کاربرد: جعبه های پلاستیکی در واقع یک محصول نهایی بوده که بدون هیچگونه تغییری توسط کشاورزان، باغداران، فروشندگان میادین میوه و تره بار و … جهت بسته بندی، نگهداری، حمل و نقل انواع میوه جات بکار می رود. استفاده از انواع مختلف بسته بندی ضمن اینکه قابلیت نگهداری بهتری را به کالا می بخشد در کسب سهم بالاتری از بازار برای کالای مورد نظر نیز مؤثر است. کیفیت و نوع بسته بندی میوه بسیار حائز اهمیت بوده زیرا وضعیت نامناسب حمل و نقل، فرآیند، انبار کردن و نگهداری باعث بروز حدود ٣٥ درصد ضایعات در میوه ها و سبزیجات می گردد.
مواد اولیه: پلی اتیلن سنگین
322 طرح توجیهی تولید تویی و توپ لاستیکی صنعتی هدف: تولید تویی و توﭖ لاستیکی به ظرفیت ٣٦٠ هزار عدد
کاربرد: توپ‌های ورزشی
مواد اولیه: کائوچوی طبیعی، کائوچوی مصنوعی، گوگرد، اکسید روی، اسید چرب
323 طرح توجیهی تولید تایل از ماسیه های کویری صنعتی هدف: تولید تایل از ماسه‌های کویری
کاربرد: همانطور که بارها به آن اشاره کردیم تایل به عنوان یکی از مصالح ساختمانی نوین در چند دهه اخیر پا به عرصه صنعت گذاشته که ویژگی هاي بالایی داشته که به چند نمونه از این ویژگی ها اشاراتی می شود: کاهش ضایعات ساختمانی ارتقاء کیفیت ساختمان سازي
صرفه جویی در زمان و هزینه هاي ساخت، استفاده بهینه از منابع طبیعی، بهینه سازي مصرف انرژي طراحی و تولید، تامین ایمنی بناها در برابر زلزله تایل حاصل شده از ماسه هاي کویري به دو شکل تایل روف و تایل هاي گچی می تواند عرضه شود. به دلیل اهمیت بالاي ویژگی هاي یاد شده و زیبایی منحصر به فرد این محصول به تشریح کاربردهاي این محصول می پردازیم : • هتل ها • فرودگاه ها • عایق کاري حرارتی و صوتی سقف و پیلوت ساختمان ها • رستوران ها • فروشگاه ها • مراکز تجاري • آمفی تئاتر ها • سالن هاي اجتماعات • اتاق هاي کنفرانس
مواد اولیه: ماسه و خاک
324 طرح توجیهی تولید پیگمنت اکسید آهن صنعتی هدف: تولید پیگمنت اکسید آهن به ظرفیت 10000 تن
کاربرد:
• رنگ آمیزی مواد پلاستیکی
• قابلیت استفاده در صنعت ساختمان. این پیگمنتها در ساخت سیمان رنگـی، بـه صـورت مخلوط بـا سـیمان، سـنگهای مـصنوعی رزینـی و سـیمانی، موزائیـک و موزائیکهـای گرانیتـی، انـواع کفپوشهای بتنی و رزینی، قطعات بتـنی، سفـال، آجر، سنگفرشهای بتنی، جدول، رنگ سـاختمانی کنیتکس، لمینت، الکترود ونماهای برجها و ساختمان شهرکها و الیاف موکت و موارد مـشابه کـاربرد دارد.
مواد اولیه: قراضه آهن، اسید، انواع قلیا(هیدروکسید سدیم،کلسیم )یا کربنات منیزیم، اکسید آهن، نمک آهن ،نمک آلومینیوم و..
325 طرح توجیهی تولید پودر و روغن گوشت صنعتی هدف: تولید پودر و روغن گوشت
کاربرد: پودر گوشت: به عنوان منبع پروتئین و اسیدهای امینه در تغذیه دام، طیور و آبزیان، صنعت مرغداری و دامپروری. استفاده در غذای حیوانات خانگی از جمله سگ و گربه . جایگزین سوخت فسیلی در نیروگاههای تولید انرژی و تغذیه خاک در صنعت کشاورزی – روغن گوشت: در صنعت صابون‌سازی و سایر صنایع کاربرد دارد.
مواد اولیه: ضایعات کشتارگاهی و تمامی منابع گوشتی
326 طرح توجیهی تولید پودر ماهی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید پودر ماهی به ظرفیت 500 تن و روغن ماهی به ظرفیت 75 تن
کاربرد: به عنوان منبع غنی پروتئین درتغذیه دام، طیور مرغداری و آبزیان نقش بسزایی دارد. مصرف خوراکی برای انسان، مصرف دارویی، استفاده در صنایع بهداشتی و آرایشی، صنعت رنگ‌سازی
مواد اولیه: 2200 تن ماهی و کیسه پلاستیکی
327 طرح توجیهی تولید پودر گوشت و روغن صنعتی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
328 طرح توجیهی تولید پودر گوجه فرنگی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید پودر گوجه فرنگی به ظرفیت 400 تن در سال
کاربرد: عمدتا در صنایع غذایی فرموله شده از قبیل سوپ‌های خشک، غذاهای آماده، انواع سس‌ها و غیره
مواد اولیه: گوجه فرنگی تازه
329 طرح توجیهی تولید پودر سیر، پیاز و سیب زمینی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید پودر سیر، پیاز و سیب‌زمینی به ظرفیت 1600 تن در سال
کاربرد: محصولات پودر سیر و پیاز به عنوان چاشنی، کمک پخت، طعم‌دهنده، جذب کننده برخی آنزیم‌های ناخواسته در تمامی خانوارها، رستوران و کلیه مراکز تهیه و توزیع غذا کاربرد دارد. پودر سیب‌زمینی بیشتر در تولید چیپس به عنوان کالای واسطه کاربرد دارد.
مواد اولیه: سیر، پیاز و سیب‌زمینی
330 طرح توجیهی تولید پودر سیر با گرید دامی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید پودر سیر به ظرفیت 300 تن در سال
کاربرد: اثر پودر سیر بر عملکرد سیستم ایمنی مرغان تخم گذار و بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی، افزایش مصرف خوراک و افزایش وزن جوجه‌ها و بهبود بیماری‌های تنفسی در حیوانات خانگی
مواد اولیه: سیر خام
331 طرح توجیهی تولید پودر زغال از سبوس گندم و برنج صنعتی هدف: تولید ذغال از سبوس گندم و برنج به ظرفیت 500 تن در سال
کاربرد: به صورت عادی و به صورت قالبی و فشرده قابل استفاده است.
مواد اولیه: سبوس گندم و برنج
332 طرح توجیهی تولید پودر خون (2) صنعتی هدف: تولید پودر خون به ظرفیت حدود ٧٠٠ تن در سال
کاربرد: غذای حیوانات پرورشی
مواد اولیه: خون کشتارگاهی
333 طرح توجیهی تولید پودر خون صنعتی هدف: تولید پودر خون به ظرفیت حدود ٧٠٠ تن در سال
کاربرد: غذای حیوانات پرورشی
مواد اولیه: خون کشتارگاهی
334 طرح توجیهی تولید پودر پلاسما جهت استفاده در خوراک دام صنعتی هدف: تولید پودر پلاسما از خون دام به ظرفیت 500 تن در سال
کاربرد: مورد استفاده در خوراک حیوانات پرورشی
مواد اولیه: خون کشتارگاهی
335 طرح توجیهی تولید پنبه هیدروفیل صنعتی هدف: تولید پنبه هیدروفیل
کاربرد: کارهای پزشکی، بهداشتی و آرایشی
مواد اولیه: پنبه خام، آب ژاول، صابون مایع، تیو سولفات، نرم کننده، سود کاستیک جامد، اسید سولفوریک
336 طرح توجیهی تولید شارژر گاز CNG خانگی صنعتی هدف: تولید شارژر گاز CNG خانگی
کاربرد: سوخت گیری خانگی
مواد اولیه: گاز شهری
337 طرح توجیهی تولید شاسی خودرو صنعتی هدف: تولید شاسی خودرو به ظرفیت 10000 دستگاه در سال
کاربرد: جهت استفاده در خودروها
مواد اولیه: فولاد
338 طرح توجیهی تولید سیستم موقعیت یاب جهانی GPS صنعتی
339 طرح توجیهی تولید سیستم روشنایی خورشیدی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
340 طرح توجیهی تولید سیستم آبیاری قطره ای صنعتی هدف: تولید انواع اتصالات و تجهيزات آبياري قطره اي به ظرفیت 550 تن در سال
کاربرد: آبیاری زمین‌های زیر کشت آبی
مواد اولیه: پلي اتيلن سبك/ پلي اتيلن سنگين
341 طرح توجیهی تولید سولفات سدیم صنعتی هدف: تولید سولفات سدیم به ظرفیت 25000 تن سالانه
کاربرد: پاک‌کننده‌ها ، سودا و …
مواد اولیه: خاک معدنی
342 طرح توجیهی تولید سرنگ صنعتی هدف: تولید سرنگ به ظرفیت 8 میلیون عدد در سال
کاربرد: تزریق مواد دارویی
مواد اولیه: پلی‌اتیلن سنگین، پلی‌پروپیلن
343 طرح توجیهی تولید سرکه، الکل و شیره از انگور و ضایعات کشمش صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
344 طرح توجیهی تولید سرکه از خرما صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
345 طرح توجیهی تولید ژلاتین (2) صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
346 طرح توجیهی تولید ژلاتین صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
347 طرح توجیهی تولید سر شیشه لاستیکی صنعتی هدف: تولید سر شیشه لاستیکی( سرپستانک) به ظرفیت 3240000 عدد معادل 20 تن در سال
کاربرد: در تغذیه کودکان شیرخوار
مواد اولیه: لاستیک سلیکونی، گوگرد، دی بنزتیازیل، دی سولفاید، اسید استئاریک، اکسید روی
348 طرح توجیهی تولید ژل موی سر کتیرا صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
349 طرح توجیهی تولید زئولیت مصنوعی صنعتی هدف: تولید زئولیت مصنوعی به ظرفیت 30000 تن در سال
کاربرد: کاغذسازی، ساخت فیلتر، عکاسی، تصفیه آب، یخچال های نوری، جذب اکسیژن و..
مواد اولیه: خاک‌های آتشفشانی، کائولن و آلومینا سیلیکاتها
350 طرح توجیهی تولید روغن های گیاهی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید روغن های گیاهی به ظرفیت 3000 تن در سال
کاربرد: جهت تولید انواع روغنهای خوراکی جامد و مایع که بعد از عملیات تصفیه فیزیکی و شیمیایی به عنوان چربی یکی از مواد اصلی تغذیه انسان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مواد اولیه: پنبه دانه و دانه آفتابگردان
351 طرح توجیهی تولید روغن زیره صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید روغن زیره به ظرفیت 2000 تن در سال
کاربرد: درمان گرفتگی عضلات روده، خواص ضد سرطانی، ضدباکتریایی، ضد دیابتی، تنظیم آنزیم‌های کبدی، کاهش وزن بدن
مواد اولیه: زیره
352 طرح توجیهی تولید رزین و چسب اوره فرمالدهید هدف: تولید چسب اوره فرمالدهيد به ظرفیت 1000 تن در سال
کاربرد: چسب چوب و نئوپان
مواد اولیه: اوره و فرمالدهيد و مواد افزودني
353 طرح توجیهی تولید روغن پالم از هسته خرما صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید روغن پالم به ظرفیت 1000 تن در سال
کاربرد: در تهیه مارگارین، شیرینی‌پزی‌ها و غیرو برای سرخ کردن، تردکننده استفاده در صنعت، خمیر
مواد اولیه: میوه پالم
354 طرح توجیهی تولید رزین پلی استر غیر اشباع صنعتی هدف: طرح تولید رزین پلی استر غیر اشباع به ظرفیت 25000 تن در سال
کاربرد: صنایع قایق سازي و شناورسازي، تولید لوله هاي GRP، ورق SMC ، ساخت لوازم
مواد اولیه: هیدروکینون، انیدرید مالئیک، اسید ایزوفتالیک، پروپیلن گلیکول، استایرن
355 طرح توجیهی تولید دوشاخه و سر پیج صنعتی هدف: تولید دوشاخه و سرپيچ به ظرفیت 600 هزار عدد در سال
کاربرد: ساختمان سازي
مواد اولیه: ورق برنجي، مفتول آلومينيومي، باكاليت
356 طرح توجیهی تولید دهان شویه صنعتی هدف،: تولید دهانشویه به ظرفیت 200 هزار لیتر در سال
کاربرد: این محصول خاصیت آنتی‌میکروبیال داشته که برای ضدعفونی کردن دهان و دندان و همچنین برای درمان التهابات بافت مخاطی دهان و خوشبو کننده آن کاربرد دارد.
مواد اولیه: عصاره بابونه، اسانس نعناع، اسانس اکالیپتوس
357 طرح توجیهی تولید دستگاه قرینه تراش صنعتی هدف: امکان سنجی مقدماتی طرح تولید دستگاه قرینه تراش به ظرفیت 12 عدد در سال
کاربرد: ساخت اجزا مصنوعی بدن انسان، صنعت خودرو، صنعت چوب، قالب‌های کفش، ساخت ادوات موسیقی، صنعت سنگ
مواد اولیه: قوطی، ناودانی، نبشی، چدن، میلگرد ترانس، فولاد، ورق، انواع بلبرینگ، موتور الکتریکی، گیربکس
358 طرح توجیهی تولید دستگاه سانتریفیوژ در صنایع غذایی صنعتی هدف: مطالعه امكان سنجي مقدماتي دستگاه سانتريفيوژ در صنايع غذايي به ظرفیت 100 دستگاه در سال
کاربرد: دامنه كاربرد پمپ هاي سانتريفيوژ بسيار وسيع بوده، و در صنایع شيميايي،كاغذسازي،صنايع غذايي و لبنيات، فلزات مذاب،آب و فاضلاب، دفع مواد زائد، نفت و پتروشيمي و ديگر مواد به كار مي روند.   از نظر ظرفيت دبي، توانايي اين پمپ ها براي ظرفيت هاي بالا و متوسط نوع جريان وتري و دبي هاي پايين نوع محوري و در دبي بالا نوع شعاعي مي باشد. البته دو كميت دبي و ظرفيت مستقل از هم نيستند و به شكل، اندازه و سرعت پره ها بستگي دارند.
مواد اولیه: انواع آهن‌آلات، لوازم الکترونیکی، انواع اتصالات و انواع ورق استیل
359 طرح توجیهی تولید دستگاه پخت نوری صنعتی هدف: مطالعه امکان سنجی مقدماتی طرح اولیه دستگاه پخت نوری به ظرفیت  10000 دستگاه در سال
کاربرد: مایکروویو یعنی امواج ریزی که دارای فرکانس بالا و طول موج کم است این در حالی است که ماکروویو عکس آن است. پس مایکروفر و یا اجاق مایکروویو، اجاق برقی است که از امواج مایکروویوجهت پخت استفاده می کند.
مواد اولیه: بورد الکتریکی ، بورد تغذیه ، قاب فلزی شیشه محافظ ، موج بر نوری ، فن موتور الکتریکی ، سایر تجهیزات
360 طرح توجیهی تولید دریچه منهول با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه صنعتی هدف: مطالعات امکان سنجی مقدماتی”طرح تولید دریچه منهول با قابلیت تنظیم ارتفاع و زاویه به ظرفیت 12000 عدد در سال
کاربرد: به عنوان دریچه برای تمام منهول‌ها از جمله موارد زیر کار برد دارد. منهول‌های سازمان مخابرات، منهول‌های آب، منهول‌های فاضلاب و منهول‌های گاز
مواد اولیه: چدن
361 طرح توجیهی تولید درزگیرهای سیلیکونی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
362 طرح توجیهی تولید خودکار معمولی صنعتی هدف: مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولیدخودکار معمولی به ظرفیت 85 تن معادل 12.5 میلیون عدد
کاربرد: بعنوان نوشت افزار
مواد اولیه: پلی پروپیلن، مفتول استنلس استیل، ساچمه کربور تنگستن، جوهر چرب مخصوص
363 طرح توجیهی تولید خودکار شش گوش صنعتی هدف: مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولیدخودکار شش گوش به ظرفیت 85 تن معادل 12.5 میلیون عدد
کاربرد: بعنوان نوشت افزار
مواد اولیه: پلی پروپیلن، مفتول استنلس استیل، ساچمه کربور تنگستن، جوهر چرب مخصوص، استایرن
364 طرح توجیهی تولید چیپس میوه صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید چیپس میوه‌جات به ظرفیت 280 تن در سال
کاربرد: میوه‌جات خشک شده در این طرح به شکل اسلایس، خلال، حبه یا دانه کامل خشک در دسته خشکبار و آجیل قرار گرفته و به عنوان تنقلات مصرف می‌شود. بعضی از میوه‌جات خشک مانند آلو مصارف غذایی دارند.
مواد اولیه:  سیب، گلابی، کیوی، هلو، زردآلو، آلو و … کیسه و کارتن
365 طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید چیپس اسلایس و خلال به ظرفیت 1080 تن در سال
کاربرد: بیشتر به عنوان تنقلات مصرف می‌شود و خلال سوخاری شده بیشتر مصرف غذایی دارد. همچنین به عنوان مکمل غذاهای گوشتی مصارف غذایی هم دارد. با توجه به عادات غذایی و شیوه زندگی مردم می‌تواند جایگزین سیب‌زمینی‌های سرخ شده خانگی شود.
مواد اولیه: سیب‌زمینی، نمک، ادویه و چاشنی‌ها و روغن
366 طرح توجیهی تولید چوب مصنوعی صنعتی هدف: تولید چوب مصنوعی به ظرفیت 7000 تن در سال
کاربرد: ساخت نرده‌های معابر، میز و نیمکت های پارک‌ها، تابلوهای تبلیغاتی در خیابان‌ها، حفاظ در خانه‌ها و سایر
مواد اولیه: خرده چوب
367 طرح توجیهی تولید چسب طبی صنعتی
 • هدف: تولید چسب طبی به ظرفیت چسب زخم كمك هاي اوليه : ١٠ ميليون قطعه
 • چسب اكسيد روي : ١٠ ميليون رول چسب ضد درد : ٦ ميليون قطعه
 • چسب روماتيسم : ١٨ ميليون قطعه
  کاربرد: امور درماني به صورت نوار چسب و هندي پلاست بر روي زخم ها و بريدگيها و همچنين به صورت بانداژ و بر روي بانداژ
  مواد اولیه: فیلم PVC از جنس PVC نرم،  پارچه پنبه اي ( ١٠٠ درصد پنبه جهت جذب بالا) چسب دارويي
368 طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی خودرو صنعتی هدف: تولید قطعات لاستیکی خودرو به ظرفیت 450 تن در
کاربرد:  محصول تولیدي طرح قطعات لاستیکی خودرو است و لذا کاملا واضح است که مورد مصرف و کاربرد این قطعات در خودرو سازي است و می توان گفت که هر خودرو بدون استثناء از این قطعات استفاده می کنند ، لیکن مشخصات فنی آنها به نسبت نوع خودرو متفاوت است .
مواد اولیه: لاستیک و مواد شیمیایی- ماده اولیه مصرفی طرح، انواع لاستیک خام و مواد افزودنی آن است که این مواد شامل گوگرد، اکسید روي ، پودر لاستیک ، کائولن ، بنتونیت و … خواهد بود . تعیین نوع مواد لاستیکی و مواد افزودنی به همراه فرمول دقیق آنها با توجه بر مشخصات فنی قطعه نهایی صورت میگیرد.
369 طرح توجیهی تولید قطعات فایبر گلاس صنعتی هدف: طرح تولید قطعات فایبرکلاس به ظرفیت 200 تن در سال
کاربرد: عمده کاربرد قطعات فایبرکلاس در صنایع حمل و نقل، ساختمان و لوازم بهداشتی، مصارف تفریحی، مصارف عمومی و صنعت برق می‌باشد.
مواد اولیه: رزین پلی استر، انواع الیاف شیشه، شتاب‌دهنده (نفتنات کبالت)، رنگ
370 طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی پلاستیکی صنعتی هدف: تولید قطعات صنعتی پلاستیکی (شیلتگ‌های پلی آمیدی) به ظرفیت 1100 تن در سال
کاربرد: به دلیل دارا بودن خواص ویژه در محیط‌هایی که تماس با مواد شیمیایی و همچنین انعطاف پذیری و مقاومت مکانیکی بالا در محدوده دمایی گسترده مدنظر است مورد استفاده فرار میگیرند. علاوه بر آن به دلیل خواص زیست سازگاری این پلیمرها شیلنگ‌هایی از جنس پلی امید و پلی یورتان در صنایع داروسازی و پزشکی نیز کاربرد دارند.
مواد اولیه: پلی امید و مواد افزودنی
371 طرح توجیهی تولید قطعات بتن آماده صنعتی هدف: تولید بتن آماده با ظرفیت 60000 هزار تن در سال
کاربرد: ساخت سدهای بتنی، دیوارهای حایل، پرده آب بند زیر سدهای خاکی،‌ ساخت بناهای شهری اعم از مسکونی، اداری تجاری و …
مواد اولیه: سیمان، ماسه و شن
372 طرح توجیهی تولید قرص قهوه صنایع غذایی و تبدیلی هدف:  تولید قرص قهوه به ظرفیت 3000 تن در سال
کاربرد: به دلیل خاصیت نشاط بخشی قهوه، ضد افسردگی است. نوشیدن یک فنجان قهوه در بسیاري از مواقع سردرد شما را برطرف میکند. قهوه به دلیل داشتن مادهاي به نام تانن از پوسیدگی دندان جلوگیري میکند. تحقیقات 9 ساله دانشمندان ژاپنی نشان میدهد مصرف منظم قهوه به دلیل دارا بودن اسیدکلروژونیک، خطر ابتلا به سرطان کبد را تا 49 درصدو مصرف نامنظم قهوه می تواند خطر ابتلا به سرطان کبد را تا 29 درصد کاهش دهد. محققان هلندي به این نتیجه رسیدند که نوشیدن یک فنجان قهوه در طی روز خطر ابتلا به دیابت را کاهش میدهد. زیرا ترکیبات موجود در قهوه از جمله منیزیم و پتاسیم به سوخت و ساز قند در بدن کمک میکند. -6 تحقیقات ، دو محقق ایرانی در آمریکا نشان دادهاست که بوییدن دانههاي قوه میتواند باعث بازگشت اشتهاي از دست رفته پس از آشپزي شود. آنان معتقدند که مولکولهاي قهوه با حرکات جنبشی خاص خود باعث جدا شدن مولکولهاي غذا از گیرندههاي بویایی بینی و بدین ترتیب باعث بازگشت اشتهامیشود.این دو محقق همچنین این روش را جهت افزایش سلامتی حیوانات در موسسههاي تحقیقاتی پیشنهاد کردهاند
مواد اولیه: قهوه خام، طعم دهنده های خوراکی و ظروف بسته‌بندی
373 طرح توجیهی تولید قابل فایبر گلاس صنعتی هدف: تولید قایق فایبرگلاس به ظرفیت 2500 فروند در سال
کاربرد: عمده‌ترین کاربرد قایق‌های فایبرگلاس در مصارف تفریحی، نظامی، تحقیقاتی و ماهیگیری می‌باشد. سبکی، مقاوم بودن در برابر خوردگی، انعظاف‌پذیری بالا در طراحی از مزایای محصولات کامپوزیتی برای کاربردهای دریایی می باشد. به بعضی از کاربردهای این محصولات در ذیل اشاره می شود. – بدنه قایق‌های کوچک نظیر قایق‌های تفریحی، شنا، ماهیگیری، پارویی، موتوری، گشت و پلیس. – بدنه جت اسکی – صندلی قایق‌های بزرگ – ضربه‌گیر کنار اسکله – قطعات تزئنی داخل کشتی و قایق‌های بزرگ
مواد اولیه: رزین پلی استر، رزین، شروع کننده پراکسید، شتاب دهنده کبالت، الیاف شیشه‌ای ، بتونه، پلی وینیل الکل، خمیر رنگ، استایرن، واکس، استون، دترجنت، موتور، پیچ و مهره و کارتن
374 طرح توجیهی تولید غذاهای آماده و نیمه آماده (انواع ناگت) از مرغ و ماهی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید ناگت مرغ و ماهی برای مصارف غذایی به ظرفیت هرکدام 7500 تن در سال
کاربرد: تولید و فرآوری های خمیری از ماهی و نیمه آماده از مرغ به عنوان یک صنعت تبدیلی خیلی مهم است. بررسی و تعیین فرمول مناسب فرآورده‌های گوشت و ماهیان مطابق با سلیقه مصرف کنندگان ایرانی تهیه می‌شود. ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای از آبزیان را به صورت غذاهای آماده مصرف در مناطق عمومی نظیر رستوران‌ها و نیز منازل قابل عرضه می سازد.
مواد اولیه: مرغ، ماهی، نمک، روغن، ادویه، مواد بسته بندی
375 طرح توجیهی تولید عطر و ادکلن با مواد آروماتیک صنعتی هدف: طرح تولید عطر و ادکلن با مواد آروماتیک به ظرفیت 328 تن در سال
کاربرد: مواد خوشبو کننده و چاشنی‌ها در صابون‌ها و مواد شوینده در پوشاندن، خنثی کردن و تغییر بوی محصولات گوناگون، علاوه بر ایجاد بوی خوش معطر و مشخص برای مواد بی‌بو استفاده می‌شوند. آهار پارچه‌ها برای از بین بردن بوی چسب و کازیین، محصولات چرمی و کاغذی برای از بین بردن بوی ماده خام. از بین بردن بوی نفت در افشانه‌های مگس کش. کنسروسازی‌ها، کارخانه‌های عصاره‌گیری، کارخانه‌های بازیافت زباله، سیستم‌های فراروش مواد غذایی بوی رنگ در زمان خشک شدن. برای جلب مشتری، سیستم تهیویه مطبوع و غیره
مواد اولیه: اتیل الکل، آب مقطر، اسانس‌های مختلف، مواد پایدار کننده و ثابت کننده
376 طرح توجیهی تولید ضد یخ صنعتی

هدف: طرح تولید ضد یخ به ظرفیت 960 متر مکعب معاد 1070 تن در سال
کاربرد: با شروع فصل زمستان يكي از كالاهايي كه مورد تقاضاي دارندگان خودرو قرار مي گيرد، مايعات خنك كننده موتور است كه در بازار اصطلاحاً با عنوان ضديخ شناخته مي شود . ضديخ، يك تركيب شيميايي شامل اتيلن گليكول، بازدارنده هاي خوردگي، مواد ضدكف، رنگ و آب است كه مخلوطي از آن با آب به عنوان پايين آورنده نقطه انجماد مايع ات خنك كننده موتورخودرو به كار مي رود . ضديخهمچنين به عنوان افزايش دهنده نقطه جوش آب در سيستم خنك كننده موتورهاي درون سوز نيز به كار مي رود كه مخلوط ٤٠ ت ا ٧٠ درصد آن در چهار فصل سال مناسب است . اجزاي تشكيل دهنده مايعات خنك كننده موتور عبارتند از: سيال پايه، بازدارنده هاي – سيستم خنك كننده انواع موتورهاي درون سوز- سيستم هاي خنك كننده صنعتي- نيروگاه ها- انواع سيستم هاي خنك كننده خودروهاي سنگينخوردگي، مواد ضدكف، آب، رنگ.
مواد اولیه: اتیلن گلیکول، مواد ضد خورندگی، اندیکاتور، قوطی فلزی 4 لیتری و کارتن مقوایی

377 طرح توجیهی تولید شیلنگ های فشار قوی صنعتی هدف: طرح تولید شیلنگ‌های فشار قوی به ظرفیت 240 تن در سال
کاربرد: در انتقال گازها و مایعات مخصوصا هوای فشرده و روغن به کار رفته در سیستم‌های هیدرولیک
مواد اولیه: لاستیک نیتریل، اکسید روی، اسید استتاریک، دوده، نرم کننده، گوگرد، فاکتیس، ضد اکسایش، پلی کلرور پرن، اکسید منیزیم، شتاب دهنده، کربنات کلسیم، واکس، خاک چینی، رایون، پلی استر، نمک، MTBS – NR,  SBR.,
378 طرح توجیهی تولید شیلنگ فشار قوی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
379 طرح توجیهی تولید شیشه خود تمیز کن صنعتی هدف: طرح توجیهی شیشه خود تمیز کن به ظرفیت پیشنهادی 2 میلیون متر مربع در سال
کاربرد: 1- شيشه هاي پنجره ، نما و سقف هاي شيشه اي ساختمانها  -2 ويترين مغازه ها -3 گلخانه ها -4 سلولهاي خورشيدي
مواد اولیه: شيشه فلوت و تتراكلريد تيتانيوم
380 طرح توجیهی تولید شیره خرما (2) صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح تولید شیره خرما به ظرفیت 3000 تن و کنجاله خرما به ظرفیت 2000 تن در سال
کاربرد: تهیه نوشابه‌هاَ، تهیه ترشی خرما، تهیه سس خرما، مصرف شیره بصورت مستقیم در خانواده‌ها، مصرف به عنوان شیرین کننده‌ها،َ آب میوه‌ها، تهیه بستنی‌های میوه‌ای، تهیه شیرینی آردی مثل انواع بیسکویت‌ها- کیک‌ها- شیرینی و حلوا، تولید مرباها، تولید سرکه،
مواد اولیه: خرمای درجه 2 و 3 ، گالن پلاستیکی، آهک،‌ ذغال فعال، ظروف پت با درب و لیبل
381 طرح توجیهی تولید شیره خرما صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد: تهیه نوشابه‌هاَ، تهیه ترشی خرما، تهیه سس خرما، مصرف شیره بصورت مستقیم در خانواده‌ها، مصرف به عنوان شیرین کننده‌ها،َ آب میوه‌ها، تهیه بستنی‌های میوه‌ای، تهیه شیرینی آردی مثل انواع بیسکویت‌ها- کیک‌ها- شیرینی و حلوا، تولید مرباها، تولید سرکه، و خوراک دام
مواد اولیه:  خرما و مواد بسته بندی کمکی
382 طرح توجیهی تولید شیر، ماست و خامه پاستوریزه صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح تولید شیر پاستوریزه به ظرفیت 2000 تن ، ماست به ظرفیت 1500 تن و خامه به ظرفیت 150 تن در سال
کاربرد: شیر و فرآورده‌های لبنی از آنجا که مستقیما در سبد مصرف خانواده قرار می‌گیرند، جزو کالاهای مصرفی طبقه بندی می‌شوند.
مواد اولیه: شیرخام، سود، هیپوکلریت سدیم، نایلون بسته‌بندی شیر، ظروف یکبار مصرف و سبد شیر و ماست
383 طرح توجیهی تولید شیر، ماست و خامه بسته بندی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: بطری یک لیتری شیر 5400  ، ظرف 1000 گرمی ماست 5600 و خامه 100 گرمی1000
کاربرد: گروه شیر و فرآورده هاي لبنی بدلیل داشتن پروتئین بسیاربالا، چربی، قند، کلسیم، فسفر و ویتامین درسبد غذائی اهمیت ویژه اي دارند و مصرف گروه شیر و لبنیات درهر شرایط سنی و B و A هاي گروه جنسی و بخصوص کودکان و سالمندان فوق العاده مهم است. شیر و لبنیات در رشد و استحکام استخوانها و دندانها، رشد عمومی بدن و سلامت پوست و مو تاثیر ویژه دارند.
مواد اولیه: شیر، استارتر، شیر خشک، آب آشامیدنی، استبیلایزر، بطری و ظروف مصرفی
384 طرح توجیهی تولید شربت های گیاهی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح تولید شربت‌های گیاهی
کاربرد: محصول مورد بررسی در اين گزارش که انواع شربت گياهی می باشد.به عنوان يک کالای مصرفی نقش بسزايی در درمان انسانها ايفا می نمايد و صرفا کاربرد آن در جنبه درمانی میباشد.
مواد اولیه: عصاره گیاهی، آب، سایر مواد افزودنی، بطری شیشه‌ای، جعبه، کارتن و بروشور
385 طرح توجیهی تولید شبه قیر از زباله صنعتی هدف: طرح تولید 21600 متر مربع عایق رطوبتی
کاربرد: صنعت ساختمان و راه سازی
مواد اولیه: زباله، اصلاح کننده شیمیایی، اصلاح کننده معدنی
386 طرح توجیهی تولید مالچ مصنوعی صنعتی هدف: طرح تولید مالچ مصنوعی به ظرفیت 70000 تن در سال
کاربرد: مالچ پاشی در کشاورزی ارگانیک، استفاده از مالچ در گلخانه‌ها، استفاده از مالچ به منظور ایجاد Solavization
مواد اولیه: فوم، چسب فوری – صنعتی، پلاستیک پلی اتیلن
387 طرح توجیهی تولید ماءالشعیر صنایع غذایی و تبدیلی هدف: طرح تولید ماءالشعیر به ظرفیت 10 میلیون لیتر و مالت به ظرفیت 2500 تن در سال
کاربرد: مالت و عصاره آن به دلیل ویژگی‌های آنزیمی، قدرت طعم‌دهندگی، رنگ و ارزش تغذیه‌ای کاربرد دارد. در صنایع مختلف غذایی چون قنادی‌ها، در تهیه بیسکویت، انواع کارامل، شیرینی و در تولید سرکه، الکل، غلات صبحانه‌ای، بسیاری از نوشابه‌ها و شیرهای آشامیدنی مثل شیرکاکائو، در نانوایی، غذای کودک و به عنوان مکمل تقویتی و غذایی. مصرف این ماده استخوان‌بندی را محکم و ضعف و بی‌اشتهایی را از بین می‌برد و در پزشکی در موارد کم خونی و بیماری‌های عصبی تجویز می‌گردد. در موارد سوءهاضمه‌های گلوسیدی، کمبود ترشح بزاق و در دوران نقاهت بیماری‌ها در تمامی مراحلی که به یک غذای سهل‌الهضم نیاز است مورد استفاده قرار می‌گیرد. ماءالشعیر نوعی نوشیدنی گازدار بدون الکل است که از عصاره جوانه جو تهیه می شود و دارای ترکیباتی مانند ساکارز، گلوکز، مالتوز و ویتامین C ، ویتامین های گروه B ، اسیدهای آلی، انواع آمینواسید ها، املاح، اسید نوکلئیک و آب گازدار است.
مواد اولیه: مواد اولیه مصرفی مالت، جو، و مواد اولیه مصرفی ماء الشعیر ، مالت، شکر، عصاره رازک گاز کربنیک، اسیدهای خوراکی( تارتاریک، لاکتیک و سیتریک اسید) است.
388 طرح توجیهی تولید ماهی دودی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:  طرح دودی کردن و شور کردن ماهی به ظرفیت 500 تن در سال
کاربرد: مصرف ماهی به عنوان یکی از اقلام سبد غذایی خانواده ها متداول است لیکن به دلیل عدم سهولت دسترسی و عادات مصرفی مردم کشورمان، گوشت مرغ بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. که با توجه به برنامه‌های دولت که در سالهای اخیر و برای رواج مصرف بیشتر ماهی پیاده کرده است، پیش بینی می‌شود مصرف این کالا مورد توجه بیشتری از سوی خانواده‌ها قرار گیرد و در این مورد فراهم کردن این محصول در بسته‌بندی های مناسب و به علاوه انواعی چون ماهی دودی و شور به دلیل طعم متفاوت می‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد.
مواد اولیه: ماهی تازه یا منجمد، نمک تصفیه شده خوراکی، خاک اره و وسایل بسته‌بندی
389 طرح توجیهی تولید لوله های پلی اتیلن کروگیت صنعتی هدف: مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید لوله‌های پلی اتیلن کروگیت به ظرفیت 3000 تن در سال
کاربرد: خطوط فاضلاب، زهکشی‌ها، خطوط جمع‌آوری آبهای روی سطح و زیر سطح زمین هدایت و جمع‌اوری سیلابها سیستم های شناور مانند اسکله‌ها و …
مواد اولیه: پلی اتیلن سنگین، کربن بلاک
390 طرح توجیهی تولید لوله پلی اتیلن صنعتی هدف: تولید لوله‌های پلی اتیلن به ظرفیت 2000 تن در سال
کاربرد: آبرسانی و آبیاری مزارع، آبیاری قطره‌ای، انتقال فاضلاب شهری، ساختمانی و پساب‌های صنعتی، گازرسانی شهری و روستایی، پوشش کابل‌ها، پوشش لوله‌های فلزی و بتنی
مواد اولیه: پلی اتیلن HDPE  ، دوده، نوار بسته‌بندی و کارتن بسته بندی
391 طرح توجیهی تولید لوازم خانگی خورشیدی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
392 طرح توجیهی تولید لامپ led فوق کم ممصرف صنعتی هدف: مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید لامپ LED  فوق کم مصرف به ظرفیت 70000 عدد در سال
کاربرد: روشنایی محیط‌های بسته، مسکونی و اداری – روشنایی محیط‌های عمومی و معابر شهری، این لامپ ها در قالب چراغ‌های خیابانی و پروژکتورها در روشنایی محیط‌های عمومی و خیابانها مورد استفاده قرار می‌گیرد. مصرف کم و طول عمر زیاد این محصولات گرایش را به سمت استفاده از لامپ‌های کم مصرف سوق داده است – نورپردازی و تزئین محیط
مواد اولیه: برد PCB ، دیود نوری، گپ سر پیچی شمعی، فرم و قاب، انواع مقاومت، قلع، سیم افشان، دیود یکسو کننده، پلی اتیلن تزریقی، چسب حرارتی، روغن حلیم، کارتن
393 طرح توجیهی تولید لاک قوطی صنایع غذایی صنعتی هدف: مطالعات امکان سنجی طرح لاک مورد مصرف در قوطی سازی صنایع غذایی
کاربرد: لاک برای حقاظت از رنگ مواد غذایی رنگی نظیر میوه‌ها، برای مواد غذایی گوشتی که نیاز به استریلیزاسیون طولانی دارند. برای مواد پروتئینی، جهت حفاظت قوطی از زنگ زدگی، جلوگیری از بروز واکنش شیمیایی بین محتوی و فلز
مواد اولیه: رزین‌ها، پیگمان‌های عالی، رنگدانه یا پیگمان‌ها، حلال‌ها، و مواد افزودنی
394 طرح توجیهی تولید لاک غلط گیر (2) صنعتی
 • هدف: طرح توجیهی و گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید لاک غلط گیر
 • کاربرد: اين محصول در سبد لوازم تحرير جای داشته و در راستای پاک کردن مطالب نگارش شده با خودکار که با پاک کن های موجود قابل پاک کردن نيستند استفاده میگردد.
 • مواد اولیه: دی اکسید تیتانیوم، رزین اکریلیک، استون، هیدروکسید سلولز، الکل اتوکسی،
395 طرح توجیهی تولید لاک غلط گیر صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
396 طرح توجیهی تولید گیربکس خودرو صنعتی هدف:  طرح تولید گیربکس خودرو به ظرفیت 30000 دستگاه در سال
کاربرد: محصول تولیدی طرح ، گیربکس خودرو است و لذا کاملا واضح است که مورد مصرف و کاربرد این محصولات در خودرو سازی است و براحتی می توان گفت که هر خودرو بدون استثناء از این مجموعه ها استفاده می کنند ، لیکن مشخصات فنی آنها به نسبت نوع خودرو متفاوت است .
مواد اولیه: ماده اولیه طرح انواع فولاد و قطعات نیم ساخته معرفی گردید . میزان مصرف مواد اولیه طرح به طور کامل تابع میزان تولید محصول می باشد.
397 طرح توجیهی تولید گلوتن صنایع غذایی و تبدیلی هدف: مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید گلوتن به ظرفیت 1500 تن در سال
کاربرد: گلوتن به صورت فعال در صنایع گوشت از جمله تولید سوسیس، کالباس، و همبرگر، در صنایع فرآورده‌های آرد مانند نان‌های رژیمی، کیک، شیرینی، غذای کودک و ماکارونی، بهبود دهنده و حجم دهنده نانها. در تهیه آمینو اسیدها و آدامس به عنوان مواد غذایی فعال عمل کرده و در مواد پاک کننده به کار می‌رود. در صنایع چسب و کارتن سازی در مواد دارویی، باند و یا پارچه‌های تنظیف، در غذای دام و طیور به عنوان منبع غنی از مصرف می شود. در نوشابه‌ها و شربت‌ها به صورت ماده خام با تغییراتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. امروزه به تنهایی یا همراه با پروتئین سویا تا حدودی جای کازئینات را پر می‌کند. در خمیر پیتزا جهت ایجاد حجم مناسب و تخلخل بیشتر بافت بکار می‌رود.
مواد اولیه: آرد گندم
398 طرح توجیهی تولید گاردریل کامپوزیتی حفاظ جاده ها و اتوبان‌ها هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
399 طرح توجیهی تولید کیسه خون صنعتی هدف: مطالعه امكان سنجي مقدماتي طرح اوليه تولید كيسه خون به ظرفیت 3 میلیون عدد در سال
کاربرد: اختلال در حمل و نقل مواد غذايي و مواد زايد در بدن و نيز حفاظت بدن درمقابل ميكروارگانيزم هاي مهاجم باعث به خطر ا فتادن روند عادي و توازن در بدن مي گردد . انجام اين خدمات حياتي در بدن انسان، بر عهده دو دستگاه قلبي عروقي (گردش خون) و دستگاه لنفاتيك مي باشد و خونبستر اوليه اين نقل و انتقالات بشمار مي آيد . خون تنها بافتي است كه در درون بدن در گردش است. از جمله وظايف حيات ي خون، رساندن مواد لازم به سلولها و دوركردن مواد زايد از آنهاست . علاوه بر آن، بسياري از ابزارهاي ضروري براي مقابله با مهاجمين خارجي و نيز تنظيمات داخلي بدن را خون فراهم مي آورد .خون ، بافت مايعي است كه عوامل شيميايي گوناگون و فراواني در آن محلول بوده و مي ليون ها سلول مختلف درآن وجود دارند . بخش مايع خون را ” پلاسما ” و بخش ديگر آنرا” عناصر سلولي ” خون مي نامند.
مواد اولیه: گرانول و مستربچ

400

طرح توجیهی تولید کود کمپوست (2)

کشاورزی، شیلات، دام و طیور

هدف: تولید کود کمپوست به ظرفیت 10000 تن در سال
کاربرد: کمپوست به عنوان یک کود اصلاحی نهایی خاک محسوب شده و با در اختیار گذاشتن بهترین مواد و عناصر خود به خاک، به آن جان تازه‌ای داده و زندگی می‌بخشد افزایش کمپوست به خاک در واقع یک سرمایه‌گذاری طولانی بوده و می‌تواند به عنوان یک قسمت جدایی ناپذیر خاک درآید و برای گیاهانی که در آینده کشت می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مواد اولیه: زباله شهری، کیسه چند لایه، نخ

401 طرح توجیهی تولید کود کمپوست کشاورزی، شیلات، دام و طیور

هدف: تولید کمپوست به ظرفیت 18000 تن در سال
کاربرد :زمينهاي زراعي و باغي:هر چند كه در زمينهاي زراعي و باغي استفاده از كودهاي حيواني و شيميايي به دليل قيمت پائين- تر اين كودها در اندازه مورد نياز, در مقايسه با كمپوست رايجتر است, ليكن در سال هاي اخير استفاده از كمپوست كه به دليل فوايدش گاه در طبقهبندي كود هم قرار داده ميشود, به دليل مزاياي متعددي كه پيشتر توضيح داده شد, از سوي بسياري از كشاورزان و باغداران مورد توجه قرار گرفته است. به گفته كارشناسان به طور متوسط در هر كتار زمين زراعي و باغي, سالانه به ترتيب 3 تن در سطح ديم و 7 تن در سطح آبي, كود مورد نياز مي‌باشدگلها و گياهان زينتي:

 گلهاي گلداني, نهال, درخت و درختچه, گياهان فصلي و نشايي, زعفران, گل محمدي و گياهان دارويي از جمله گل و گياهاني هستند كه در اين طبقهبندي قرار ميگيرند. با توجه به اين مهم كه استفاده از كمپوست در كشتهاي خاص كاربرد فرآون دارد, گلخانههاي منازل, گلخانه هاي شيشهاي, چوبي و پلاستيكي و كليه اماكني كه گلها و گياهان زينتي در آن كشت ميشود, به عنوان پتانسيلهاي مصرف

فضاي سبز:

يكي از بيشترين مصارف كمپوست كه در سالهاي اخير مورد توجه شهرداري استانهاي مختلف قرار گرفته است, استفاده از آن در ايجاد فضاي سبز و كاشت چمن ميباشد. با توجه به توسعه پارك , ها احداث بزرگراهها و اتوبانها و نقش گياهان در كاهش آلودگي هوا، گسترش فضاي سبز در سالهاي آتي در همه شهرهاي كشور, به خصوص كلان شهرها, قابل پيش بيني است. روشن است گسترش فضاي سبز همراه با ضرورت مديريت پسماندهاي شهري, راهحلي مستقيمتر از توليد كمپوست از زبالههاي تر و مصرف كمپوست در غنيسازي خاكهاي مورد مصرف در ايجاد فضاي سبز و ساير فعاليتهاي توليد محصولات زراعي ندارد
مواد اولیه: زباله‌های شهری

401 طرح توچیهی ایجاد واحد چاپ صنعتی صنعتی
 • هدف:  چاپ با ظرفیت 6600 ورق در ساعت
 • کاربرد: مهم ترين کاربرد چاپ بر روی فلزات، چاپ بسته بندی و به صورت خاص چاپ قوطی های فلزی است. قوطی های فلزی شامل انواع بسيار متنوعی از جعبه محصولات هستند که از نمونه های آن می توان به قوطی های مواد غذايی آماده، انواع روغنها (روغن موتور، روغن ترمز، روغن های صنعتی، و …)، روغن جامد خوراکی، شيرينی، اسپری، رب گوجه فرنگی، شير خشک، چای، انواع نوشيدنی های گازدار، کمپوتها، آب ميوه، گز، رنگها، کرمها و بسياری ديگر اشاره نمود. بر اين اساس همانطور که مشاهده می شود زمينه های کاربردی بسيار زياد و متنوعی برای چاپ بر روی فلز موجود است که اين امر از جهتی می تواند اطمينان بخش ايمن بودن سرمايه گذاری در اين رشته باشد.
  مواد اولیه: ورق فلزی قلع اندود، مرکب چاپ، لاک و ورنی، فیلم و زینک
402 طرح توجیهی تولید کود از پساب کارخانجات تولید الکل صنعتی هدف: تولید کود از پساب کارخانجات الکل به ظرفیت 1000 تن در سال
کاربرد:
مواد اولیه:
403 طرح توجیهی تولید کنسانتره زرشک صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید کنسانتره زرشک به ظرفیت 1500 تن در سال
کاربرد: صنايع دارويي، صنايع آرايشي بهداشتي، آبميوه، پاستيل هاي ميوه اي ، بستني ميوه‌اي، شيريني مغزي دار و ويفر خامه اي
مواد اولیه: زرشک تازه
404 طرح توجیهی تولید کنسانتره آب هویچ صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید کنسانتره آب هویج به ظرفیت 3000 تن در سال
کاربرد: طعم‌دهی به مخلوط آب‌میوه‌ها و آب سبزیجات ماننده آب کرفس و آب گوجه فرنگیرنگ‌دهی به مخلوط آب میوه‌ها و غذاهای دیگرتامین ویتامین و املاح بدنتقویت سیستم ایمنی بدن در مقابل انواع بیماری‌ها و سرطان و پیشگیری از دیابت، سو هاضمه، نقرس و بیماری‌های قلبی، تصفیه کننده خخون و کبد از سمومدرمان عفونت‌های روده‌ای و گوارشیکاهش پیر شدن بافت‌های بدن و محافظت پوست و آنتی‌ اکسیدان‌ خون
مواد اولیه: کنسانتره آب هویج، اسید سیتریک، کارتن، شکر و غیره
405 طرح توجیهی تولید کنتور گاز دیافراگمی صنعتی هدف: تولید کنتور گاز دیافراگمی به ظرفیت 100000 عدد در سال
کاربرد: اين محصول(کنتورگاز) به عنوان يک کالای نهایی مورد استفاده خانوارها در واحدهای مسکونی ميباشد همچنين جهت مصرف واحدهای تجاری و کسبه نيز کاربرد دارد.
مواد اولیه: ورق روغنی 2 میلی، استنلس استیل، مواد ABS، واشر لاستیکی، واشر فیبری، چسب، رنگ، پیچ، لوله 2 اینجی
406 طرح توجیهی تولید کائولن معدنی هدف: تولید کائولن به ظرفیت 150000 تن در سال
کاربرد: صنایع کاغذ سازی، نسوزها، مصالح ساختمانی، صنعت رنگ‌سازی، صنعت لاستیک سازی، صنعت پلاستیک، مصارف شیمیایی و بصورت کاتالیزور،كائولن علاوه بر مواردي كه توضيح داده شده در مواردي از قبيل صنايع كشاورزي و از ها جمله صنايع غذايي حيوانات، كودهاي شيميايي و آفت كش مورد استفاده قرار ميگيرد. اين كانه همچنين در ساخت چسب و مواد چسبنده، فايبر گلاس، ساخت لوازم داروئي و بهداشتي و آرايشي نيزمورد استفاده قرار ميگيرد كه بعلت درصد كم مصرف آن فقط به ذكر موارد مصرف اكتفا مي .شود
مواد اولیه: کانسنگ کائولن
407 طرح توجیهی تولید قند مایع خرما صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
408 طرح تویهی تولید سرکه و علوفه دامی از ملاس چغندر قند صنایع غذایی و تبدیلی هدف:  تولید سرکه  به ظرفیت 1000 تن در سال و خوراک دام
کاربرد: از سرکه در تهیه بسیاری از غذاها به یک ترشی متداول بکار می‌رود. همچنین در تهیه سس سالاد نیز استفاده می‌شود برای درست کردن کردن برخی شربت‌ها نظیر سکنجبین نیز کاربرد دارد علاوه بر مصارف خانگی که در بالا ذکر شده سرکه در تهیه بسیار از مواد غذایی از جمله کنسروها و ترشی‌سازی در صنعت کاربرد دارد
مواد اولیه: ملاس چغندر قند، مخمر، سایر افزودنی‌ها
409 طرح تویهی تولید خوراک دام از پساب کارخانجات الکل سازی صنعتی هدف: تولید خوارک دام از پساب کارخانجات الکل به ظرفیت 20000 تن در سال
کاربرد: جهت مصرف در تغذيه دام ها در تمام گاوداري هـا و دامداري هاي موجود در سراسر كشور مي باشد.
مواد اولیه: پساب کارخانجات الکل با بریکس 7 و مواد شیمیایی برای خنثی‌سازی
411 طرح توجیهی کشت قارچ خوراکی کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف: تولید قارچ دکمه‌ای به ظرفیت 200 تن در سال
کاربرد: قارچ به دو صورت تازه و کنسروی مورد مصرف قرار می گیرد اما آنچه که تجربه نشان داده است در گرایش های آینده , تمایل به سوی افزایش مصرف قارچ تازه و تثبیت میزان مصرف قارچ کنسروی خواهد بود .از مصارف مهم قارچ های کنسروی استفاده از آن در تهیه پیتزا است و لذا باتوجه به گرایش های موجود به سوی مصرف قارچ تازه , احتمالا ” در آینده نیز در تولید پیتزا بیشتر از قارچ تازه استفاده خواهد شد کما اینکه در حال حاضر هم برخی از کشور ها همین کار را می کنند.
مواد اولیه: کاه گندم، کود مرغی، کود اوره، ملاس چغندر، سنگ گچ، بذر قارج (اسپان)
412 طرح توجیهی کشت جوانه غلات کشاورزی، شیلات، دام و طیور هدف:  تولید جوانه حبوبات به ظرفیت 12000 تن در سال
کاربرد:  جوانه حبوبات را ميتوان به سادگي در انواع پيش غذاها و دسر ها مانند سالاد مورد استفاده قرار داد. همچنين ميتوان جوانه ها را در پخت انواع سوپ بكار برد . جوانه ها را ميتوان پس از خشك كردن به صورت پودر در آورده و علاوه بر سوپ هاي آماده به صورت پوره و غذاي كودك نيز استفاده كرد  جوانه ها همچنين كاربردهاي گياهي و پزشكي نيز دارند ، بدين صورت كه در ساختن انواع كرم‌هاي گياهي و داروهاي ضد سرطان بكار مي رود
مواد اولیه:  انواع حبوبات ، ظروف بسته‌بندی، سلفون، چسب
413 طرح توجیهی فرآوری صیفی جات صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید مربای هندوانه و خربزه و پوست هندوانه و خربزه به ظرفیت 2000 تن در سال
کاربرد:از هندوانه , و خربزه به صورت تازه خوري مصرف میشود. و یا ،براي تهیه آب میوه و فالوده و استفاده می شود.از هندوانه براي تولید الکل اتیلیک نیز استفاده می‌گردد. هندوانه داراي اسید آمینه اي بنام سیترولین و موادي بنام کاروتن و لیکوپن و نوعی قند بنام انیتول می باشد. که از این قند براي تولید الکل اتلیک استفاده می‌شوداز هندوانه میتوانید در تهیه انواع سالادهاي میوه استفاده کنید از هندوانه و پوست هندوانه براي تولید ترشی نیز استفاده میگردد. . مردم کشور روسیه و برخی مناطق کشور خودمان از این میوه ترشی تهیه میکنند و این ترشی یکی از متداولترین راههاي به مصرف رساندن این میوه به حساب میآید. به علاوه کشورهاي اروپایی نیز از پوست خارجی این میوه ترشی تهیه میکنند و آن را به همراه غذایشان به مصرف میرسانند.از هندوانه براي تولید انواع دسر و ژله نیز استفاده می‌گردد.همچنین تخم این محصولات به عنوان آجیل در ایران وکشوره هاي دیگر به مصرف می‌رسد. تخم هندوانه داراي حدود 30 درصد روغن است که از نظر خواص شیمیایی مانند روغن بادام می باشد .
مواد اولیه: انواع میوه و سبزی، مواد قندی، پکتین، اسید، افزودنی‌های مجاز
414 طرح توجیهی فرآوری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی صنعتی هدف: فرآوری سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی به ظرفیت
کاربرد: گوهر درمانیف ساینده، ساینده‌های بادی، برش با فشار آب، فیلتر کردن، چاه‌های نفت، داروسازی
مواد اولیه: سنگ‌های عقیق و فیروزه و سنگ‌های قیمتی دیگر
415 طرح توجیهی فرآوری زرشک صنایع غذایی و تبدیلی

هدف: تولید رب زرشک به ظرفیت 1500 تن در سال، کنسانتره زرشک به ظرفیت 4000 تن در سال، بسته‌بندی زرشک به ظرفیت 5000 تن در سال، مربای زرشک به ظرفیت 2000 تن در سال، آب زرشک به ظرفیت 1500 تن در سال
کاربرد:خواص طبی زرشک زرشک از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است میوه زرشک خواص زیر را درد:

قابض است2)        تقویت کننده قلب و کبد است3)        بواسیر خونی را درمان می کند4)        خونریزي را برطرف می کند5)        براي برطرف کردن بیماریهاي کبدي مفید است6)        صفرا بر است7)        دم کرده زرشک را براي برطرف کردن ناراحتی هاي دهان غرغره کنید

مواد اولیه: زرشک تازه، مواد قندی، پکتین، اسید، دیگر افزودنی‌های مجاز

416 طرح توجیهی سورتینگ و بسته بندی کشمش صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
417 طرح توجیهی تویلد پودر سفید کننده صنعتی هدف: تولید پودر سفید کننده به ظرفیت 2700 تن در سال
کاربرد: هیپوکلریت کلسیم یک ماده اکسید کننده می باشد و در جاهایی که احتیاج به یک اکسید کننده ای در حد باشد از آن در شرایط خاصی استفاده می نمایند. این ماده در صنایع کاغذ، نساجی، تصفیه آب و فاضلاب و مصارف خانگی کاربرد دارد.به علاوه جهت تصفیه استخرهای شنا و از بین بردن باکتری ها در سبزیجات و میوه ها به کار میرود.در صنایع کاغذسازی خمیر حاصله از پخت را در معرض گاز کلر قرار میدهند و پس از آن شستشوی قلیایی صورت میپذیرد. پس از این دو مرحله که هنوز خمیر به درجه سفیدی ایدهآل نرسیده است یک مرحله اکسیداسیون با ماده هیپوکلریت انجام میدهند.مکانیزم عمل هیپوکلریت روی خمیر کاغذ از بین بردن عناصر اکسید شده لیگنن است و در مورد خود سلولز اثر آن، اکسید کردن گروههای کربونیل (Hco) و تبدیل آن به گروه اسیدی (-CooH) می باشد.
مواد اولیه: آهک، کلر، کیسه‌های پلی‌اتیلن
418 طرح توجیهی تولید واگن باری صنعتی هدف: تولید واگن باری به ظرفیت 200 دستگاه در سال
کاربرد:واگن هاي مسقف: کلیه کالاهائیکه هنگام حمل و نقل می بایست از رطوبت ، آفتاب و یا عوامل دیگر جوي محفوظ بمانند ، با این دسته از واگنها حمل می شوندواگن لبه کوتاه: این نوع واگن براي حمل کانتینر ، آهن آلات و کالاهاي سنگین مورد استفاده قرار می گیردواگن‌های لبه بلند: از این نوع واگنها بیشتر براي حمل سنگهاي معدنی استفاده می شودواگن‌های حمل غلات: این نوع واگن قابلیت حمل و تخلیه غلات از پایین را دارا است
مواد اولیه: فولاد، چرخ و محور، تامپون واگن شامل سیلندر و رینگ و فنر و ….ف سایر ملحقات
419 طرح توجیهی تولید نودل صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید نودل (ماکارونی آماده طبخ) به ظرفیت 660000 بسته در سال
کاربرد: نودل به عنوان يك غذاي آماده يا فست فود شناخته مي‌شود و نحوي استفاده آن ريختن محتويات بسته در آب جوش به مدت 3 دقيقه مي‌باشد كه پس از آن غذا آماده بوده و به عنوان يك وعده غذايي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
مواد اولیه: آرد گندم، نمک، روغن، مواد افزودنی، مواد کمکی، بسته‌بندی
420 طرح توجیهی تولید نخ بخیه صنعتی

هدف: تولید نخ بخیه به ظرفیت 15 تن در سال
کاربرد:سرافیت SERAFIT : مزایا: استحکام خوب در محکم کردن گره. انعطاف و نرمی. حداقل اثرات جانبی. موارد استفاده : در زمینه های پوست، شریان ها ، معده و روده، زنان، MIS ، جراحی فک و صورت، اورولوژی، چشم پزشکی و دامپزشکیسراپید SERAPID : مزایا: استحکام خوب در محکم کردن گره. عبور آسان از بافت. حرکت آسان گره در امتداد نخ. موارد استفاده : در زمینه های جراحی پلاستیک، کودکان، زنان، ENT ، جراحی فک و صورت، اورولوژیسرافست SERAFAST: مزایا: سرعت جذب مطلوب ،قابلیت بالای عبور از بافت ، قابلیت بالای کاربرد. موارد استفاده : پوست،شریان ها ،زنان، اورولوژی ،جراحی پلاستیکسراسینس SERASYNTH: مزایا: زمان جذب مطلوب، قابلیت بالای عبور از بافت، قدرت کششی بالای نخ در هنگام محکم کردن گره. موارد استفاده : بستن شریان‌ها، پوست،جراحی عروق، ارتوپدی، جراحی پلاستیک، ارولوژیسرالون – نایلون NYLON / SERALON: مزایا: گره بهترین بخیه برای پوست ، قابلیت بالای عبور از بافت، استحکام کششی عالی هنگام ،گره زدن نخ،کاربری آسان موارد استفاده : در زمینه های جراحی عمومی ،جراحی پلاستیک، شریان ها ،ارتوپدی، پوستسوپرامید SUPRAMID : مزایا: گره محکم و ثابت، قابلیت بالای عبور از بافت،کاربری آسان،بسته های بزرگ و مقرون به صرفه موارد استفاده : در زمینه های جراحی عمومی ،جراحی فک و دهان، شریان ها ، پوستتریلین TRYLENE : مزایا: کاربرد چند منظوره و در موارد مختلف ، قابلیت بالای عبور از بافت ، استحکام کششی خوب هنگام گره زده نخ، کاربرد آسان. موارد استفاده : بستن شریان ها ، نگه داشتن بخیه ها ، علامت گذاری، کاربردهای مختلفسولن SULENE: مزایا: قابلیت بالای عبور از بافت،کاربری آسان،کاربردهای مختلف،استحکام کششی خوب هنگام گره زدن موارد استفاده : بستن شریانها ، نگه داشتن بخیه ها ، علامت گذاری ، MIS ، کاربردهای مختلف

سراکور SERACORE : مزایا:نخ بخیه ویژه جراحی های قلب، بسته بندی بیضی شکل برای جایگذاری مطمئن، قابلیت تحمل بافتی عالی موارد استفاده : جراحی های قلب، بخیه دریچه های قلب، جراحی کودکان (در بسته ای کوچک)

سراپرن SERAPREN: مزایا: ایجاد بهترین نتیجه در بستن زخمهای پوست ، ثبات خوب گره ،قابلیت کششی بسیار بالا موارد استفاده : بستن شریانها، جراحی عروق،میکروسرجری، ارتوپدی،جراحی پلاستیک

سرایلن SERALENE: مزایا: استحکام کششی مداوم،ثبات عالی گره ،ایجاد بهترین نتیجه در جراحی عروق، عدم جایگذاری اثر پس از کشیدن بخیه موارد استفاده : میکروسرجری ،بستن عروق، جراحی عروق،جراحی پلاستیک ، MIS

سرافلکس SERAFLEX: مزایا: ثبات عالی گره، قابلیت بالای عبور از بافت ، کاربری آسان موارد استفاده : بستن عروق، به عنوان نگهدارنده بخیه ، علامت گذاری ، جراحی های فک و دهان ، چشم

سرانوکس SERANOX: مزایا: دارای بالاترین میزان استحکام کششی، نحوه کاربرد متنوع، دارای سو زنهای خاص برای بستن نواحی جناغ سینه موارد استفاده : جراحی قلب(استرنوم)، ارتوپدی، جراحی تراما
مواد اولیه: انواع نخ پلی‌استر

421 طرح توجیهی تولید نانو فیلتر صنعتی هدف: تولید نانو فیلتر به ظرفیت 4500 عدد در سال
کاربرد: همانگونه كه از نام اين محصول مشخص است، كاربرد اصلي آن انجام عمليات فيلتراسيون ذرات در ابعاد بسيار ريز و در اندازه نانومتر مي‌باشد. فيلترها اغلب جهت جداسازي ذرات، تصفيه هوا و آب و بهطور كلي گرفتن ذرات نامطلوب از يك محيط مورد نظر مي‌باشد. با توجه به اينكه در توليد اين گونه‌ها معمولاً از الياف در اندازه نانو استفاده مي‌شود اينگونه فيلترها توانايي جداسازي ذرات بسيار ريز در حدود چند نانومتر را دارا هستند. استفاده از اين فيلترها در صنايع پزشكي جهت جداسازي باكتريها و قارچها، استفاده از فرآيند تصفيه خصوصاً تصفيه هوا و آب و برخي مواد ديگر از جمله كاربردهاي اين فيلترها مي‌باشد
مواد اولیه: چیپس نایلونی، اسید فرمیک
422 طرح توجیهی تولید مصنوعات سنگی صنعتی هدف: تولید انواع مصنوعات سنگی به ظرفیت 3000 تن در سال
کاربرد: مصنوعات سنگي عموماً براي منظورهاي طراحي معماري ي و ا ساختماني استفاده مي‌شود
مواد اولیه: براي توليد مصنوعات سنگي معمولاً از تراورتن و مرمريت استفاده مي شود ضمن اينكه بسته بـه مـورد سنگهاي گرانيتي هم مي تواد در ساخت مصنوعات سنگي كاربرد داشته باشد.
423 طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیکی صنعتی هدف: تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیکی به ظرفیت 400 تن در سال
کاربرد:
مواد اولیه: اسید سولفوریک، پلی اتیلن پودری سبک، مفتول مسوار
424 طرح توجیهی تولید لباس زیر صنعتی هدف: تولید لباس زیر به ظرفیت 350000 عدد در سال
کاربرد: پوشاك و البسه زير بدون وابستگي به فصل و نوع آن اعم از زنانه، بچه گانه يا مردانه همواره مورد مصرف داشته و تنوع آن نسبت به انواع ديگر پوشاك كمتر مي باشد
مواد اولیه: پارچه، نخ دوخت، کش، سلفون، جعبه مقوایی، کارتن
425 طرح توجیهی تولید لایه روی پوشک و نوار بهداشتی صنعتی

هدف: تولید لایه پوشک و نوار بهداشتی به ظرفیت 9000 تن در سال
کاربرد:  منسوجات بي بافت به دليل گستردگي روش هاي توليد، جنس الياف به كار رفته در توليد و محصولاتي كه با اشكال و وزن هاي مختلف توليد مي گردند داراي كاربردهاي بسيار زيادي مي باشند و به همين دليل صنايع كشورهاي مختلف داراي اقبال بسيار زيادي براي توليد در اين زمينه مي باشندكاربردهاي عمده منسوجات بي بافت را مي توان در گروه هاي ذيل طبقه نمود:-         كاربردهاي نظافتي(دستمال بچه، جهت تميز نمودن صنعتي و خانگي)-         بهداشتي (لايه روي پوشك و نوار بهداشتي)-         پارچه هاي پزشكي (لباس ها، بانداژ و …پزشكي)-         چرم مصنوعي-         كاربردهاي صنعتي (صنعت خودرو، مواد جهت عايق و روكش سقف، كاربردهاي خانگي)-         فيلترها-         كشاورزي

–         ژئوتكستايل

مواد اولیه: چیپس پلی‌ پروپیلن

426 طرح توجیهی تولید پروفیل MDF صنعتی هدف: تولید پروفیل MDF‌به ظرفیت 50000 مترمربع در سال
کاربرد:-پروفيل هاي درب-  پروفيل هاي تاج و زير چراغي-پروفيل هاي كركره، پانل ديواري و قرنيز حاشيه ديوار-پروفيل هاي نبشي-پروفيل هاي لبه- پروفيل هاي روكوبمواد اولیه: روکش پی‌وی‌سی، چسب و ورق MDF
427 طرح توجیهی تولید لانولین از ضایعات پشم گوسفندی صنعتی هدف: ‌تولید لانولین از ضایعات پشم گوسفند به ظرفیت 80 تن در سال
کاربرد: لانولين بعنـوان يـك مـاده نـرم و چرب كننده پوست انسان در صنايع مختلف داروئي ، آرايشي و بهداشـتي داراي كـاربرد اسـت.
مواد اولیه: پشم گوسفند ضايعاتي
428 طرح توجیهی تولید پاکت سیمان صنعتی هدف: تولید پاکت سیمان به ظرفیت 36 میلیون عدد در سال
کاربرد: پاكت سيمان جهت بسته بندي محصولات توليدي كارخانجات توليد سيمان و گـچ اسـتفاده مـي شـود البته عمده مصرف اين محصول در كارخانجات سيمان است و كارخانجات توليد گـچ بيـشتر از گـوني هاي پلاستيكي جهت بسته بندي محصولات خود استفاده مي نماينـد
مواد اولیه: كاغذ كرافت،  نوار چسب ، چسب كاغذ
429 طرح توجیهی تولید گریس گرافیتی صنعتی هدف: تولید گریس گرافیتی به ظرفیت 3000 تن در سال
کاربرد: گریس گرافيتي براي روانکاري اسکله هاي دریایی،کارخانجات نورد فولاد، راه آهن و پمپ هاي آب بکارمي رود ماشين آلاتي که باگريس گرافيت روانکاري مي‌شوند نسبت به گريس معمولي با انرژي کمتري به حرکت درمي‌آيند بعلاوه گرافيت در صورت فقدان گريس کاري به موقع جلوي قفل شدن  (گیرپاچ )قطعات را مي‌گيرد.
مواد اولیه: روغن پایه، آهک هیدرانه، اسید چرب، مواد افزودنی، ظروف 1 و 3 کیلویی، گرافیت،
430 طرح توجیهی تولید کیت CNG صنعتی هدف:
کاربرد:استفاده از گاز طبیعی بعنوان سوخت وسایل نقلیه بیشتر از دو دیدگا ه مورد بررسی قـرار مـی گیرد و دلیل انگیزه اجرای گازسوز کردن خودروها در تهران و دیگر شهرها عـلاوه بـر مـسائل آلودگی هوا ، دارا بودن توجیح اقتصادی و سیاسی طرح در سطح ملی است .
مواد اولیه: انواع بردهای الکترونیکی، قطعات الکترونیکی، بدنه فلزی و لوازم بسته‌بندی
431 طرح توجیهی تولید کنسروهای رژیمی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید 800 تن کمپوت، 800 تن مربا و 400 تن شربت در سال
کاربرد: ايـن محصولات بصورت مستقيم داراي مصارف غذائي براي انسان ها را دارند و لـذا كليـه افـراد جامعـه بـه عنوان غذا و كمك غذا قابليت مصرف آن را دارا مي باشند . ليكن با توجـه بـر فرمولاسـيون خـاص در ساخت اين محصولات و حذف مصرف شكر در آنـان ، محـصول توليـدي در گـروه محـصولات غـذائي رژيمي طبقه بندي مي گردد كه مصرف آن براي افراد ديابتي و افرادي كه چربي خون آنها بـالا اسـت ، مناسب و امكان پذير خواهد بود .
مواد اولیه: انواع میوه تازه، هویج، فروکتور، استویا، وانیل، پکتین، اسید سیتریک، قوطی فلزی، شیشه با درب
432 طرح توجیهی تولید کنتور برق الکترونیکی صنعتی هدف: تولید کنتور برق الکترونیکی به ظرفیت 80 هزار دستگاه در سال
کاربرد: اندازه گيري برق مصرفي مراكز مصرف كننده برق مورد استفاده
مواد اولیه: قطعات نیمه ساخته الکترونیکی و الکتریکی، جعبه پلاستیکی
433 طرح توجیهی تولید کبریت صنعتی هدف: تولید کبریت معمولی به ظرفیت 8 میلیون قوطی در سال
کاربرد: روشن کردن شعله آتش و ایجاد جرقه
مواد اولیه: الوار، کلرات پتاسیم، فسفر قرمز، موم پارافین، چسب و گوگرد
434 طرح توجیهی تولید کاغذ کاربن صنعتی هدف: تولید کاغذ کاربن به ظرفیت 1350000 بسته در سال
کاربرد: محصول بدست آمده بعنوان كالاي مصرفي بوده است و با توجه به مصرف و ويژگي كاربردي اين كالا در جامعه، از اهميت بالايي برخوردار مي باشد. اين كالا در تمامي سيستم هاي اداري و … داراي كاربرد ويژه مي باشد. البته همانطور كه ذكر گرديد نوع كاغذ كاربن لس آن داراي وسعت بيشتري از نظر كاربد مي باشد.
مواد اولیه: کاغذ خام، مرکب کاربن، مرکب پشت کاغذ، جعبه، کارتن
435 طرح توجیهی تولید کاغذ فلوتینگ صنعتی هدف: تولید کاغذ فلوتینگ به ظرفیت 1400 تن در سال

کاربرد: با توجه به اينكه ميزان مصرف كارتن تابعي از ميزان توليد كالاهاي مختلف مي باشد و در نهايـت جهـت بسته بندي از كارتن استفاده مي شود و با توجه به اينكه توليد كارتن در سطح كشور هنوز به خودكفـايي نرسيده است و همچنين توجه دولت در زمينه ي توليد محصولات مختلـف در داخـل كـشور ودر نتيجـه احتياج به بسته بندي محصولات مورد نظر، روند مصرف كارتن به طور كلي در حال افزايش است كه از اجزائ اصلي كارتن كاغذ فلوتينگ است.

از آنجا كه محصول مورد بررسي به عنوان يك كالاي واسطه اي بوده و بطـور مـستقيم قابـل عرضـه بـه مصرف كنندگان نهائي نمي باشد, لذا مصرف عمده آن در كارخانجات توليد كارتن به عنوان لايـه ميـاني كارتن به كار مي رود.

لايه كنگره اي مياني سفتي مورد نياز براي كارتن سازي را به مقوا مي دهد. مهمترين خواص ايـن مقواهـا بايد سفتي و مقاومت در برابر خرد شدن و شكستگي باشد . خواص مربوط به استحكام مكـانيكي از قبيـل مقاومت كششي ، ترك خوردگي و پارگي، جز در موارد استثنايي ، با اهميت شمرده نمي شوند.
مواد اولیه: خمیر کاغذ، رزین، سولفات آلومینیوم

436 طرح توجیهی تولید کاغذ سنباده صنعتی هدف:  تولید کاغذ سنباده به ظرفیت 105 تن در سال
کاربرد:  عمده ترين موارد كاربرد سنباده همانگونه كه از نام آن مشخص مي باشد در صاف كردن و پرداخت سطوح مي باشد و بيشترين مصرف آن در آماده سازي و تسطيح سطوحي كه بايد رنگ شود، در ساختمان ها و درب ها و دكور هاي چوبي پس از بتونه زني، در آماده سازي و تسطيح سطوح فلزي و آهني قبل از رنگ شدن و پرداخت نهايي برخي محصولات فلزي و …. مي باشد.
مواد اولیه: کاغذ کرافت، اکسید آلومینوم، چسب اوره
437 طرح توجیهی تولید کاغذ تیشو صنعتی هدف: تولید کاغذ تیشو به ظرفیت 10000 تن در سال
کاربرد: با توجه به کاربرد دستمال کاغذی در مصارف بهداشتی، این محصول استفاده عام دارد.
مواد اولیه: کاغذ تیشو، جعبه، نایلون مادر
438 طرح توجیهی تولید کارتن از ورق آماده صنعتی هدف:  تولید کارتن با ظرفیت 5600 تن در سال
کاربرد: بسته بندي كالاهاي مختلف و همچنين بعضا در صنعت ساختمان براي عایق کاری مورد استفاده قرار می گیرد.
مواد اولیه: ورق آماده کارتن
439 طرح توجیهی تولید قطعات سرامیکی برقی صنعتی هدف: تولید قطعات سرامیکی برقی با ظرفیت 500 تن در سال
کاربرد: قطعات سرامیکی برقی عموما در صنعت برق تحت عنوان مقره‌ها نامیده می‌شوند. این قطعات برای اتصال کابل‌های برق و یا مخابراتی فاقد روکش که در خطوط انتقال متداول هستند به دکل ها یا تراورس تیرهای چوبی و بتنی مورد استفاده می‌شوند.
مواد اولیه: خاک رس، سیلیس، فلدسپات، افزودنی‌های شیمیایی، لعاب
440 طرح توجیهی تولید قطعات برنجی صنعتی هدف: تولید قطعات برنجی به ظرفیت 375 تن در سال
کاربرد: شیرآلات گازرسانی ، بعنوان محصولات مورد استفاده براي کنترل جریـان گـاز مـی باشـد و از آنجائیکه کـلاس شـیرآلات مـورد مطالعـه طـرح، نـوع خـانگی مـی باشـد لـذا مـورد مـصرف ایـن محصولات نیز در گاز رسانی خانگی خواهد بود.
مواد اولیه: شمش برنج
441 طرح توجیهی تولید قالپاق رینگ صنعتی هدف: تولید قالپاق رینگ با ظرفیت 160 هزار دست در سال
کاربرد: صنعت خودرو سازی
مواد اولیه: پلی پروپیلن
442 طرح توجیهی تولید فیلتر هوا صنعتی هدف: تولید فیلترهای پلاستیکی با ظرفیت 500000 عدد و فیلترهای فلزی با ظرفیت 125000 عدد در سال
کاربرد: انواع خودرو
مواد اولیه: مواد پلیمری پلاستیک، کاغذ صافی، ورق فلزی
443 طرح توجیهی تولید عکس برگردان کاغذی صنعتی هدف: تولید عکس برگردان کاغذ با ظرفیت 12 میلیون قطعه در سال
کاربرد: محصول بدست امده بعنوان كالاي مصرفي بوده است و با توجه به شرايط فرهنگي و مذهبي در كشور ، امكان استفاده از اين كالا براي مصارف فرهنگي گسترش مي يابد . به عنوان مثال براي كودكان و نوجوانان در طرحها و رنگ هاي زيبا و دلپسند و همچنين در تبليغ مذهب با طرح هايي از اسامي ئا مه اطهار و آيات قران كه به عنوان بر چسب براي زينت بر روي خودروها يا ساير مكان ها نصب مي گردد و در اشاعه فرهنگ اسلامي حتي براي كودكان نيز بسيار موثر است
مواد اولیه: کاغذ خام و مخملی، خمیر مخلوط، جوهر مرکب چاپ، چسب رزین
444 طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی صنعتی هدف: تولید ظروف یکبار مصرف کاغذی با ظرفیت 480 تن در سال
کاربرد: ظروف يكبار مصرف كاغذي براي نگهداري و مصرف انواع آشاميدني‌هـا، لبنيـات، غـذاهاي آمـاده، شكلات و غيره مورد استفاده دارد كه ذيلاً به آنها اشاره شده است.
مواد اولیه: انواع كاغذ لامينت شده
445 طرح توجیهی تولید شیر آلات پلاستیکی صنعتی هدف: تولید شیر آلات پلاستیکی با ظرفیت 350 تن در سال
کاربرد: شير وسيلهاي معمولاً فلزي است که براي بازوبست، تنظيم و کنترل جريان مايعات يا گازها در لولهکشي به کار ميرود. امروزه انواع بسياري از شيرها طراحي، ساخته و توليد ميشوند که در صنعت و خانه به کار ميروند.
مواد اولیه: پلي اتيلن سنگين , مستربچ پلي اتيلن , لاتكس, سولفور, نئوپرون, فرم‌الدئيد، پودر استابلايزر, پودر کربنات کلسيم، دوده, پاکت بسته بندي
446 طرح توجیهی تولید سیستم های تهیه مطبوع صنعتی هدف: تولید سیستم های تهویه مطبوع با ظرفیت 2700 دستگاه در سال
کاربرد: صنعت ساختمان
مواد اولیه: ورق جهت شاسي و بدنه، كوئل اواپراتور (لوله‌هاي مسي)، بلوئر، ريز پردازنده كنترل دستگاه، تابلو برق، گرمکن الکتریکی، رطوبت ساز، کمپرسور، فیلتر، کندانسور
447 طرح توجیهی تولید سیستم فرمان خودرو صنعتی هدف: تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو با ظرفیت 200 هزار ست در سال
کاربردمحصول تولیدي طرح قطعات و اجزاء فرمان خودرو است و لذا کـاملا واضـح اسـت کـه مـورد مصرف و کاربرد این قطعات در خودرو سـازي اسـت و مـی تـوان گفـت کـه هـر خـودرو بـدون استثناء از این قطعات استفاده می کنند ، لیکن مشخصات فنی آنها به نـسبت نـوع خـودرو متفـاوت است .
مواد اولیه: ماده اولیه مصرفی طرح، انواع فولاد است که این مواد براسـاس آلیـاژ و آنـالیز شـیمیایی آنهـا درجه بندي می‌گردند. تعیین نوع آلیاژ این مواد با توجه بـر مشخـصات فنـی قطعـه نهـایی صـورت می‌گیرد.
448 طرح توجیهی تولید سنگ مصنوعی صنعتی هدف: تولید سنگ مصنوعی با ظرفیت 15000 تن در سال
کاربرد: عمده کاربرد سنگ مصنوعی وطبیعی در صنعت ساختمان می باشـد کـه بـه اشـکال مختلـف در نما ، پله ها و نیز دیوارها کاربرد فراوان دارد.
مواد اولیه: سنگ، مواد رزینی، مواد سیلیس، مواد رنگی، مواد آهکی، سیمان
449 طرح توجیهی تولید زیپ صنعتی هدف: تولید انواع زیپ با ظرفیت 2 میلیون متر در سال
کاربرد: همان طور كه گفته شد زيپ براي دوخت موقت دو قسمت البسه يا كفش بكار مي رود . ايـن مـورد بـه خصوص در كاپشن و كفش ، كيف و … حائز اهميت است . به طوري كه در برخـي مـوارد همچـون بـاگير ، كيف و … نمي توان كالاي جايگزيني براي آن تعريف كرد . از اين رو يكي از عمده مصرف كنندگان اين كالا كارخانجات توليد پوشاك مي باشد . همچنين با توجه به مصرفي بودن و طول عمر كم زيپ و نياز به تعويض مجدد هر چند مـاه يكبـار آن ، مشخص مي شود كه به چه ميزان درخواست انواع زيپ بالاست .
مواد اولیه: نوار، فيلامنت پلي استر كويل و دوخت كويل و دوخت، رنگ و مواد شيميايي، وسايل بسته بندي، كشو بست بال و پايين
450 طرح توجیهی تولید رنگ هیا متال کمپلکس صنعتی هدف: تولید رنگ‌های های متال کمپلکس با ظرفیت 3000 تن در سال
کاربرد: این رنگها در محیط اسیدی به عمل آمده و حلال در آب می‌باشند. رنگ‌های متال کمپلکس و رنگهای چرم جزو خانواده رنگ‌های اسیدی بوده و در کل این رنگها برای رنگزی چرم مـورد اسـتفاده قـرار می‌گیرد. این رنگها همچنین در رنگرزی الیاف, کاغذ, مرکب, و غیره نیز مصرف می‌شود.
مواد اولیه: رزین اپوکسی جامد،دی اکسید تیتان بنتون ، زایلن ، منواتیلن گلیکول ، متیل اتیل کتون ایزو پروپیل الکل ، هاردنر پلی آمید متیل ایزو بوتیل کتون ، افزودنی ها
451 طرح توجیهی تولید ذغال از ضایعات چوب صنعتی هدف: تولید ذغال از ضایعات چوب به ظرفیت 300 تن در سال
کاربرد: ذغال تهيه شده از ضايعات چوب كاربردها و انواع گوناگوني دارد كه عبارتند از: ذغال عادي ، ذغال گرد ، ذغال ريخته گري و ….. مي باشد
مواد اولیه: مواد اوليه جهت توليد ذغال معمولي شامل شاخه انواع درختان بوده كه در اينجا درخت ليمو و بلوط و يا بوته انگور مناسب ترين مي باشد
452 طرح توجیهی تولید دفترچه تحریر صنعتی هدف: تولید دفترچه تحریر با ظرفیت 500 تن در سال
کاربرد: با افزايش سطح آگاهي مردم و رغبت روزافزون آنها به كسب علم و دانش، سالانه بر تعداد محصلين كشور افزوده مي شود كه يكي از پيامدهاي آن استفاده از لوازم التحرير مخصوص دفترچه تحرير مي‌باشد. از جمله عوامل مؤثر در افزايش مؤثر در افزايش ميزان مصرف داخلي اين نوع كالا افزايش جمعيت است كه تأثير شگرفي در ميزان تقاضاي سالانه آن دارد . عمده مصرف اين كالا در مدارس ابتدايي و راهنمايي است، همچنين در مقاطع بالاتر گاهاً از دفترچه تحرير براي تهيه جزوات يا به ندرت بهعنوان كاغذ چركنويس مورد استفاده قرار مي‌گيرد
مواد اولیه: كاغذ، مقوا، جوهر، منگنه
453 طرح توجیهی تولید دستمال شستشو صنعتی هدف: تولید دستمال شستشو با ظرفیت 600 میلیون عدد در سال
کاربرد: محصول توليدي در اين واحد انواع دستمال شستشو در رنگها و سايزهاي مختلف مي باشد كه به عنوان تمييز و گردگيري نمودن مورد استفاده قرار مي گيرد.
مواد اولیه: الیاف ویسکوز، رزین، مقوا، پلاستیک بسته بندی
454 طرح توجیهی تولید دستگاه شستشوی با استفاده از یخ خشک صنعتی هدف: تولید دستگاه شستشوی با استفاده از یخ خشک با ظرفیت 300 دستگاه در سال
کاربرد: استفاده در كارواش ها براي شستشوي موتور ، صندلي ها و قسمت هاي داخل خودرو – استفاده در كارخانجات براي تميز كاري قالبها ، تجهيزات و ماشين آلات از جرم گرفتگي- استفاده در تميز كاري هواپيما – استفاده براي برداشتن جرم گرفتگي ها در كليه ادوات ، تجهيزات-  تميزكاري ماشين هاي حمل مواد چسبان و غليظ مانند قير و مواد شيميائي ديگر – تميزكاري نماي ساختمان ها – تميزكاري تانك ها و تجهيزات مرتبط – تميزكاري ماشين هاي چاپ- تميزكاري تجهيزات الكتريكي حتي بدون قطع برق آن – تميز كاري كليه ماشين آلات و تجهيزات كه بنا به هر دليلي امكان استفاده از سـاير روشـ‌هاي تميزكـاري وجـود ندارد
مواد اولیه: شيلنگ لاستيكي فشار قوي، چرخ ها، قطعات الكتريكي، نشان دهندها، اتصالات مكانيكي، مواد عايقكاري و …
455 طرح توجیهی تولید داربست های نانو ساختار پلیمری صنعتی هدف: تولید داربست‌های نانو ساختار پلیمری به ظرفیت 500000 عدد در سال
کاربرد: عمده موارد مصرف داربست‌هاي نانو ساختار و زيست تخريب پذير پليمري در پروژه‌هاي تحقيقاتي در حوزه مهندسي بافت مي‌باشد
مواد اولیه: پلی کاپرولاکتون
456 طرح توجیهی تولید خمیر کاغذ فلوتینگ از کاه و کلش صنعتی هدف: تولید کاغذ فلوتینگ از ضایعات کشاورزی (کاه و کلش) با ظرفیت 20000 تن در سال
کاربرد:  از آنجا كه محصول مورد بررسي به عنوان يك كالاي واسطه اي بوده و بطور مستقيم قابل عرضـه به مصرف كنندگان نهائي نمي باشد, لذا مصرف عمده آن در كارخانجات توليد مقوا مي باشد كـه در اينجا خمير توليدي حاصل از كاه و كلش (گندم و جو و برنج و… ) با توجه به خصوصيات ويژه اي كه قبلاً مورد اشاره قرار گرفته مي تواند به عنوان ماده اوليه مـورد اسـتفاده كارخانجـات توليـد مقـواي فلوتينگ قرار گيرد.
مواد اولیه: کاه و کلش، هیدروکسی سدیم، آهک
458 طرح توجیهی تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی صنعتی هدف: توليد خمير و كاغذ از ضايعات كشاورزي با ظرفیت 20000 تن در سال
کاربرد:  از آنجا كه محصول مورد بررسي به عنوان يك كالاي واسطه اي بوده و بطور مستقيم قابل عرضه بـه مصرف كنندگان نهائي نمي باشد , لذا مصرف عمده آن در كارخانجات توليد مقوا و كاغذ فلوتينـگ و كاغذ از ضايعات كشاورزي مي باشد. كه در اينجا خمير توليدي حاصل از كاه و كلش( گندم و جـو و برنج و… )،باگاس و ساقه غلات، با توجه به خصوصيات ويژه اي كه قبلاً مورد اشاره قرار گرفتـه مـي تواند به عنوان ماده اوليه مورد استفاده كارخانجات توليـد مقوا،كاغـذ فلوتينـگ و كاغـذ از ضـايعات كشاورزي قرار گيرد.
مواد اولیه: كاه و ساقه ضايعات كشاورزي – سود سوزآور – كربنات سديم –هیپو کلریت سدیم
458 طرح توجیهی تولید چینی بهداشتی صنعتی هدف: تولید چینی بهداشتی به ظرفیت 800 تن در سال
کاربرد: کاربرد چینی های بهداشتی در ساخت روشویی ها , توالت های فرنگی و زمینی ، وان ها ، زیر دوشی ها و … می باشد .
مواد اولیه: کاتولن، کائولزنور، بال کلی، کوارتز، فلد سپات سدیم، فلد سپات پتاسیم، دولومیت، کربنات کلسیم، اکسید روی، سیلیکات سدیم، اکسید کبالت، رنگ‌های سرامیکی، کربنات باریم، عکس برگردان نسوز، پوشال، گچ قالب‌سازی
459 طرح توجیهی تولید چای کیسه ای صنایع غذایی و تبدیلی هدف: فرآوری چای خشک با ظرفیت 10000 تن در سال
کاربرد: به عنوان نوشیدنی آرامبخش و مفرح مورد استفاده قرار می گیرد.
مواد اولیه: چای خشک درجه 3، چای خشک درجه یک، شکر
460 طرح توجیهی تولید تونر چاپگر صنعتی هدف: تولید تونر چاپ با ظرفیت 1000 تن در سال
کاربرد: تونرها در چاپگرهاي ليزري مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين نوع چاپگرها به جاي استفاده از كارتريج يا جوهر از نوعي پودر الكتريكي استفاده مي شود كه علاوه بر سرعت بخشيدن به كار چاپ، بر كيفيت آن نيز مي‌افزايد.
مواد اولیه: کربن سیاه، پلمیر پلاستیک،
461 طرح توجیهی تولید تور ماهیگیری صنعتی هدف: تولید تور ماهی گیری با ظرفیت 618 تن در سال
کاربرد: تورهاي توليد شده در اين واحد بيشتر براي مصرف در ماهيگيري و پرورش ماهي استفاده ميگردد ولي از اين پارچهها ميتوان همچنان به عنوان تورهاي ورزشي، صنعتي و تورهاي محافظ در ساختمان سازي نيز استفاده نمود
مواد اولیه: نخ، روغن آنتی استاتیک، نایلون
462 طرح توجیهی تولید تراورس‌های کامپوزیتی راه آهن صنعتی هدف: تولید تراورس های کامپوزیتی راه آهن با ظرفیت 5500 تن در سال
کاربرد: تراورس ها همانطوري كه از اسم آنها مشخص است، قطعاتي هستند كه در خطوط ريلي مورد استفاده دارند
مواد اولیه: پلاستيكهاي بازيافتي، پودر تاير، الياف فايبر گلاس
463 طرح توجیهی تولید پودر و مایع پاستوریزه تخم مرغ صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید انواع پودر و مایع پاستوریزه تخم مرغ با ظرفیت 540 تن در سال
کاربرد: صنايع كيك وكلوچه ، بيسكويت و ساير- صنايع ماكاروني ، پاستا- صنايع غذايي كودك- صنایع بستنی، صنایع سوسیس و کالباس- صنایع فرآوری ماهی- املت و پودینگ- صنایع بهداشتی و آرایشی- صنایع دارویی و بیولوژی- صنایع چرمی، غذای حیوانات و غیره
مواد اولیه: تخم مرغ تازه
464 طرح توجیهی تولید پودر ماهی صنایع غذایی و تبدیلی

هدف: تولید پودر ماهی با ظرفیت 4500 تن در سال
کاربرد: پودر ماهی به عنوان منبع غنی پروتئین در تغذیه دام، طیور و آبزیان نقش بسزایی دارد. در حال حاضر این محصول در صنعت مرغداری که دومین صنعت کشور می باشد، مصرف فراوانی داشته و حدودا درصد از ماده تشکیل دهنده دانه مرغ را در بر می گیرد. همچنین در سالهای اخیر این ماده در سر سفره غذای انسانها نیز به طور مستقیم حضور پیدا کرده است.

روغن ماهی نیز همانند پودر ماهی در صنعت پرورش حیوانات به ویژه آبزیان نقش مهمی را داراست که باعث افزایش رشد ، ضریب تبدیل خوراک (FCR) و مقاومت در برابر بیماری می شود.

استفاده ی ترکیبی از پودر و روغن ماهی در پرورش آبزیان باعث رشد چشمگیر آنها، کاهش هزینه های تولیدی و حفظ و بهبود طعم ماهیان خوراکی می شود.

بر اساس آمار ارائه شده از شرکت های مهم پرورش آبزیان در جهان، رژیم غذایی مورد استفاده آنها دارای54-25درصد پودر ماهی و 32-25 درصد روغن ماهی می باشد.

سایر مصارف روغن ماهی عبارتند از:

 • مصرف خوراکی برای انسان
 • مصرف دارویی
 • در تولید لوازم آرایشی و بهداشتی (از قبیل صابون و …)
 • صنعت رنگ سازی

مواد اولیه: فانوس ماهی، ضایعات خط تولید کنسرو ماهی

465 طرح توجیهی تولید پله و نرده آماده ساختمان صنعتی هدف: تولید پله و نرده آماده ساختمان با ظرفیت 750 تن در سال
کاربرد: پله و نرده آماده ساختمان داراي انواع مختلف است كه هر كدام از آنها بـر اسـاس سـليقه مـصرف كننده و همچنين علاقه آن براي پرداخت قيمت خريد انتخاب و مورد استفاده قرار مي گيرد
مواد اولیه: انواع فلزات از قبيل آهن ، استيل ، مس ، برنج و آلومينيوم- چوب
466 طرح توجیهی کشت یونجه کشاورزی هدف: تولید پودر و پلت یونجه با ظرفیت 15000 تن در سال
کاربرد: پودر و پلت یونجه در کلیه دامها قابل مصرف بوده و میتوان آن را به صورت مستقیم در هر نوع وضعیت تغذیه ای در گاوهای گوشتی و شیری، خوک، اسب، طیور، خرگوش، گوزن، گوسفند، بز و حیوانات دست آموز استفاده نمود. یونجه پلت شده موجب افزایش سرعت رشد و ضریب تبدیل خوراک در مقایسه با سایر منابع پروتئینی می گردد. . یونجه پلت شده به علت کیفیت بالا می تواند جایگزین بخشی از دانه غلات و علوفه به صورت تواماً در جیرههای گاوهای شیری گردد. به گونه ای که 50 درصد ماده خشک علوفه مصرفی در جیره‌ها را می‌توان با پلت یونجه جایگزین نمود ولی باید این مهم را مدنظر داشت که در این سطح میزان دانه غلات بر اساس ماده خشک نبایستی از 50 درصد جیره بیشتر باشد. تحقیقات نشان می دهد که پروتئین موجود در پلت یونجه به نسبت پروتئین علوفه یونجه، سیلوی یونجه و کنجاله سویا در شکمبه به میزان کمتری تجزیه می گردد. این امر موجب گشته که یونجه پلت شده را بتوان به عنوان منبع پروتئین عبوری محسوب نمود.
مواد اولیه: یونجه
467 طرح توجیهی فرآوری محصولات باغی صنایع غذایی و تبدیلی هدف: تولید کمپوت سیب، گلابی و گیلاس با ظرفیت 4000 تن در سال، تولید کنسانتره سیب با ظرفیت 3000 تن در سال، تولید آبمیوه انگور، هلو، شلیل و سیب با ظرفیت 16000 تن در سال
کاربرد:
مواد اولیه: سیب، گلابی، گیلاس، هلو و شلیل، انگور، آلبالو، شکر، قوطی کمپوت، پاکت یک لیتری آبمیوه، نی، شیشه یک لیتری، ظرف PVC
468 طرح توجیهی تولید یاتاقان مگنتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
469 طرح توجیهی تولید ورق کامپوزیتی صنعتی هدف:
کاربرد:  هواپیما و صنایع دفاعی، ملزومات و تجهیزات اداری، ساختمان، ورزشی، تجهیزات مقاوم به خوردگی، الکتریک و الکترونیک، دریایی، حمل و نقل
مواد اولیه:
470 طرح توجیهی تولید نوار بهداشتی صنعتی هدف: تولید نوار بهداشتب با ظرفیت 1500000 بسته در سال
کاربرد: محصول مورد نظر از نظر بهداشتي داراي جايگاه ويژه بوده و جزء كالاهاي اصلي به حساب مي آيد و داراي مصرف بالا در جامعه مي باشد
مواد اولیه: خمیر پالت، پودر جاذب، چسب هات ملت، تیمشو، یک شیت، مانوون، کیسه چاپی
471 طرح توجیهی تولید نوار تفلون صنعتی هدف: تولید نوار تفلون به ظرفیت 200 تن در سال
کاربرد: نوار تفلون در آب بندي اتصالات در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و به همین علت عمدتا تحت عنوان نوار آب بندي شناخته می شود. نوار پلی تترا فلورکربن بعنوان آب بند داراي مصارف خانگی و صنعتی بسیار می باشد. این محصول در کاربردهاي صنعتی به صورت یک نوار دورشیرها، ترمزها، اتصالات، قطعات الکتریکی به عنوان عایق و نیز عامل آب بندي قوي در مقابل نشت ها به کار می رود
مواد اولیه: تترافلورواتیلن، روان کننده، پلی پروپیلن
472 طرح توجیهی تولید واتر پمپ صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
473 طرح توجیهی تولید وت بلو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
474 طرح توجیهی تولید نخ فرش صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
475 طرح توجیهی تولید نخ ریسی (نیمه فاستونی) صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
476 طرح توجیهی تولید نخ پلی استر صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
477 طرح توجیهی تولید محصولات ساخته شده از mdf صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
478 طرح توجیهی تولید مانتو و شلوار صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
479 طرح توجیهی تولید ماکو و چوب ضربه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
480 طرح توجیهی تولید ماشین آلات خشک کن میوه و سبزیجات صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
481 طرح توجیهی تولید لحاف، تشک و بالش صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
482 طرح توجیهی تولید پارتیشن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
483 طرح توجیهی تولید بستنی رژیمی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
484 طرح توجیهی تولید بالاست الکترونیکی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
485 طرح توجیهی تولید بستنی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
486 طرح توجیهی تولید انواع تریکو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
487 طرح توجیهی تولید انواع طناب پلاستیکی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
488 طرح توجیهی تولید اسید سیتریک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
489 طرح توجیهی تولید استارت مهتابی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
490 طرح توجیهی تولید اسپری حشره کش صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
491 طرح توجیهی تولید اسانس‌های مصرفی در تولید سیگار صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
492 طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات- خشک، تازه و خرد شده صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
493 طرح توجیهی بسته بندی میوه و سبزیجات به روش انجماد صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
494 طرح توجیهی تولید اسانس های صنعتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
495 طرح توجیهی بازیافت روی و آلومینیوم از ظروف آبمیوه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
496 طرح توجیهی بازیابی نقره از فیلم و محلول‌های ظهور فیلم عکاسی و را صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
497 طرح توجیهی احداث واحد نگهداری میوه به روش IQF صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
498 طرح توجیهی احداث واحد رنگرزی و چاپ پارچه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
499 طرح توجیهی تولید پروفیل چوب پلاستیک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
500 طرح توجیهی تولید پرلیت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
501 طرح توجیهی عایق ایزولاسیون صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
502 طرح توجیهی ریخته گری تحت فشار آلومینیم صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
503 طرح توجیهی خدمات پوشش دهی الکترواستاتیکی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
504 طرح توجیهی تولید وسائل آتش بازی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
505 طرح توجیهی تولید ورق های پلی آلوفین صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
506 طرح توجیهی تولید نایلون و نایلکس با قابلیت تجزیه پذیری صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
507 طرح توجیهی تولید مواد افزودنی رنگ بر پایه رزین های اکریلیک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
508 طرح توجیهی تولید مواد آستری و پوشش عایق لوله گاز صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
509 طرح توجیهی تولید منگنز و آلیاژ منگنز صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
510 طرح توجیهی تولید مخازن پلی اتیلنی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
511 طرح توجیهی تولید محصولات لبنی مغذی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
512 طرح توجیهی تولید لوله های سوپر پایپ صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
513 طرح توجیهی تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
514 طرح توجیهی تولید لوله های پی وی سی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
515 طرح توجیهی تولید لوله پلی پروپیلن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
517 طرح توجیهی تولید گونی پلی پروپیلن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
518 طرح توجیهی تولید گوگرد بنتونیتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
519 طرح توجیهی تولید گلیسیرین صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
520 طرح توجیهی تولید گچ پزشکی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
521 طرح توجیهی تولید گچ پزشکی (2) صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
522 طرح توجیهی تولید کیسه های استیک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
523 طرح توجیهی تولید کود از زباله (کمپوست) صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
524 طرح توجیهی تولید کلید خام صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
525 طرح توجیهی تولید کربن فعال از سبوس برنج صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
526 طرح توجیهی تولید کایت و پارالایدر موتوردار صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
527 طرح توجیهی تولید کامپوزیت های الیاف شیشه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
528 طرح توجیهی تولید کارتن بسته بندی از ورق پلاستیک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
529 طرح توجیهی تولید قطعات آلومینیومی خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
530 طرح توجیهی تولید فیلم و کیسه پلاستیکی CPP صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
531 طرح توجیهی تولید فیلم های چند لایه FFS صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
532 طرح توجیهی تولید فیلم های پلی آمید صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
533 طرح توجیهی تولید فوم پلی اورتان صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
534 طرح توجیهی تولید فوم پلی استایرن ضد آتش صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
535 طرح توجیهی تولید فوم پلی اتیلن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
536 طرح توجیهی تولید فرو سیلیس صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
537 طرح توجیهی تولید فرآورده های لبنی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
538 طرح توجیهی تولید غذای آماده صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
539 طرح توجیهی تولید عصاره و پودر ریشه محک (شیرین بیان) صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
540 طرح توجیهی تولید ظروف یکبار مصرف فوم پلی استایرن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
541 طرح توجیهی تولید صندلی، استخر و قایق بادی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
542 طرح توجیهی تولید صابون بهداشتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
543 طرح توجیهی تولید شیلنگ های PVC صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
544 طرح توجیهی تولید شیشه ضد گلوله صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
545 طرح توجیهی تولید شیره خرما صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
546 طرح توجیهی تولید شیر دوش های صنعتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
547 طرح توجیهی تولید شمع خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
548 طرح توجیهی تولید سیلیس ریخته‌گری صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
549 طرح توجیهی تولید سیستم ترمز خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
550 طرح توجیهی تولید سموم دفع آفات گیاهی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
551 طرح توجیهی تولید ژئو گرید های پلیمری صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
552 طرح توجیهی تولید زئولیت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
553 طرح توجیهی تولید روکش کفش صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
554 طرح توجیهی تولید روغن زیتون تصفیه شده صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
555 طرح توجیهی تولید رنگ های سرامیکی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
556 طرح توجیهی تولید رنگ های پودری الکترواستاتیک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
557 طرح توجیهی تولید رنگ الکتروفورز صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
558 طرح توجیهی تولید دیوارهای پیش ساخته گچی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
559 طرح توجیهی تولید دسرهای آماده میوه صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
560 طرح توجیهی تولید دستمال مرطوب صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
561 طرح توجیهی تولید باک سوخت پلیمری صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
562 طرح توجیهی تولید دستگاه خشک کن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
563 طرح توجیهی تولید درخت سیم صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
564 طرح توجیهی تولید درب و پنجره PVC صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
565 طرح توجیهی تولید حصیر از پلی اتیلن و پروپیلن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
566 طرح توجیهی تولید تسمه پروانه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
567 طرح توجیهی تولید تری کلسیم فسفات صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
568 طرح توجیهی تولید پیگمنت ها و رنگدانه ها صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
569 طرح توجیهی تولید پوشش های کامپوزیت صنعتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
570 طرح توجیهی تولید پنیر طعم دار صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
571 طرح توجیهی تولید پنجره کرکره ای صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
572 طرح توجیهی تولید پمپ و شیر هیدرولیک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
573 طرح توجیهی تولید پلوس خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
574 طرح توجیهی تولید بویه های صیادی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
575 طرح توجیهی تولید فیلتر روغن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
576 طرح توجیهی تولید پلاستوفوم صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
577 طرح توجیهی تولید بویه های صیادی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
578 طرح توجیهی تولید بریکت از ذغالسنگ جهت استفاده از تامین سوخت و تولید انرژی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
579 طرح توجیهی تولید انواع سازه‌های فلزی کشتی‌های دریائی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
580 طرح توجیهی تولید انواع چاشنی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
581 طرح توجیهی تولید آنزیم سلولاز برای تجزیه سلولز دورریز صنایع سلولزی برای استفاده در تولید خوراک دام صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
582 طرح توجیهی تولید آنزیم پکتین استراز برای شفاف سازی آب میوه در نصعت آبمیوه سازی و سایر موارد مصرفی غذایی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
583 طرح توجیهی تولید اتصالات لوله های گاز رسانی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
584 طرح توجیهی تولید آبگرمکن خورشیدی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
585 طرح توجیهی تولید ابزارهای سایشی و برشی با پوشش های الماس میکرونی و نانو الماس صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
586 طرح توجیهی بازیافت پارچه های ضایعاتی و پوشاک مستعمل صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
587 طرح توجیه تولید آب معدنی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
588 طرح توجیهی تولید نانو ذرات پوششی روی سطوح دیوارهای شهری یا کاری برای تصفیه آلودگی هوا صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
589 طرح تویهی تولید نخ از الیاف کوتاه پلی استر اصلاح شده توسط زغال بامبو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
590 طرح توجیهی فرآوری ماهی و میگو صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
591 طرح توجیهی فرآوری حنا و وسمه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
592 طرح توجیهی ریخته گری قطعات چدن آلیاژی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
593 طرح توجیهی تولید میلگرد از ضایعات صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
594 طرح توجیهی تولید میل موج گیر و تعادلی، سگدست و سیبک فورج صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
595 طرح توجیهی تولید مواد موثر دارویی با استفاده از تکنیک اولتراسوند صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
596 طرح توجیهی تولید منابع، مخازن و تجهیزات نفت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
598 طرح توجیهی تولید محصولات مفتولی با پوشش پلاستیک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
599 طرح توجیهی تولید محصولات فرفورژه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
600 طرح توجیهی تولید محصولات ریخته گری صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
601 طرح توجیهی تولید ماشین آلات و تجهیزات استخراج و فرآوری مواد معدنی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
602 طرح توجیهی تولید ماشین آلات نان حجیم صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
603 طرح توجیهی تولید ماشین آلات بسته بندی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
604 طرح توجیهی تولید ماسک نانو فیلتر صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
605 طرح توجیهی تولید لوله های درز دار صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
606 طرح توجیهی تولید لباس کودک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
607 طرح توجیهی تولید گرانول آماده طرح گندم به منظور جایگزینی برنج صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
608 طرح توجیهی تولید کیسه یکبار مصرف حاوی گیاهان دارویی و گیاهان دارویی نیمه فرآوری شده صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
609 طرح توجیهی تولید کانتینر و کانکس صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
610 طرح توجیهی تولید کامیون قطار صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
611 طرح توجیهی تولید کارت شارژ موبایل صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
612 طرح توجیهی تولید قوطی کنسرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
613 طرح توجیهی تولید قطعات لاستیکی خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
614 طرح توجیهی تولید قطعات کشتی و شناورهای دریائی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
615 طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژی پودر صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
616 طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی به روش فورجینگ صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
617 طرح توجیهی تولید پوشاک خود تمییز شونده صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
618 طرح توجیهی تولید عوامل تعلیق پلیمریزاسیون سوسپانسیونی PVC صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
619 طرح توجیهی تولید عایق های رطوبتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
620 طرح توجیهی تولید ضد یخ گازوئیل صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
621 طرح توجیهی تولید شیشه شیر بچه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
622 طرح توجیهی تولید شیرهای رگلاتور آبگرمکن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
623 طرح توجیهی تولید شیره و کنسانتره خرما صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
624 طرح توجیهی تولید سینک ظرف‌شویی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
625 طرح توجیهی تولید سینک ظرف شویی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
626 طرح توجیهی تولید سیم ظرف شویی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
627 طرح توجیهی تولید سیم طوقه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
628 طرح توجیهی تولید سیم بکسل صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
629 طرح توجیهی تولید سیلندر تحت فشار بدون درز صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
630 طرح توجیهی تولید سیلندر (تانک) گاز مایع صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
631 طرح توجیهی تولید سوزن دوخت، کلیپس و سنجاق صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
632 طرح توجیهی تولید سوپ (عصاره) میگو صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
633 طرح توجیهی تولید سلول خورشیدی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
634 طرح توجیهی تولید سرعت سنج موتور سیکلت و دوچرخه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
635 طرح توجیهی تولید رینگ دوچرخه و موتورسیکلت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
636 طرح توجیهی تولید رنگ های طبیعی از ضایعات کارخانه کنستانتره انار جهت رن آمزی چرم های طبیعی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
637 طرح توجیهی تولید دندریمرها (درخت سان‌ها) مورد مصرف در صنایع آرایشی و رنگرزی منسوجات صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
638 طرح توجیهی تولید دستگاه تست گاونر و اکچوایتور صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
639 طرح توجیهی تولید دزدگیر خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
640 طرح توجیهی تولید دارو بر پایه ید صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
641 طرح توجیهی تولید خوراک دام غنی سازی شده صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
642 طرح توجیهی تولید چراغ روشنایی پارک ها صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
643 طرح توجیهی تولید چاپگر عریض صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
644 طرح توجیهی تولید ترمزهای ضد بلوکه ABS صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
645 طرح توجیهی تولید پوشاک ضد تعریق صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
646 طرح توجیهی تولید پوشاک ضد آب با استفاده از محصولات نانو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
647 طرح توجیهی روبان بافی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
648 طرح توجیهی چرم مصنوعی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
649 طرح توجیهی تولید همزمان برق و حرارت بر مبنای میکرو توربین های گازی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
650 طرح توجیهی تویلد نانو دی اکسید تیتانیوم صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
651 طرح توجیهی تولید نانو ذرات اکسید روی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
652 طرح توجیهی تولید منسوج نبافته-پوشاک یکبار مصرف، دستمال و … صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
653 طرح توجیهی تولید نانو ذرات نقره صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
654 طرح توجیهی تولید لوله وارنیش صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
655 طرح توجیهی تولید لوله های مسی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
656 طرح توجیهی تولید مغز خودکار صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
657 طرح توجیهی تولید کولر گازی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
658 طرح توجیهی تولید گریس خور خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
659 طرح توجیهی تولید کپسول گاز صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
660 طرح توجیهی تولید قطعات یدیکی مورد نیاز صنایع مس و سیمان صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
661 طرح توجیهی تولید فلاشر خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
662 طرح توجیهی تولید قلاب جرثقیل صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
663 طرح توجیهی تولید صافی پرلیتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
664 طرح توجیهی تولید فاصله یاب لیزری صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
665 طرح توجیهی تولید تابلو برق صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
666 طرح توجیهی تولید ترانس جرقه مشعل و سوخت پاش صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
667 طرح توجیهی تولید ترموستات سماور صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
668 طرح توجیهی تولید تسمه بسته بندی از بطری های ضایعات پت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
669 طرح توجیهی تولید تلفن رومیزی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
670 طرح توجیهی تولید چاقو، قاشق و چنگال صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
671 طرح توجیهی تولید چای صنعتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
672 طرح توجیهی تولید چراغ سقفی و دیواری صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
673 طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
674 طرح توجیهی تولید رادیو جیبی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
675 طرح توجیهی تولید رب فلفل صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
676 طرح توجیهی تولید روغن‌های صنعتی پایه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
677 طرح توجیهی تولید سالامبور صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
678 طرح توجیهی تولید سشوار دستی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
679 طرح توجیهی تولید سکسیونر صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
680 طرح توجیهی تولید سماور بری و گازی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
681 طرح توجیهی تولید سیم 0.1 و 0.5 میلی متری و مفتول های مسی 5-1 میلی متری صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
682 طرح توجیهی تولید سیم شار لاکدار مسی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
683 طرح توجیهی تولید شکلات مرکب با پایه فندق صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
684 طرح توجیهی تولید شلوار جین صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
685 طرح توجیهی تولید شمع (فشنگی) آب خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
686 طرح توجیهی تولید شیره انگور صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
687 طرح توجیهی تولید شیشه ایمنی خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
688 طرح توجیهی احداث واحد پنبه پاک کنی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
689 طرح توجیهی احداث واحد رنگرزی، چاپ و تکمیل پارچه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
690 طرح توجیهی بسته بندی آب هویج صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
691 طرح توجیهی ترانس مهتابی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
692 طرح توجیهی تولید الاگیگ اسید صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
693 طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر تو خالی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
694 طرح توجیهی تولید آرد سمولینا صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
695 طرح توجیهی تولید بیولوژیک پنی سیلین جی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
696 طرح توجیهی تولید پاکت کاغذای چند لایه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
697 طرح توجیهی تولید مخزن و سازه های فلزی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
697 طرح توجیهی تولید پروژکتور و نور افکن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
698 طرح توجیهی تولید پلی اورتان ترمو پلاستیک نسوز صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
699 طرح توجیهی تولید پلی پروپیلن یا پلی اتیلن ضد نفوذ گاز برای صنایع غذایی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
700 طرح توجیهی تولید پمپ روغن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
701 طرح توجیهی تولید پنجره و نورگیر کریستال مایع با قابلیت کنترل پذیری نور صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
702 طرح توجیهی تولید پوشاک – پیراهن مردانه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
703 طرح توجیهی تولید پوشاک ضد میکروب – آنتی باکتریال صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
704 طرح توجیهی تولید پوشش زخم با غشای نانو الیاف صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
705 طرح توجیهی تولید پوکه و کلوخه های سبک شده صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
706 طرح توجیهی تولید ترانس تقویت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
707 طرح توجیهی تولید سموم دفع علف های هرز- علف کش صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
708 طرح توجیهی تولید پوشاک محافظ در برابر مواد شیمیایی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
709 طرح توجیهی تولید پوشاک محافظ در برابر حرارت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
710 طرح توجیهی تولید پوشاک نظامی پنبه- نایلون صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
711 طرح توجیهی تولید پوشاک زمستانی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
712 طرح توجیهی تولید پودر کیک صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
713 طرح توجیهی تولید بشکه های فلزی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
714 طرح توجیهی تولید باتری شارژی خورشیدی تلفن همراه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
715 طرح توجیهی تولید انواع جوراب صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
716 طرح توجیهی تولید کره گیاهی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
717 طرح توجیهی تولید کفش چرمی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
718 طرح توجیهی تولید کک ذغال سنگ صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
719 طرح توجیهی تولید مشعل گازی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
720 طرح توجیهی تولید لامپ ال ای دی led صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
721 طرح توجیهی تولید قیر امولوسیون بیتومین صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
722 طرح توجیهی تولید فیلترهای از بین برنده بوهای نامطبوع و باکتری ها در محیط شهری صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
723 طرح توجیهی تولید فندک های یکبار مصرف صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
724 طرح توجیهی تولید فوم پلی اتیلن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
725 طرح توجیهی تولید فندک آشپزخانه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
726 طرح توجیهی تولید غذای کمکی کودک از میوه های و سبزیجات صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
727 طرح توجیهی تولید فتیله وسایل نفت سوز صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
728 طرح توجیهی تولید دکل های کامپوزیتی تلسکوپپی برای توزیع برق صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
729 طرح توجیهی تولید سنگ های نیمه قیمتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
730 طرح توجیهی تولید صندلی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
732 طرح توجیهی تولید ظروف غذاخوری ملامین صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
732 طرح توجیهی تولید دستکش چرمی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
733 طرح توجیهی تولید دستکش پنبه ای صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
734 طرح توجیهی تولید درخشان کننده های نوری صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
735 طرح توجیهی تولید درب پیش ساخته صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
736 طرح توجیهی تولید چرم از کراست صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
737 طرح توجیهی تولید ترشی ماهی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
738 طرح توجیهی تولید چوب خشک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
739 طرح توجیهی تولید پیج و مهره های استنلس استیل صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
740 طرح توجیهی تولید تجهیزات ورزشی و فیزیو تراپی الکترونیکی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
741 طرح توجیهی تولید لوح فشرده صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
742 طرح توجیهی تولید مشقات گوجه فرنگی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
743 طرح توجیهی تولید نخ ابریشمی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
744 طرح توجیهی تولید نخ از ضایعات نساجی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
745 طرح توجیهی تولید نخ خیاطی و گلدوزی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
746 طرح توجیهی بازیافت ضایعات eva صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
747 طرح توجیهی پوست گیری و بسته بندی آجیل و خشکبار صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
748 طرح توجیهی تولید افزودنی های بتون برای افزایش سرعت گیرش و حفظ کیفیت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
749 طرح توجیهی تولید و بسته بندی روغن حیوانی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
750 طرح توجیهی بسته بندی خشکبار صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
751 طرح توجیهی تولید ورق استنلس استیل از بیلت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
752 طرح توجیهی تولید نخ فانتزی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
753 طرح توجیهی تولید نخ دندان صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
754 طرح توجیهی تولید نانو سیلیس صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
755 طرح توجیهی تولید الکترود جوشکاری صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
756 طرح توجیهی تولید نانو ذرات دی اکسید تیتانیم صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
757 طرح توجیهی تولید ماست طعم دار صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
758 طرح توجیهی تولید لواشک از محصولات سر درختی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
759 طرح توجیهی تولید کفش ایمنی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
760 طرح توجیهی تولید کفپوش سه بعدی خودرو از جنس پلی اورتان صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
761 طرح توجیهی تولید قطعات ضد سایش صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
762 طرح توجیهی تولید فیلم های ژئو سنتتیک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
763 طرح توجیهی تولید فویل آلومینیومی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
764 طرح توجیهی تولید فلورین صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
765 طرح توجیهی تولید فرآورده های توت فرنگی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
766 طرح توجیهی تولید شیر آلات فشار قوی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
767 طرح توجیهی تولید سیبک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
768 طرح توجیهی تولید سوهان صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
769 طرح توجیهی تولید سود سوز آور جامد صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
770 طرح توجیهی تولید ژئو تکستایل سوزنی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
771 طرح توجیهی تولید رومبلی صندلی خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
772 طرح توجیهی تولید رب انار و کنسانتره میوه صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
773 طرح توجیهی تولید رادیاتورهای فولادی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
774 طرح توجیهی تولید دیسک کلاچ خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
775 طرح توجیهی تولید دوشاخه جلوی دوچرخه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
776 طرح توجیهی تولید دوچرخه طبی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
777 طرح توجیهی تولید رادیاتور آلومینیمی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
778 طرح توجیهی تولید دسته راهنمای خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
779 طرح توجیهی تولید درب بازکن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
780 طرح توجیهی تولید جک مکانیکی ماشین صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
781 طرح توجیهی تولید جک هیدرولیکی ماشین صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
782 طرح توجیهی تولید چتر صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
783 طرح توجیهی تولید چراغ های خیابانی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
784 طرح توجیهی تولید تیغ اره دیسکی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
785 طرح توجیهی تولید چسب صحافی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
786 طرح توجیهی تولید خوراک دام از پوست تازه پسته و ضایعات کشاورزی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
787 طرح توجیهی تولید پلی وینیل الکل صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
788 طرح توجیهی تولید بیل و فرغون صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
789 طرح توجیهی تولید پودر و قرص ماشین لباسشویی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
790 طرح توجیهی تولید پولی خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
791 طرح توجیهی تولید پیچ وب و پیچ خودکار صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
792 طرح توجیهی تولید بست‌های فلزی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
793 طرح توجیهی تولید بتن سبک aac صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
794 طرح توجیهی تولید تجهیزات بیمارستانی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
795 طرح توجیهی تولید ترازوی مرغی، مدرج و وزنه چدنی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
796 طرح توجیهی تولید آبسردکن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
797 طرح توجیهی تولید آبگرمکن نفتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
798 طرح توجیهی تولید آبگرمکن گازی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
799 طرح توجیهی تولید آچار بکس صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
800 طرح توجیهی تولید آچار پیچ گوشتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
801 طرح توجیهی تولید آچار فرانسه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
802 طرح توجیهی تولید آفتابگیری، عایق سقف و رودری خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
803 طرح توجیهی تولید بتن آماده با قابلیت پاشش در ارتفاع صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
804 طرح توجیهی تولید آداپتور صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
805 طرح توجیهی تولید پنکه رومیزی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
806 طرح توجیهی تولید پنکه سقفی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
807 طرح توجیهی تولید تجهیزات الکتریکی و پزشکی- جنین یاب صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
808 طرح توجیهی تولید جارو برقی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
809 طرح توجیهی تولید چراغ اضطراری خانگی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
810 طرح توجیهی تولید چرخ گوشت برقی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
811 طرح توجیهی تولید چشم الکترونیکی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
812 طرح توجیهی تولید دارو بر پایه ید صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
813 طرح توجیهی تولید درجه فشار روغن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
814 طرح توجیهی تولید دستگاه آزمایشگاهی الکترونیکی منبع تغذیه و سیگنال ژنراتور صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
815 طرح توجیهی تولید روشنایی گاز سوز صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
816 طرح توجیهی تولید فلاسک چای به روش مونتاژ صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
817 طرح توجیهی تولید قفل سوئیچی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
818 طرح توجیهی تولید کپسول آتش نشانی پودر و گاز صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
819 طرح توجیهی تولید کربن نانو تیوب صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
820 طرح توجیهی تولید کمپرسور هوای پیستونی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
821 طرح توجیهی تولید کندانسور کولر گازی خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
822 طرح توجیهی تولید لوازم اداری صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
823 طرح توجیهی تولید اتو برقی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
824 طرح توجیهی تولید اتوماتیک راهنما صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
825 طرح توجیهی تولید اتو بخار صنعتی هدف: تولید 20 هزار دستگاه اتو بخار در سال
کاربرد: صاف‌کردن لباس و پارچه
مواد اولیه: ورق آلومینیوم و قطعات الکترونیکی
826 طرح توجیهی تولید اجا گاز فردار صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
827 طرح توجیهی تولید الکتروموتور صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
828 طرح توجیهی تولید آبمیوه صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
829 طرح توجیهی تولید آسیاب و مخلوط کن برقی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
830 طرح توجیهی مشعل های گاز سوز و گازوئیل سوز صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
831 طرح توجیهی تولید لولا و یراق آلات صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
832 طرح توجیهی تولید لوله و اتصالات خرطومی پی وی سی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
833 طرح توجیهی تولید میخ فولادی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
834 طرح توجیهی تولید ور گالوانیزه به روش غوطه وری گرم صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
835 طرح توجیهی تولید صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
836 طرح توجیهی تولید آمپر متر، ولت متر و مولتی متر صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
837 طرح توجیهی تولید بخاری برقی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
838 طرح توجیهی تولید بخاری گازسوز صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
839 طرح توجیهی تولید بخارپز دوجداره استیل صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
840 طرح توجیهی تولید بالاست مهتابی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
841 طرح توجیهی تولید باطری موتور سیکلت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
842 طرح توجیهی تولید بلندگوی کاغذی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
843 طرح توجیهی تولید بوق خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
844 طرح توجیهی تولید پلوپز برقی نیمه اتوماتیک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
845 طرح توجیهی تولید آرد سمولینا صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
846 طرح توجیهی تولید آرد سمولینا صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
847 طرح توجیهی تولید باتری شارژی خورشیدی تلفن همراه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
848 طرح توجیهی تولید پلی پروپیلن یا پلی اتیلن ضد نفوذ گاز برای بسته بندی صنایع غذایی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
849 طرح توجیهی تولید پلی اورتان ترمو پلاستیک نسوز برای روکش سیم و کابل صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
850 طرح توجیهی تولید پاکت کاغذی چند لایه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
851 طرح توجیهی تولید انواع جوراب صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
852 طرح توجیهی تولید الیاف پلی استر توخالی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
853 طرح توجیهی تولید افزودنی های بتون برای افزایش سرعت گیرش و حفظ کیفیت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
854 طرح توجیهی امکان سنجی مقدماتی طرح تولید نخ از ضایعات نساجی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
855 طرح توجیهی احداث واحد پنبه پاک کنی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
856 طرح توجیهی ریسندگی ابریشمی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
857 طرح توجیهی تولید نخ دندان صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
858 طرح توجیهی تولید نخ خیاطی و گلدوزی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
859 طرح توجیهی تولید نخ فانتزی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
860 طرح توجیهی تولید منسوج نبافته صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
861 طرح توجیهی تولید کولر گازی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
862 طرح توجیهی تولید کفش چرمی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
863 طرح توجیهی تولید فلاسک چای به روش مونتاژ صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
864 طرح توجیهی تولید فتیله وسایل نفت سوز صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
865 طرح توجیهی روبان بافی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
866 طرح توجیهی تولید فاصله یاب لیزری صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
867 طرح توجیهی تولید صافی پرلیتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
868 طرح توجیهی تولید شلوار جین صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
869 طرح توجیهی تولید سیم شار لاکدار مسی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
870 طرح توجیهی تولید سیستم های تولید همزمان برق و حرارت بر مبنای میکرو توربین های گازی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
871 طرح توجیهی تولید سشوار دستی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
872 طرح توجیهی تولید سالامبور صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
873 طرح توجیهی تولید ژئو تکستایل سوزنی بی بافت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
874 طرح توجیهی تولید رادیو جیبی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
875 طرح توجیهی تولید دستمال کاغذی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
876 طرح توجیهی تولید دستگاه آزمایشگاهی الکترونیکی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
877 طرح توجیهی تولید دستکش چرمی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
878 طرح توجیهی تولید دستکش پنبه‌ای صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
879 طرح توجیهی تولید درب پیش ساخته صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
890 طرح توجیهی تولید چرم از کراست صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
890 طرح توجیهی تولید پنجره و نور گیرهای کریستال مایع با قابلیت کنترل پذیری نور صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
891 طرح توجیهی تولید چراغ اضطراری خانگی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
891 طرح توجیهی تولید پنکه سقفی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
892 طرح توجیهی تولید ترانس مهتابی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
892 طرح توجیهی تولید چوب خشک کنی صنعتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
893 طرح توجیهی تولید ترانس تقویت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
893 طرح توجیهی تولید چرم مصنوعی با روش تر و خشک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
894 طرح توجیهی تولید جارو برقی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
894 طرح توجیهی تولید پوشاک زمستانی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
895 طرح توجیهی تولید پوشش زخم با غشای نانو الیاف صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
895 طرح توجیهی تولید پوشاک پیراهن مردانه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
896 طرح توجیهی تولید پوشاک نظامی پنبه- نایلون صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
896 طرح توجیهی تولید ماست طعم دار صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
897 طرح توجیهی تولید پوشاک محافظ در برابر مواد شیمیایی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
897 طرح توجیهی تولید لوله های مسی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
898 طرح توجیهی تولید پوشاک محافظ در برابر حرارت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
898 طرح توجیهی تولید لوله وارنیش صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
899 طرح توجیهی تولید پوشاک ضد میکروب آنتی باکتریال صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
899 طرح توجیهی تولید لوله و اتصالات خرطومی پی‌وی‌سی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
900 طرح توجیهی تولید لوح فشرده صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
901 طرح توجیهی تولید لولا و یراق آلات صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
902 طرح توجیهی تولید لواشک از محصولات سر درختی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
903 طرح توجیهی تولید لامپ LED صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
904 طرح توجیهی تولید گریس خور خودرو هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
905 طرح توجیهی تولید کیک و کلوچه صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
906 طرح توجیهی تولید کفش ایمنی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
907 طرح توجیهی تولید کک ذغال سنگ صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
908 طرح توجیهی تولید کمپرسور هوای پیستونی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
909 طرح توجیهی تولید کندانسور کولر گازی خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
910 طرح توجیهی تولید کفپوش سه بعدی خودرو از جنس پلی اورتان PU صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
911 طرح توجیهی تولید کربن نانو تیوب صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
912 طرح توجیهی تولید کره گیاهی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
913 طرح توجیهی تولید کپسول گاز صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
914 طرح توجیهی تولید قیر امولوسیون بیتومین صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
915 طرح توجیهی تولید قلاب جرثقیل صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
916 طرح توجیهی تولید قفل سوئیچی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
917 طرح توجیهی تولید قطعات یدکی مورد نیاز صنایع مس و سیمان صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
918 طرح توجیهی تولید قاب چراغ سقفی و دیواری صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
918 طرح توجیهی تولید فیلم های ژئو سنتتیک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
920 طرح توجیهی تولید فیلتر بو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
921 طرح توجیهی تولید فویل آلومینیومی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
922 طرح توجیهی تولید فوم پلی اتیلن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
923 طرح تویهی تولید دسته راهنما صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
924 طرح تویهی تولید دارو بر پایه ید صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
925 طرح تویهی تولید چراغ‌های خیابانی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
926 طرح تویهی تولید چسب صحافی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
927 طرح تویهی تولید ترانس جرقه مشعل و سوخت پاش صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
928 طرح توجیهی تولید مبدل های حرارتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
929 طرح توجیهی تولید آچار فرانسه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
930 طرح توجیهی تولید آسیاب و مخلوط کن برقی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
931 طرح توجیهی تولید آداپتور صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
932 طرح توجیهی تولید آبگرمکن نفتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
933 طرح توجیهی تولید آچار بکس صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
934 طرح توجیهی تولید آچار پیچ گوشتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
935 طرح توجیهی تولید آبگرمکن گازی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
936 طرح توجیهی تولید انتخاب کننده اتوماتیک kvm صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
937 طرح توجیهی تولید الکترو موتور صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
938 طرح توجیهی تولید آبسردکن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
939 طرح توجیهی تولید الاگیگ اسید صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
940 طرح توجیهی تولید الکترود جوشکاری صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
941 طرح توجیهی تولید بالاست مهتابی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
942 طرح توجیهی تولید باطری موتور سیگلت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
943 طرح توجیهی تولید آمپرمتر، ولت متر و مولتی متر صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
944 طرح توجیهی تولید آفتابگیر، عایق سقف و رودری خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
945 طرح توجیهی تولید بالاست مهتابی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
946 طرح توجیهی تولید بتن سبک AAC صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
948 طرح توجیهی تولید بتن آماده با قابلیت پاشش در ارتفاع صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
948 طرح توجیهی تولید بخارپز دوجداره استیل صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
949 طرح توجیهی تولید بخاری برقی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
950 طرح توجیهی تولید بخاری گازسوز صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
951 طرح توجیهی تولید بست های فلزی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
952 طرح توجیهی تولید بشکه های فلزی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
953 طرح توجیهی تولید بلندگوی کاغذی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
954 طرح توجیهی تولید بوق خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
955 طرح توجیهی تولید بیل و فرغون صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
956 طرح توجیهی تولید بیولوژیک پنی سیلین جی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
957 طرح توجیهی تولید پارچه رومبلی صندلی خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
958 طرح توجیهی تولید پروژکتور و نورافکن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
959 طرح توجیهی تولید پلوپز برقی نیمه اتوماتیک صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
960 طرح توجیهی تولید پلی وینیل الکل صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
961 طرح توجیهی تولید پمپ روغن صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
962 طرح توجیهی تولید پنکه رومیزی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
963 طرح توجیهی تولید پودر و قرص ماشین لباسشویی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
964 طرح توجیهی تولید پولی خودرو صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
965 طرح توجیهی تولید پوکه و کلوخه های سبک شده صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
966 طرح توجیهی تولید پیچ چوب و پیچ خودکار صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
967 طرح توجیهی تولید پیچ و مهره های استنلس استیل صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
969 طرح توجیهی احداث واحد رنگرزی، چاپ و تکمیل پارچه صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
970 طرح توجیهی بازیافت ضایعات اتیلن وینیل استات EVA صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
971 طرح توجیهی بسته بندی آب هویج صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
972 طرح توجیهی پوست گیری و بسته بندی اجیل و خشکبار صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
973 طرح توجیهی تراش سنگ های نیمه قیمتی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
974 طرح توجیهی بسته بندی خشکبار صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
975 طرح توجیهی تولید اتو بخار صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
976 طرح توجیهی تولید اجاق گاز فردار صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
977 طرح توجیهی تولید محصولات سبز چای صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
978 طرح توجیهی تولید مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
979 طرح توجیهی تولید ورق استنلس استیل از بیلت صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
980 طرح توجیهی ریخته گری قطعات ضد سایش صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
981 طرح توجیهی کپسول آتش نشانی صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
982 طرح توجیهی گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
983 طرح تویهی تولید پودر کیک صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
984 طرح توجیهی تولید مشتقات گوجه فرنگی صنایع غذایی و تبدیلی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:
985 طرح توجیهی تولید تابلو برق صنعتی هدف:
کاربرد:
مواد اولیه:

نوشته های مشابه

طرح توجیهی صنایع تبدیلی و تکمیلی

طرح توجیهی صنایع تبدیلی و تکمیلی طرح توجیهی صنایع تبدیلی و تکمیلی طرح توجیهی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی دانلود رایگان طرح…

ارزش فعلی خالص در طرح توجیهی

ارزش فعلی خالص (NPV:Net Present Value) مقایسه اقتصادی پروژه های با اهمیت ترین نوع تصمیم گیری برای هر مدیر است.…

نظری بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *