راهنمای جامع تدوین طرح کسب و کار

فصل اول: جزئیات یک طرح کسب و کار

یک طرح کسب و کار نوشته‌ای توصیفی و جامع در مورد کسب و کار یک موسسه/شرکت است. این طرح حاوی گزارشی دقیق در خصوص تولیدات یا خدمات شرکت، روش‌های تولید، بازار و مشتریان، استراتژی بازاریابی، منابع انسانی، تشکیلات، نیاز به زیرساخت‌ها و تامین نیازهای مالی، منابع تامین مالی و نحوه استفاده از آن‌ها می‌باشد. (+ادامه مطلب)

فصل دوم: خلاصه مدیریتی

خلاصه مدیریتی یکی از مهمترین بخش های گزارش طرح کسب و کار می باشد. این بخش همان چیزی است که بیشتر خوانندگان به ویژه وام دهندگان یا سرمایه گذاران قبل از آنکه بقیه گزارش را به منظور آشنایی بیشتر و تصمیم گیری در مورد آن بخوانند، ابتدا آن را می خوانند. طرح های کسب و کار زیادی به طور هفتگی برای وام دهندگان و مؤسسات تأمین منابع مالی ارسال می شود. هیچ کدام از این طرح ها عمیق مطالعه نمی شود، در حقیقت علاوه بر بخش خلاصه مدیریتی مقدار بسیار کمی از بقیه گزارش خوانده می شود. (+ادامه مطلب)

فصل سوم: پیشینه و سابقه فعالیت

این فصل از طرح کسب و کار ممکن است شامل چند صفحه اطلاعات در مورد پیشینه و سوابق ویژه کسب و کار باشد. به این ترتیب خواننده با مروری اجمالی و سریع آگاهی لازم را در مورد کسب و کار شما و اینکه چگونه شروع شده، چگونه طی سال ها توسعه یافته و به کدام سو می رود، کسب می نماید. این آماده سازی قبل از آنکه جزئیات دیگری بعدا ارائه شوند، مفید خواهد بود. شما می توانید به طور خلاصه در مورد اینکه چگونه فعالیت اقتصادی مورد نظرتان سازماندهی می شود و منابع و زیربناهای مورد نیاز آن چه هستند، توضیح بدهید (ادامه مطلب +)

فصل چهارم: محصولات و خدمات

در حال تکمیل…

فصل پنجم: بازار، مشتریان، رقبا

در حال تکمیل…

فصل ششم: سازمان و عملیات کسب و کار

در حال تکمیل…

فصل هفتم: منابع انسانی

در حال تکمیل…

فصل هشتم: چارچوب قانونی و عوامل اجتماعی و محیطی

در حال تکمیل…

فصل نهم: برنامه‌ریزی مالی

در حال تکمیل…

فصل دهم: تجزیه و تحلیل ریسک و حساسیت

در حال تکمیل…